Här i världen får ni lida

”Detta har jag talat till er, för att ni ska ha frid i mig. I världen kommer ni att lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.” Johannesevangeliet 16:33

Bibeln är inte främmande för lidande. Jag skulle tro att varje människa som det står skrivet om i Bibeln fick lida på ett eller annat sätt, och många av dem inte så lite heller. Några exempel är Abraham, Jakob, Josef, Mose, Job, David, Daniel, Jesu lärjungar, Paulus, för att inte tala om Jesus, vår Frälsare.

Gud låter oss lida
Så det är tydligt att Gud inte skäms för att Han låter sitt folk få lida. Snarare verkar det vara en naturlig del av våra jordeliv. Att vi får lida har en mycket enkel förklaring, och det är att människan har släppt in synden i världen, vilken genomsyrar hela skapelsen och varje människa. Synden förstör skapelsen och gör den förvriden så att den lever i uppror mot Gud, vilket naturligtvis orsakar en hel del lidande.

Men trots det så lider vi inte förgäves. Gud använder vårt lidande för att forma oss som människor, och till att få oss förstå att vi är beroende av Honom. När vi lider blir vår egen bräcklighet som människor tydlig, vilket gör att Guds starkhet lyser så mycket klarare. Och genom din svaghet kan du ge utrymme för Gud att vara din starkhet. Så det finns en poäng med att Gud låter oss lida.

Jag tror till och med att vi inte skulle klara oss särskilt bra utan lidande. Vi blir snabbt högmodiga och börjar lätt tro på lögnen att vi är starka i oss själva.

”Och för att jag inte skulle förhäva mig över de utomordentligt höga uppenbarelserna, fick jag en törntagg i köttet, en Satans ängel som ska slå mig, för att jag inte ska förhäva mig. Angående denna bad jag till Herren tre gånger att den skulle vika ifrån mig.
 Men han sa till mig: Min nåd är dig nog, för min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av mina svagheter, för att Kristi kraft ska vila över mig. Därför är jag vid gott mod, i svaghet, i förakt, i nöd, i förföljelser, i svårigheter för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark.” Andra Korintierbrevet 12:7-10

Allt kretsar kring Gud
Människan älskar sig själv och vill helst att allt ska kretsa kring henne. Därför blir vi lätt sura på Gud när vi får utstå lidande. Men den befriande sanningen är att allt inte kretsar kring oss, utan kring Gud. Hela skapelsen finns till för att ära Gud! Det betyder inte att Gud inte bryr sig om oss. Tvärt om lyser Guds kärlek så mycket starkare när han ger oss kärlek, trots att endast Han är värdig att ta emot kärlek. Tänk om vi kunde förstå att endast Gud är värd ära, och att den kärlek vi får, den får vi av nåd!

Jesus har tagit oss ur den här världen
Jesus säger att vi kommer att få lida så länge vi är i den här världen. Men vi ska vara vid gott mod trots detta! För Jesus har övervunnit världen och tagit oss ur den, så att den som tror på Honom inte går förlorad i evigt straff, utan får ett evigt liv tillsammans med Gud. Och när det eviga livet kommer, då kommer inte något lidande att finnas mer. Då ska Gud torka alla våra tårar och låta oss njuta av Hans stora makt och kärlek. Missa inte den stora poängen med hela Bibeln!

”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. För den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Och jag, Johannes, såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från himlen säga: Se, Guds tabernakel är bland människorna, och han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara med dem och vara deras Gud. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Och döden ska inte vara mer, inte heller sorg, inte heller gråt, och ingen smärta ska finnas mer, för det som förr var är borta.” Uppenbarelseboken 21:1-4

Tänk vilken Gud vi har.

Underordna er era överheter

”Varje människa ska underordna sig överheterna. För det finns ingen överhet som inte är av Gud. De överheter som finns är förordnade av Gud. Därför, den som sätter sig upp mot överheten står emot vad Gud har förordnat, och de som står emot detta ska få en dom över sig.

De styrande är ju inte till skräck för dem som gör goda gärningar, utan för dem som gör det onda. Vill du vara utan fruktan för överheten, gör då det goda, så ska du få beröm av den, för den är Guds tjänare, till ditt bästa. Men om du gör det onda ska du frukta, för den bär inte svärdet förgäves. Utan den är Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig, inte bara för straffets skull, utan också för samvetets skull.” Romarbrevet 13:1-5

Gud har givit oss överheter
Det är lätt hänt att man tänker att ”nu har väl Paulus ändå fått något om bakfoten?”, när man läser detta stycke. Det tog lång tid för mig att förstå detta bibelord. Men när jag förstod det, blev det klart för mig hur viktigt och vackert denna bibliska princip är, och att den går som en röd tråd genom Nya Testamentet. Gud har givit oss överheter!

Det finns många exempel på ledare som missbrukat sin makt och förtryckt sitt folk. Vad Paulus här försöker säga är inte att varje styrande människa är god. Paulus var romersk medborgare och visste mycket väl att varje människa i ledande ställning inte brukar sin makt på rätt sätt. Han visste att Jesus blev korsfäst under Pontius Pilatus, som var ståthållare i Judéen. Och han hade själv känt på hur det var att bli satt i fängelse och misshandlad av de styrande.

Ändå säger Paulus att de överheter som finns är förordnade av Gud och att de är Guds tjänare. Hur kan detta stämma om människor som inte gör Guds vilja?

Myndigheterna eller Guds lag?
Först och främst ska det sägas att Bibeln är tydlig med att man måste lyda Gud mer än människor (Apg 5:29). Det betyder alltså att, i de fall där våra myndigheter går emot Guds vilja, måste vi lyda Gud istället för myndigheterna. Gud är naturligtvis en högre överhet än våra myndigheter. Detta är mycket viktigt! Guds lag går alltid före myndigheters lagar.

Jag ska även göra det tydligt att detta inte har något med människovärdet att göra. Den som har en ledande roll är inte mer värd än den som inte har det!

Men Gud är inte oordningens Gud, utan han har ordnat det så att vi människor ska ha auktoriteter som står över oss. Gud har givit de styrande auktoritet att styra, och därför ska vi ha stor respekt för de auktoriteter som Gud har satt in. Överheterna är ju Guds tjänare. Det är det jag tror att Paulus förklarar för oss i bibelordet ovan. Och det är egentligen ganska självklart; om ett samhälle ska fungera, behövs ordning och reda, och då behövs ledare som har respekt av de som står under ledarna.

Som sagt är detta med överheter och auktoriteter något som genomsyrar hela Nya Testamentet. Och det finns fler överheter än de som styr vårt samhälle som Gud har satt in:

Frun ska underordna sig sin man
Bibeln säger att kvinnan ska underordna sig sin man i äktenskapet. Äktenskapet är en stark bild på hur Kristus och församlingen älskar varandra. Kvinnan spelar rollen som församlingen, och mannen spelar rollen som Kristus i äktenskapet. Församlingen, dvs. vi som är kristna, älskar Kristus som är vårt huvud, och underordnar oss Honom. Och Kristus älskar oss så mycket att han själv var beredd att dö för vår skull. Så ska det fungera i ett sunt äktenskap. När det fungerar på det sättet i ett äktenskap, är förutsättningarna som bäst för att mannen och kvinnan ska kunna blomstra tillsammans.

”Ni hustrur, underordna er era män, såsom under Herren, för mannen är hustruns huvud, liksom också Kristus är församlingens huvud, och han är kroppens Frälsare. /…/ Ni män, älska era hustrur såsom också Kristus har älskat församlingen, och utgivit sig själv för den…” Efesierbrevet 5:22-23, 25

Barnen ska underordna sig sina föräldrar
Bibeln säger även att barnen ska underordna sig sina föräldrar. Föräldrarna är en överhet till sina barn.

”Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, för det är rätt. Hedra din far och din mor, vilket är det första bud som har ett löfte med sig, för att det ska gå dig väl och du ska leva länge på jorden.” Efesierbrevet 6:1-3

Tjänarna ska underordna sig sina herrar
Det står vidare att tjänarna ska underordna sig sina herrar. Det svenska samhället idag är inte uppbyggt på samma sätt som det samhälle dit Paulus skrev Efesierbrevet, men samma princip gäller idag. Till exempel: Ifall jag jobbar någonstans, ska jag naturligtvis underordna mig min chef. Chefen är då min överhet. Vi är kallade att jobba hårt när vi är på jobbet, för att ära Gud. De jordiska herrarna har på samma sätt ett ansvar inför Gud att behandla sina tjänare med kärlek.

”Ni tjänare, lyd era jordiska herrar med fruktan och bävan, av uppriktigt hjärta, såsom mot Kristus, inte som ögontjänare för att behaga människor, utan såsom Kristi tjänare som av hjärtat gör det Gud vill. Gör er tjänst med villighet, som för Herren och inte för människor. Ni vet att var och en som gör något gott ska få igen det av Herren, vare sig han är slav eller fri. Och ni herrar, gör detsamma mot dem. Lägg bort alla hotelser, och vet att också er Herre är i himlarna och han gör inte skillnad på människor.” Efesierbrevet 6:5-9

De yngre ska underordna sig de äldre
Nu till något som vår svenska kultur tyvärr förkastar idag. De yngre ska underordna sig de äldre. Vi som är yngre ska ha respekt för de som är äldre. De har levt längre, har större erfarenhet och har varit med och byggt upp det samhälle vi lever i. Självklart ska vi ha stor respekt för de äldre! Det betyder inte att vi ska göra som varje gammal människa säger att vi ska göra, men vi ska hysa stor ödmjukhet och respekt för de äldre och lyssna på vad de har att säga.

”Likaså ska ni yngre underordna er de äldre. Ja, ni ska alla underordna er varandra och klä er i ödmjukhet. För Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.” 1 Petrusbrevet 5:5

Vi ska underordna oss varandra
Sist men inte minst ska vi underordna oss varandra. Vi är kallade att vara varandras tjänare, och ödmjuka oss för varandra. Det gäller även de som har fått auktoritet av Gud. För den som är störst ska vara som den minste!

”Då sa han till dem: Hedningarnas kungar uppträder som herrar över dem, och de som har makten kallar sig välgörare. Men så ska det inte vara bland er, utan den som är störst bland er, han ska vara som den yngste, och den som leder ska vara som den som tjänar.” Lukasevangeliet 22:26

Sonen underordnar sig Fadern
Det som jag har beskrivit här är inte bara bibliskt, utan även himmelskt. För även i himmelen råder det ordning. Sonen underordnar sig Fadern! Det talar vi inte så ofta om idag, men detta är något som Bibeln faktiskt är tydlig med. Och änglarna är naturligtvis underordnade Gud. Tänk att det vi gör här på jorden, får vara en bild på hur det fungerar i himmelriket!

”Men jag vill att ni ska veta att Kristus är var mans huvud, och att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud.” 1 Korintierbrevet 11:3

”För liksom Fadern har liv i sig själv, så har han också gett Sonen att ha liv i sig själv.
 Och han har också gett honom makt att döma, eftersom han är Människosonen.” Johannesevangeliet 5:26-27

Då svarade Jesus och sa till dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Sonen kan ingenting göra av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. För allt det han gör, det gör också Sonen.” Johannesevangeliet 5:19

Vår kultur idag
Vår kultur idag tycker inte om ordet ”underordna”. Vi förknippar ordet med förtryck och ofrihet. Vi vill vara fria, och ifall någon säger att vi ska underordna oss någon annan känner vi oss kränkta. Det är ett högmod som vilar över vår kultur idag. Men när vi med Kristi kärlek underordnar oss de som vi ska underordna oss, och de som har fått auktoritet av Gud leder med kärlek, är det något mycket vackert som skapar frid och inte förtryck.

Ske Din vilja, så som himmelen, så också på jorden!


Bild på familjen hämtad från: http://maxpixel.freegreatpicture.com/Dad-Parents-Female-Mother-Father-Girl-Mom-1782017

Allt är nåd

”För syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv genom Kristus Jesus, vår Herre.” Romarbrevet 6:23

Detta är ett mycket viktigt bibelord, som jag tror att många (även kristna) inte förstår till fullo. Men den dag du börjar förstå denna bibelvers, kommer ditt liv förändras radikalt!

Syndens lön är döden
Vad är det då som är det stora med versen? Jo, det ger oss för det första den skarpa sanningen att vår synd förtjänar ett straff. Med andra ord har vi människor fått ett ansvar av Gud, nämligen att förvalta Guds skapelse på bästa sätt, och att älska vår Skapare. Det är vi inte särskilt bra på. Många gånger varje dag syndar vi. Vår mänskliga natur är att synda, och att alltså sätta oss upp mot vår Skapare. Och det bär med sig ett straff, eftersom Gud är både rättvis och nitälskande.

Straffet säger Bibeln är döden. Evig död i separation från Gud. Ja, Bibeln talar ofta om en brinnande eld som ska bränna de som är syndare.

Men Guds gåva är evigt liv!
Men tack och lov slutar inte bibelordet med att syndens lön är döden. Det fortsätter och meddelar oss de glada nyheterna, att Gud har givit oss gåvan evigt liv genom Jesus! Fadern sände nämligen sin Son, Jesus Kristus, till vår jord för att ta vårt straff. Jesus bar all vår synd i sin kropp, för att vi skulle slippa straffet när vi tar emot gåvan genom att tro på Jesus, Guds son. Han tog ditt straff!

Det är inte kört. Vägen är öppen till Gud för var och en!

Allt är nåd
Så vad betyder detta? Jo, inget mindre än att allt vi har fått från Gud är nåd. Du och jag förtjänar egentligen att dö, ändå lever vi. Vi förtjänar evigt straff, ändå vill Gud ge oss evigt liv. Så om även om svälter och mår dåligt, så är det nåd jämfört med vad du egentligen förtjänar.

Det är en hård men befriande sanning. Vi har ingenting att anklaga Gud för. Han har givit oss mer än vi förtjänar. Låt oss tacka honom för det! Detta är vad den kristna påsken handlar om!

Sex utanför äktenskapet?

Så vad är grejen? Varför säger kristna att man inte ska ha sex innan man gift sig? Detta är en fråga som jag vill lyfta fram år 2017, när samhällets sexualmoral kan sammanfattas i en enda regel: Så länge du inte gör något mot någons vilja så är det mesta okej. Detta vill jag inte skriva för att döma någon, utan för att öka förståelsen för varför Bibeln så skarpt varnar för att ha sex utanför äktenskapet.

”Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.” 1 Mosebok 2:24

”Men köttets gärningar är uppenbara. De är hor, otukt*, orenhet, lösaktighet, avguderi, trolldom, hat, gräl, avund, vredesutbrott, stridslystnad, splittringar, villoläror, missunnsamhet, mord, fylleri, frosseri och annat sådant. Om sådant säger jag er i förväg, som jag också tidigare har sagt, att de som gör sådant ska inte ärva Guds rike.” Galaterbrevet 5:19-21

”Fly otukten. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den som bedriver otukt syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den Helige Ande, som är i er och som ni har fått från Gud, och att ni inte tillhör er själva?” Första Korintierbrevet 6:18-19

Positiv syn på sex!
En gammal myt är att Bibeln har en negativ syn på sex, och att sex alltså skulle vara något fult och syndigt. Det stämmer inte. Bibeln har en mycket positiv och vacker syn på sex. Faktum är att det finns en hel bok i Bibeln som beskriver den sexuella kärleken mellan en man och en kvinna, vilket även skulle kunna vara en bild på Kristus och församlingen.

Enligt Bibeln är sex något mycket vackrare och djupare än de flesta sekulära människor idag vill föreställa sig. Och just det är en anledning till att vi inte ska behandla vår sexualitet som en gammal sliten tröja: lite släng hit och dit, osv… Nej, snarare ska vi behandla vår sexualitet som en bilentusiast som precis köpt en ny skinande Ferrari. Minsta repa på bilen och han blir förtvivlad. Därför är han enormt försiktig med den. Gud har givit oss något mycket vackert att förvalta, och han har givit oss en ram inom vilken vi ska hålla vår sexualitet.

Varför inte sex utanför äktenskapet?
Okej, så vi ska behandla vår sexualitet med respekt. Varför går det inte att göra det med någon man inte är gift med?

Två saker: Det första är att sex kommer med den finurliga finessen att ett nytt liv kan bli till i samband med användning. Oavsett om du använder preventivmedel eller inte så finns alltid en risk eller chans att kvinnan blir med barn. Dessutom, låt oss vara ärliga och konstatera att det är väldigt lätt hänt att i stundens hetta strunta i att skydda sig. Hade det inte varit så, hade inte 35 000 – 38 000 kvinnor varje år valt att abortera sina foster.

Vad jag försöker säga är att det inte är ansvarsfullt att ha sex med någon du inte kan tänka dig att ha barn med, och dessutom förvalta barnen tillsammans med den personen hela livet. Och den enda garantin för det är ett äktenskap som tas på allvar.

För det andra så händer det något djupare än det fysiska när två personer har sex. Du delar med dig av din själ. Ja, till och med så ger du din själ till en den andra personen. När två människor har sex förenas de inte bara fysiskt, utan även själsligt. De blir ett! Och det är något som många försöker förneka idag.

Sex är något som kräver djupt förtroende mellan båda parter för att det ska fungera bra. Och om vi ska vara ärliga så är detta känslomässigt viktigare för kvinnan än för mannen. Jag är övertygad om att många kvinnor mår dåligt efter att ha haft sex med någon de inte haft förtroende till. Varför det är på det sättet ger oss Bibeln också svar på, men det är ett annat ämne.

Många människor blir sårade på grund av att de har sex med fel person. På det sättet hade det inte varit ifall sex endast var en fysisk akt. Det finns något djupare i sexet, som många moderna västerlänningar inte vill kännas vid.

Kaminliknelsen
Vi kan likna äktenskapet vid en kamin, och sexet med eld. Eld är något väldigt bra och nödvändigt. Men den som är klok sprider inte ut massa ved över vardagsrumsgolvet och tuttar på, för att sedan säga till sin fru: ”Titta vad vackert det blev!” Elden sprider sig snabbt och blir till allvarlig skada. Nej, den som är klok skaffar sig en kamin. I kaminen kan han elda på ordentligt utan att någon behöver vara orolig för att han ska skada sig.

Sex är enormt vackert
Och det är just därför som sex är så vackert. Det handlar inte bara om ett känslorus, utan om att faktiskt dela allt med en person. Det handlar om att ge en person allt sitt förtroende, hela sitt liv, och med andra ord dela med sig av det absolut intimaste och vackraste man har både själsligt och kroppsligt, och i förlängningen om att ett nytt liv ska bli till som ska förvaltas väl. Allt detta kan endast fungera bra inom äktenskapet, där mannen och kvinnan ingår ett heligt förbund med varandra att inte lämna varandra varken i regn eller solsken, utan att vara trogna mot varandra till dess döden tvingar dem att skiljas åt.

Det är något enormt vackert!

Vi behöver förstå är att vår sexualitet fungerar som bäst när vi låter Han som skapat oss berätta för oss hur vi ska använda den. Gud har givit oss ett ansvar att bruka den så som han har tänkt. Därför ser Bibeln det som en allvarlig synd att ha sex utanför äktenskapet. Någon skulle säga att vi inte ska förstora upp vissa synder och göra dem större än andra, men jag vågar påstå att Bibeln faktiskt gör det. Bibeln säger att när vi är otuktiga, så syndar vi mot vår egen kropp, som är tänkt att vara ett tempel för Den Helige Ande.

Gud vill förlåta dig!
För dig som har haft sex före äktenskap: Gud älskar dig och det finns förlåtelse att få. Vi har en nådefull Gud som är sen till vrede och som så gärna vill förlåta våra synder, när vi sätter vårt hopp till Jesus.


*Ordet otukt har den generella betydelse utomäktenskapligt sex.

Herren är min herde

”En psalm av David. HERREN är min herde, mig skall intet fattas.” Psaltaren 23:1

Om var man och kvinna skulle förstå den här versen och på allvar ta den till sig, skulle vår värld se ut på ett helt annat sätt än den gör idag. Att förstå denna vers är en stor nyckel till förtröstan på Gud. Det är en vers som du kan vila och finna enorm styrka och tröst i.

Mig skall intet fattas
Jag hade länge problem med att förstå mig på denna första vers av Psalm 23. Även om jag tyckte att den var fin och trösterik så kändes det alltid som om den inte riktigt var sann. Det kan ju fattas en kristen människa mycket, tänkte jag. När jag kollar på mitt eget liv, känner jag förvisso att jag fått stor välsignelse från Gud, men jag kan inte låta bli att känna att det fattas mig flera saker.

Är denna vers då ett löfte att jag i framtiden kommer att få allt som jag tycker mig sakna?

Nej, till slut förstod jag den stora innebörden av detta ord: Det fattas mig ingenting, eftersom Herren är min herde. Att Gud är min herde, är allt jag behöver. Vilken vila vi skulle finna ifall vi bara på allvar kunde förstå detta! Att tillhöra Gud är allt som behövs. Det fattas mig ingenting när jag går med Herren.

Vi människor, och inte minst vi svenskar, är experter på att tycka att det fattas oss både det ena och det andra. Ett härligt äktenskap, ett givande arbete med bra betalt, en solsemester till sommaren, den där nya bilen, en bra utbildning, ett A i Matematik 4c, ett vackert utseende, nya kläder… Ändå är sanningen enkel: Endast ett är nödvändigt, och det är att Herren är din herde.

Inte så att det är något fel i att till exempel vilja ha ett A i Matematik eller ett givande arbete, utan tvärt om är det naturligtvis eftersträvansvärda ting. Jesus säger att vi ska lägga fram våra hjärtans önskningar till Gud, för att vår glädje ska bli fullkomlig. Men låt inte felaktiga begär växa inom dig, de är bara ute efter att ta den fullkomliga glädjen ifrån dig!

Jag vågar tro att det inte bara är jag som känner mig träffad av detta bibelord:

”Och den som tar emot det sådda bland törnbuskarna är den som hör ordet, men där omsorg för denna världen och rikedomens lockelser kväver ordet, och han blir utan frukt.” Matteusevangeliet 13:22

Begäret rånar oss på glädje
Begäret är vår kulturs största fiende mot Gudsfruktan. Vi vill ha! Och om Gud inte vill ge oss det vi begär, vill vi inte ha Gud. Vissa kyrkor har försökt lösa detta problem genom att snickra om evangeliet till att passa våra begär: Om du tror på Gud ska du få välstånd och rikedom! Men det har Gud aldrig lovat oss, tack och lov.

David skriver lite senare i samma psalm: ”Om jag än vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig.” Till och med när vi befinner oss i vårt livs mörkaste prövning, har vi inget att frukta när vi går med Herren. Varför? Jo, för att Gud är med oss. Guds närvaro i våra liv är allt som är nödvändigt. Och ofta känner vi inte att Gud är nära oss, men när vi låter Herren vara vår herde, kan vi lita på att Gud faktiskt är nära oss, hur långt bort det än känns som att Gud.

Guds löften
Nu tror jag ändå att Psalm 23 innebär en materiell trygghet för oss. Gud har lovat oss, att när vi söker hans rike först, ska Gud ge oss den mat, dryck och de kläder vi behöver. Återigen: När Herren är vår Herde, fattas det oss ingenting!

”Därför ska ni inte vara bekymrade och säga: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: Vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker ju hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Men sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt detta också.” Matteusevangeliet 6:31-33

 

Var inte oroliga

”Därför säger jag er: Bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, och inte för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten, och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar: De sår inte, de skördar inte och samlar inte heller i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de?

Vem är den bland er, som med sin omsorg förmår lägga en aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på liljorna på marken, hur de växer: De arbetar inte, inte heller spinner de. Men jag säger er, att inte ens Salomo i all sin härlighet var så klädd som en av dem. Om nu Gud klär gräset på marken, vilket i dag finns till och i morgon kastas i ugnen, skulle han då inte mycket mer göra det med er, ni klentrogna?

Därför ska ni inte vara bekymrade och säga: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: Vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker ju hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Men sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt detta också.

Bekymra er därför inte för morgondagen, för morgondagen ska ha sina egna bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.” Matteusevangeliet 6:25-34

Våra bekymmer
Är inte detta en av svenskens största utmaningar, att inte bekymra sig för morgondagen? Alltid finns det något att oroa sig över. Vi bekymrar oss över våra jobb, vår ekonomi, våra relationer, och inte minst över oss själva. Vi lever nämligen i en tid då att lida av kontrollbehov är det normala, och självförverkligandet står högst på prioriteringslistan. Allt ska kretsa kring oss; våra liv och vår förmåga att klara morgondagen. Inte undra på att vi är oroliga.

Därför är det så underbart befriande när Bibeln ger oss en helt annan bild av verkligheten: Slappna av, det handlar inte om dig.

Gud har omsorg
Gud har omsorg om dig som förtröstar på Honom, för du är Hans barn. Gud, som är en god Fader, har lovat att försörja dig ifall du söker Hans rike och Hans rättfärdighet. Du kommer att klara morgondagen med hjälp av Gud!

Låt mig förtydliga att detta inte innebär att alla som söker Guds rike får leva i överflöd och ha underbara liv. Bibeln säger inte: Kom till Gud och bli stark, lycklig och framgångsrik. Jesus säger att var dag har nog av sin egen plåga. När du kommer till Gud blir du alltså inte av med alla dina plågor. Men Bibeln säger: Kom till Gud, Han allt du behöver vad som än händer.

Gud vill nämligen att vi ska vara beroende av Honom. Han vill att vi ska vara starka i Honom, och inte i oss själva. Det finns inget bekymmer som är för stort för Gud, och som inte Han kan ta hand om.

Så sök Guds rike! Sök Hans rättfärdighet! Och förtrösta på att Han är allt du behöver för att klara morgondagen.

Jacob Sternkrans: Omvändelse

Hej Kristuslever.se! Kul att träffas igen.

Jag får tacka Felix för att nu för andra gången få förmånen att gästblogga och skriva mina tankar. Stort tack!!

Någonting som verkligen kliat i mitt hjärta det senaste har varit ordet omvändelse. Det har alltid funnits med i mina tankar, men den senaste veckan har det verkligen vuxit sig stort i mitt hjärta och jag upplever att Gud vill att jag ska dela med mig av detta.

Kom till Jesus direkt
För att få lite kontext på det hela så vill jag börja med att dela en grej som hände nu i höstas som berörde mig mer än vad jag trodde att det skulle göra. Jag var vid ett tillfälle på besök hos en vän till mig som inte är kristen. Vi snackade, både djupt och flummigt, åt skräpmat, spelade tv-spel, kollade på youtube och bara njöt av att få spendera tid tillsammans. Fram mot slutet av dagen då jag snart skulle åka hemåt, kom vi in på ett samtal om min tro och jag fick dela att jag tror att Jesus blev korsfäst för våra synders skull, så att vi som tror på Honom som vår Herre och Frälsare kan bli räddade från den domen vi alla egentligen förtjänar. Jag fick dela hela evangeliet för honom. Men vid det tillfället blev min vän ganska fundersam, bekymrad eller obekväm. Jag kunde inte avgöra vad det var, men något av det jag sa gick inte riktigt in. Min vän hade under hela samtalet bara nickat och tillagt saker som “Det är bra att du funnit din tro, jag är glad för din skull men det är inget för mig”. Men när jag hade pratat klart om evangeliet, det glada budskapet, hände det något. Om jag inte minns helt fel, så sa min vän ungefär såhär: “Åh… Det låter ju verkligen jättebra. Men grejen är att jag måste skaffa ett bra jobb, flytta hemifrån, pussla ihop mitt liv och få en stadig grund att stå på innan jag kan ha tid att komma till Jesus, innan jag kan fokusera på kyrkan”.

Det högg till i mig. Jag blev ledsen över att min vän kände så, men samtidigt så vet jag att sanningen om Jesus är annorlunda och att jag var tvungen att berätta som det var. Jag berättade ett vittnesbörd om en man som varit fast i ett grovt drogmissbruk i en stor del av sitt liv, och när han låg på rehab och var på botten av sitt liv, ropade han till slut på Jesus. Jesus kom och förvandlade hans liv och nu är mannen pastor, missionär, gift och har ett helt annat liv tack vare Gud. Sedan berättade jag att Jesus inte vill se att man är perfekt inför Honom, utan Han vill först att du kommer till Honom och ber om förlåtelse och hjälp. Att du lägger hela ditt liv i Hans händer så att Han kan ta hand om det, bara för att Han älskar dig mycket. Efter det blev min vän berörd. Jag sa att Jesus har en plats för honom också, för jag vet att han har en plats för alla som tror på Honom. Min bön och mitt hopp är att denna kompis till mig ska bli frälst en dag!

Omvändelsen
Med det sagt menar jag att jag tror att det är såhär i väldigt många människors liv idag. Även i mitt ibland. Vi får en bild av Gud, att Han är så perfekt, helig och över allt annat. Vilket är otroligt sant. Men vi får också för oss saker som att ”varför skulle Gud bry sig om mina små problem/synder” eller ”äsch detta behöver jag inte be om, detta klarar jag själv.” Vänner, vi får verkligen inte glömma att det är helt omöjligt för oss att behaga Honom genom oss själva. Vi som kristna måste komma ihåg vilken grund det är vi står på när vi gör saker. För om du försöker “pussla ihop” ditt liv utan Guds hjälp kommer du snart se att du faller, och vem ska fånga dig då om du bara har dig själv att gå till? Vi måste förstå att den enda stadiga grunden att stå på är Jesus själv och att lika lite som vi är frälsta av våra goda gärningar så kan vi försöka behaga Gud i oss själva. Återigen, vi måste förstå det som står i Matteus 9:12-13

De friska behöver inte läkare, utan de sjuka.”

och vidare

“Barmhärtighet vill jag se och inte offer. För jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare till omvändelse.”

För själva grejen med omvändelse tror jag är att vi måste förneka oss själva, ta på oss våra kors och se Jesus som vår Herre och räddare, och inte oss själva. Ibland behöver vi nästan få det upptryckt i våra ansikten att vi inte klarar oss själva, för att börja komma till Jesus igen. För Han vill bara ta allt vi tänker på, allt vi kämpar med, all vår synd och bara röja det åt sidan. För Han har fått all makt i himlen OCH på jorden, och Han vill bara att vi ska komma till Honom. Så mitt råd idag är att vi alla ska börja om, att vi ska kolla tillbaka på korset och inse vem det är vi följer och varför vi följer Honom för att sedan få ny kraft att vara det vi är kallade att vara – Guds barn och lärjungar som sprider ljus ute i världen.

Byt chef

”Sedan sa han till alla: Om någon vill följa mig, måste han förneka sig själv och ta sitt kors på sig var dag och följa mig. För den som vill bevara sitt liv, han ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. För vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men mister sig själv eller går förlorad?” Lukasevangeliet 9:23-25

Bilden ovan symboliserar ganska bra hur mänskligheten i sitt ‘naturliga’ tillstånd fungerar. Vi tror, eller vill åtminstone tro, att vi har kontroll över våra liv. Jag är här för att vittna om motsatsen: Du är en bedrövlig chef över ditt eget liv!

Vem är din chef?
Tänk dig att ditt liv är en arbetsplats. Varje människa föds som chef över sitt eget liv. Låt mig berätta för dig något underbart, nämligen att Jesus vill att du ska ge den platsen till Honom och låta Honom bestämma. Du kan alltså pusta ut, du behöver inte oroa dig för att du själv är en bedrövlig chef över ditt eget liv som fullständigt saknar kontroll. Jesus är en desto bättre chef, som faktiskt har kontroll.

Ifall detta ska kunna ske, att Jesus får bli chef över ditt liv, behöver du stor ödmjukhet. Du behöver ödmjukhet för att kunna förneka dig själv, och låta Honom vara din Herre. Att förneka sig själv innebär kort och gott att förtrösta på Gud istället för sig själv. Lägg ner din egenrättfärdighet, dvs. alla dina försök att förtjäna Guds nåd, och förtrösta istället på Jesus som har dött för dina synder och ger dig förlåtelse när du tror på Honom, endast av nåd. Lägg även ner din egen köttsliga vilja, som går emot Guds vilja, och låt Gud vara din Herde. Låt Honom vara den som bestämmer över ditt hjärta. Låt Honom vara kapten över din båt. Ja, låt Honom vara din chef! Han är Den som du beror på.

Ge ditt liv till Jesus!
Jag ska använda ett gammalt uttryck: Ge ditt liv till Jesus! När du ger ditt liv till Honom och tror på Honom får du ta emot Hans förlåtelse, trots att du varje dag beter dig som ett svin. Ja, för vem gör väl inte det? Och eftersom dina synder är förlåtna, slipper du det eviga straff som dina synder gör att du förtjänar, och får istället lov att komma in i himmelriket, och leva för evigt liv med Gud. När du släpper in Jesus i ditt liv att vara din Herre, låter han en process börja i dig, nämligen helgelsen. I helgelsen blir ditt hjärta mer och mer likt Guds hjärta. Det sker inte i din egen kraft, utan i Guds kraft genom Den Helige Ande.

På vår jord finns ingen mer barmhärtig, nådefull och mäktig chef än Jesus! Skynda dig att byta chef!

Ska vi älska världen?

Ta dig en titt omkring och fundera över hur världen ser ut. Jag behöver nog inte ens nämna alla eländigheter som finns på vår jord för att du ska förstå att vi lever i en mycket sjuk och snedvriden värld. Hur är det då, ska vi som är kristna älska den?

”Ni äktenskapsbrytare och äktenskapsbryterskor, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Därför, den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det är tomma ord då Skriften säger: Med avund längtar Anden som bor i oss?” Jakobsbrevet 4:4-5

Svaret är alltså nej, vi kristna är inte kallade att älska världen. Bibeln går så långt att den säger att den som älskar världen blir Guds fiende. Varför det, kan vi fråga oss? Är det inte vi kristna som ska vara världen ljus och älska den?

Vad menar Bibeln med världen?
Först måste vi förstå vad Bibeln menar när den säger världen. En bra definition tror jag är ”det som genom syndafallet blev snedvridet i världen”. Det betyder alltså att det finns saker i världen som är skapade av Gud, som vi ska älska.

Sex är ett bra exempel. Gud skapade sex till att vara något mycket vackert mellan man och kvinna, i äktenskapet. Men när synden kom in i världen perverterades snabbt mänsklighetens sexualitet, och människor började missbruka den, så att den blev till skada. Därför ska vi älska sex, som är en fantastisk del av Guds skapelse, men vi ska inte älska världens snedvridna syn på sex.

Världens natur och Guds natur
Det finns med andra ord mycket som är vackert i världen, men vi ska inte älska själva världen och dess natur. För världens, dvs. den syndiga världens, inställning är: ”Jag klarar mig utan Gud”. All synd har sin rot i denna inställning, att vi är starka i oss själva och minsann inte behöver Gud.

Därför är det inte märkligt att Bibeln säger att den som älskar världen blir Guds fiende. För den som vill följa den syndiga världens natur, kan inte samtidigt älska Guds natur. Guds natur och världens natur är två motpoler. Världen säger ”var stark i dig själv”, medan Gud säger ”var beroende av mig”.

Har ni någon gång funderat över varför det står ”ni äktenskapsbrytare och äktenskapsbryterskor” i bibelordet ovan? Det kan tyckas märkligt att bibeln börjar tala om otukt i en text som handlar om att vi inte ska älska världen. Men tänk såhär: Vi som är kristna tillhör Gud. Bibeln liknar ofta oss kristna vid en brud som ska gifta sig med Jesus. När vi börjar ”älska med världen”, och vill följa den istället för Gud, då är vi otrogna mot Gud. Därför är det så viktigt att vi låter våra hjärtan tillhöra Gud.

Älska alla människor!
Låt mig även göra tydligt att vi ska älska alla människor som är i världen, även om människorna är syndiga (det är vi alla). Vi är som sagt världens ljus, och det är meningen att vi ska sprida Guds kärlek i denna syndiga värld. Men därmed inte älska den syndiga världen.

”Ni har hört att det är sagt: Du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: Älska era fiender, välsigna dem som förbannar er, gör väl mot dem som hatar er, och be för dem som hånar er och förföljer er, så att ni kan vara barn till er Fader som är i himlarna. För han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vad får ni för lön för det? Gör inte också tullindrivarna detsamma?” Matteusevangeliet 5:43-46

Antikrist

I Bibeln talas det om någon som ska komma i den yttersta tiden, som vi kristna brukar kalla för Antikrist. Med den lilla kunskap jag har, ska jag försöka ge en bild av vad Bibeln säger om denne Antikrist.

”Låt ingen bedra er på något sätt. För den dagen kommer inte, om inte avfallet först har skett, och syndens människa, fördärvets son, har blivit uppenbarad…” 2 Thessalonikerbrevet 2:3

Antikrist
Syndens människa eller Fördärvets son, som här omnämns, är den vi brukar kalla för Antikrist. Han har i Bibeln flera olika namn. Några verser senare det ovanstående bibelordet omnämner Paulus honom som Den laglöse, och i Uppenbarelseboken beskrivs han som ett vilddjur.

Benämningen Antikrist finns egentligen bara i två av Johannesbreven, så man kan fråga sig hur vi kan vara så säkra på att den som Paulus benämner som Syndens människa, är samma person som Johannes benämner som Antikrist.

Helt säkra kan vi såklart aldrig bli, men det är tydligt att det går en röd tråd genom Bibelns undervisning om den yttersta tiden: Det kommer att komma en mäktig och ond man som ska bedra många människor. Och vi kan minst sagt ana att de bibelställen som talar om en sådan man, talar om samma person.

De första kristna fick höra om Antikrist
Lägg märke till att Johannes i 1 Johannesbrevet skriver på ett sådant sätt att vi förstår att de som fick brevet redan tidigare hade fått höra om Antikrist.

”Kära barn, nu är den sista tiden. Och såsom ni har hört att antikrist ska komma, så har också redan många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att det är den sista tiden.” 1 Johannesbrevet 2:18

Det intressanta är att Paulus skriver ungefär på samma sätt:

”Minns ni inte att jag sa er detta, när jag ännu var hos er?” 2 Thessalonikerbrevet 2:5

Det troliga är alltså att undervisningen om Antikrist var något som apostlarna gav till alla sina församlingar, vilket betyder att det är viktigt för oss kristna att undervisas om Antikrist även idag.

Hurdan är Antikrist?
Vem är då denne Antikrist, och hur ska vi kunna känna igen honom när han kommer? Den första frågan kan besvaras med hjälp av följande bibelord:

”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med alla orättfärdighetens förförelser bland dem som går förlorade, därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta. Och på grund av detta ska Gud sända över dem kraftig villfarelse, så att de ska tro lögnen, för att de ska bli dömda, alla de som inte har trott sanningen utan har haft sin glädje i orättfärdigheten.” 2 Thessalonikerbrevet 2:9-12

Jag tror inte att det är för vågat att säga att Antikrist är en prövning som Gud kommer låta drabba mänskligheten strax före Jesu återkomst. Antikrist är ett verk av djävulen och inte av Gud, men Gud låter Antikrist träda fram utan att hindra honom.

De som inte vill ta emot kärleken till sanningen, utan vill finna sin glädje i orättfärdigheten, kommer att bli bedragna av Antikrist. Gud själv kommer att sända en kraftig villfarelse över dessa människor, för att de ska bli lurade. Det är inte mina ord, det är Bibelns.

Detta är av allt att döma en dom över de som undertrycker sanningen.

Bibeln lär vidare att många kommer bli bedragna av Antikrist. I Uppenbarelseboken benämns som sagt Antikrist som ett vilddjur, och om det vilddjuret står det såhär:

”Och alla som bor på jorden ska tillbe det, de vilkas namn inte är skrivna i livets bok hos Lammet som har blivit slaktat från världens grundläggning. Den som har öra, han må höra.” Uppenbarelseboken 13:8-9

Troligt är att Antikrist kommer verka vara en bra man, kanske en som löser världens stora problem och på så sätt drar många människor till sig. När han kommer, ska alla som inte är Jesu sanna lärjungar, tillbe honom. Så pass tilldragande kommer han att vara. Men bli inte lurad! Jesus har varnat oss för sådana som till det yttre ser ut som får, men i sitt inre är rovlystna vargar.

Ta emot kärleken till sanningen
Därför är det livsviktigt att ta emot kärleken till sanningen. Uppmärksamma att det står att de som inte tog emot kärleken till sanningen blev lurade av Antikrist. Med andra ord är kärleken till sanningen ingenting vi i egen kraft måste eller ens kan prestera, utan vi får ta emot den. Är inte det något att vila i?

Då kommer vi till frågan hur vi ska kunna känna igen Antikrist? Låt oss fortsätta på det första bibelordet jag citarade:

”…som är en motståndare och upphöjer sig själv över allt som kallas Gud eller som dyrkas, så att han sätter sig i Guds tempel såsom Gud och utger sig för att vara Gud. Minns ni inte att jag sa er detta, när jag ännu var hos er?” 2 Thessalonikerbrevet 2:4

Visst är det skönt att veta att vi kan känna igen Antikrist på ett så tydligt sätt: Han kommer att säga att han själv är Gud. Vi ska alltså inte lita på några människor som säger att de är Gud. För detta har även Jesus varnat oss:

”Om någon då säger till er: Se, här är Kristus eller där, så tro det inte. För sådana som falskt utger sig för att vara Kristus och falska profeter ska uppstå, och de ska göra stora tecken och under, för att om möjligt bedra även de utvalda.” Matteusevangeliet 24:23-24

Viktigt att säga är dock att det inte bara är Antikrist som kommer att säga sig vara Gud, utan Jesus säger även:

”För många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Kristus, och de ska bedra många.” Matteusevangeliet 24:5

Var ödmjuk och vaksam
Detta leder mig in på nästa ämne. Jag har uppmärksammat att en del människor, som tar Jesu återkomst på stort allvar, är alltför ivriga att peka ut vem Antikrist är/kommer att vara, eller varifrån han ska komma. Man kan till exempel höra någon säga att Antikrist kommer att komma ur Katolska kyrkan, eller till och med att Antikrist kommer att vara en påve.

Bibeln har aldrig givit oss några sådana ledtrådar. Att vi ska tolka det profetiska ordet är självklart, men det måste vi göra med ödmjukhet. Ifall vi bestämmer oss för att Antikrist med största sannolikhet kommer att komma ur Katolska kyrkan (vilket för övrigt inte är otroligt), riskerar vi att missa honom ifall han kommer från annat håll.

Låt oss istället ödmjukas av Paulus ord till Korintierna…

”För vi förstår till en del och pro­feterar till en del.” 1 Korintierbrevet 13:9

…och anamma det bibliska budskapet: Vaka!