Guds kärlek till oss

Guds kärlek till oss är enorm! Guds nåd, barmhärtighet, rättvisa och kärlek går inte att mäta i mänskliga mått. Det är för oss omöjligt att förstå hur rik Gud är på nåd och kärlek, men vi kan i alla fall ana att Hans kärlek är mycket stor när vi läser Guds ord:

”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att var och en som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.” Johannesevangeliet 3:16

Det där, mina vänner, är starka ord! Gud offrade sin ende son, Jesus Kristus, för vår skull. Han lät Honom ta våra synder på sig, för att vi ska kunna få förlåtelse för våra dumheter, och få ett evigt liv. Är det inte helt fantastiskt? Att förstå hur stort lidande Jesus fick utstå för vår skull, är nog lika svårt som det är att förstå hur stor Guds kärlek är. Så låt oss bara vara tacksamma! Om vi hade förstått hur stor nåd Gud har för oss, tror jag att vi hade tackat Gud dagligen för det stora underverk Jesus Kristus gjorde för oss på korset.

Frälsningen är alltså en gåva från Gud, som vi får genom tron på Jesus! En gåva vi inte har gjort oss förtjänta av. Det är aldrig på grund av vår egen duktighet vi blir frälsta. Alla som omvänder sig, börjar tro på Jesus, och döper sig får evigt liv som en gåva från Gud – det är det som kallas för evangelium.

I det här sammanhanget är det även väldigt viktigt att nämna följande: att Gud är så rik på nåd och kärlek är ingen ursäkt för oss att leva precis hur vi vill. Vi ska inte som kristna säga: ”Åh vad bra, Jesus förlåter mig för mina synder! Jag kan synda precis hur mycket jag vill!”

Vi måste nämligen underordna oss Guds vilja, och låta Honom vara Herre i våra liv.

”Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig”. Markusevangeliet 8:34

En verklig tro på Jesus förändrar våra hjärtan, så att vi strävar efter att följa honom, genom ledning av Den Helige Ande. Det är alltså inte i vår egen kraft som vi håller oss till Guds bud, utan i Guds kraft.

Och det är inte för sent att vända om till Guds stora varma famn av kärlek och nåd, så att du får ta emot Hans frälsning! Om du tror på Jesus, men känner att du inte låter honom få den plats som han förtjänar i ditt liv, så be att Gud drar i dig och ger dig hjälp att ge Honom den platsen.

10 Guds budord: Bud 5

”Du skall inte dräpa.” Andra Moseboken 20:13

Det femte budordet är mycket enkelt: du ska inte mörda en annan människa. Jag tror inte att det är mycket krångligare än så.

Man skulle dock kunna fråga sig hur det blir när liv ställs mot liv. Får jag döda en människa om den personen hotar mitt eget eller andras liv? Det är en mycket krånglig fråga som jag ogärna går in på, då jag själv känner mig ganska osäker på hur jag borde resonera. Men ett bibelställe som jag tycker är relevant att nämna i sammanhanget är:

”…så gör min glädje fullkomlig, genom att ni har samma tankesätt, samma kärlek och sinnelag i full enighet. Låt inget ske av stridslystnad eller begär efter fåfänglig ära, utan i ödmjukhet anse andra för mer än er själva. Se inte var och en på sitt eget bästa, utan var och en också på andras bästa. Var så till sinnes som Kristus Jesus var,…” Filipperbrevet 2:3-5

Abort?
Sedan finns det en till fråga angående budet ”Du skall inte mörda.” som jag vill ta upp, och det är abortfrågan. Det vill säga: Om det inte är okej att ha ihjäl någon, är det då okej att göra abort? Förutom det femte budordet som utgångspunkt vill jag även lyfta fram följande bibelställe:

”Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl. Benen i min kropp var ej osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster.” Psalm 139:13-16 (Svenska Folkbibeln 1998)

Vad säger det här oss? Till att börja med vill jag nu säga att jag inte är ute efter att döma någon, och inte heller efter att trampa någon på tårna. Men, den här versen i Bibeln är viktig, och den säger oss någonting: att Gud ser oss redan innan vi är födda. Redan när vi är ett foster, älskar Gud oss.

Och vad innebär det då? Jo, det innebär att ”det där lilla fostret” räknas som ett liv med ett värde! Vi kan inte på något sätt förbise ett fosters människovärde, som Gud har givit det. En människa får alltså inte sitt människovärde sekunden efter det att hon blivit född, utan med en gång när hon blir till.

Då hoppas jag att ni förstår allvaret i abort. Det är inte ”bara ett litet foster” som dödas, utan ett helt liv. Om vi nu vet att ett foster är ett riktigt liv, med ett människovärde, som Gud älskar, kan vi då fortfarande försvara abort? Nej, det kan vi inte. Det är då inte längre särskilt relevant att ta upp frågor som ”kvinnans rätt till sin egen kropp”. En människas liv måste gå före sådanna frågor. Och bara för att man resonerar på det här sättet betyder det inte att man är en kvinnoförtryckare, eller kvinnohatare!

Men Gud vare tack som förlåter oss våra missgärningar, när vi kommer till honom med ett ödmjukt hjärta. Jag är alltså inte ute efter att ”sätta dit” någon som har gjort abort, eller liknande. Jag är ute efter att kalla människor till att leva ett rättfärdigt liv, där abort förhoppningsvis inte ens är ett alternativ.

Frank Mangs syn

För ett tag sedan läste jag en syn som väckelsepredikanten Frank Mangs hade sett och skrivit ner. Den grabbade tag i mitt hjärta, så jag bestämde mig för att spara ner den som en PDF-fil på min dator. Igår stötte jag på den där filen och läste igenom synen igen, och återigen tog den tag i hjärtat!

Så jag publicerar den här. Om du inte orkar läsa alltsammans kan du lyssna på en inspelad version av den ovan. Självklart ska även alla profetior prövas, ska sägas. 

Här är den:

”Det hände en ganska tidig morgon för en del år sedan. Utan att tända lampan drog jag upp rullgardinen och slog mig ned vid skrivbordet. Ute var det grådager. Egentligen tänkte jag inte på någonting. Utan fanns bara till och lyssnade till det stilla böneljudet från mitt väsens innersta. Då hände det. Helt plötsligt såg mitt inre öga en väg. Inte en körväg och inte heller en stig. Det var närmast någonting som liknande en bättre promenadväg på några meters bredd. Nej, det var ingen andesyn. Jag var inte i trans eller hänryckning, utan alldeles klarvaken. Och ändå såg jag vägen så tydligt och klart att jag närhelst jag vill alltjämnt kan se hela bilden framför mig. Jag ser den just nu. Jag såg att vägen började vid en trång port och visste att den slutade i härlighetens värld. Men av det målet såg jag ingenting. Jag såg bara porten och början av vägen. Och längs vägens mitt låg en strimma av ljus, som tycktes komma från en ändlös ljuskälla av ett slag som jag aldrig skådat. På vägens båda sidor var det kolmörker.
Vägen hade inga diken och inga staket. Men gränsen utmärktes av det konturlösa område, som fanns där ljuset och mörkret möttes. Gränsen var suddig. Jag såg människor som gick på vägen. Både män och kvinnor, unga och gamla. De gick inte i grupper. De gick inte ens par om par och i bredd. Utan alla en och en. Och det berodde därpå att den Herre, som lockat dem in på vägen, hade sagt: ”Om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig.”
”Någon !” ”Jag med honom och han med mig.” Det där betyder att det i Kristi sanna efterföljds innersta finns ett rum, som reserverat endast för honom. Och dit ingen annan varken kan eller får komma. De där människorna var klädda i vita kläder. Bländande vita kläder, som stund efter stund fick sin renhet förnyad. Inte därför att de bad om och hungrade efter sekundlig renhet, utan därför att de vandrade mitt på vägen.

Rakt under strimman av det övernaturliga ljuset. Reningen i Jesu blod var en konstant pågående process.
Och jag såg deras ansikten. Det var ljus över dem också. Fast många av dem var märkta av både ålder, sorg och sjukdom. Och det skenet var både en återspegling av det inre ljuset och en utstrålning av det ljus de bar inom sig. Gärna hade jag med mina ögon velat följa dessa människors vandring ända hem. Med jag fick inte. Jag var tvungen att vända blicken mot vägens början och den trånga porten. Och där såg jag en stor mängd som stannat.
De hade stannat redan innan de gått in genom porten och kommit in på vägen. Och det märkliga var att många av dem tycktes vara glada. De var glada därför att de trodde sig vara på vägen. Fast de aldrig hade gått in genom den sanna omvändelsens trånga port. Och kanske det värsta var att mitt bland dem rörde sig gestalter i prästrock och pastorsdräkt och evangelistmundering. Nej, det värsta var att jag såg skuggan av min egen bild i den där hopen.
Ty vi har fuskat, vi som är kallade att vara levande organ för Livet från Gud. Vi har blivit religiösa pratmakare istället för att vara fungerande organ för Livet. 

Vi har garanterat människor deras salighet därför att de en gång blivit döpta till Kristus. Vi har garanterat att sökande själar blivit födda av Anden, fast de bara blivit födda av mänsklig påverkan. Vi har sagt att de är Guds barn bara därför att de är ”snälla”. Vi har blivit religiösa kvacksalvare, som i förtid intalat andliga sökare att de är födda av Gud. Fast de bara är väckta. Och vi har ibland genom just detta avbrutit den andliga födelse-processen. Resultatet har blivit att det i dag finns massor av människor, som tror sig vara på väg till himlen fast de inte är det. Men Jesus sade ju att det skulle komma att bli så i denna tidsålders afton:

”Då skall det var med himmelriket som när tio jungfrur gick ut för att möta brudgummen. Men fem av dem var oförståndiga, de tog ingen olja med sig.”
Ingen olja! Ingen ande! Och inget fungerande andeliv. Bara formerna och skenet. Namnet och bekännelsen. Och de trodde att detta var nog.

Men jag såg mer. Jag såg människor som gått in genom porten, upplevt nya födelsens under och kommit in på vägen, men som sedan gjort vägen till någonting annat än det den var ämnad att vara. De har stannat och gjort vägen till en rastplats i stället för att låta den var en färdväg. De hade stannat, inte när det gäller ålder och tid. Men de hade stannat när det gäller andlig utveckling och tillväxt. De hade stannat och börjat leva på minnen. Och somliga hade bara stannat. Och somnat. Men alla hade de glömt de paulinska orden: ”Dock, såvitt vi redan har hunnit något framåt, så låt oss vandra vidare på samma väg.”

Men jag såg mer. Jag såg människorna som dragit sig ut ur det övernaturliga ljuset som låg över vägens mitt. De hade dragit sig in i den grådager som fanns på vägens båda sidor. Grå-dagen, där synen på både synden och saligheten var höljd i dunkel. Allt var dimmigt och grått och overkligt. Och den grå overkligheten gjorde att sådant som var en total omöjlighet på vägens mitt nu blev leksaker för både sinnet och talet och handlingarna. Och hur underligt det än låter så blev de ting, som fanns i mörkret på sidan av vägen föremål för deras intresse. Likt Guds gamla Israel under ökenvandringen greps de av lystnad till Egyptens köttgrytor, som de en gång hade lämnat.
Lystnaden blev inte bara ett visat intresse. Lystnaden växte till åtrå. En hunger som fångade deras tankar och känslor. Lade beslag på deras drömmar och fantasier. Och gjorde att de i verklighet befann sig på sidan av vägen, trots att de skenbart fanns kvar på den. Sedan hände det kusliga. Sakta som skuggor gled de bort ifrån den väg, som saknar både staket och diken. Bort ifrån den väg, som de en gång under tårar och böner sökt sig in på. Bort från det levande hoppet och in i hopplösheten. En hopplöshet som de själva inte kände av. Ty de var döda. De hade förlorat förmågan att uppleva en andlig kris.

Sedan jag sett allt detta sjönk jag sakta ned på knä och brast i gråt. Jag önskade att jag varit minst ett halvsekel yngre än vad jag är. Och haft möjligheten att på ett bättre sätt än vad jag gjort, satsa mitt yttersta för att Guds Helige Ande skulle få frihet att bruka mig på ett bättre sätt än vad han nu kunnat.

10 Guds budord: Bud 4

”Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land, som HERREN, din Gud, ger dig.” Andra Moseboken 20:12

Visa tacksamhet
Om det är något vi svenskar är dåliga på så är det att visa tacksamhet och respekt för våra föräldrar, många gånger. Speciellt i barn- och ungdomsåren. Det ligger nästan lite i vår kultur att tycka att våra föräldrar är ganska jobbiga och tjatiga. Det kan nästan kännas som att det är så vi borde tycka.

Men så ska vi inte tänka, säger Bibeln. Nej, vi ska hedra våra föräldrar! Vi ska vara tacksamma för allt de har gjort för oss, och det är nog mer än vad vi anar. Tänk all energi och kraft din mamma och pappa har lagt ner på att du ska få ha det bra – i alla fall är det så i mitt och många andras fall. Det är dina föräldrar som har sett till att du ens finns (säkert tillsammans med Gud). Hur otacksamt är det då inte att gå runt och störa sig på dem eller bara tycka att de är ett par jobbiga fotbojor? Jag tror att många människor hade mått bra av att tänka till lite här. Visst är det väl så att våra föräldrar inte alltid har handlat rätt och varit goda förebilder, men vi är ändå skyldiga dem att vara tacksamma och respektfulla. Verkligen.

Förlåta
Nu vet jag att alla föräldrar inte är sådär bra som jag vill få dem att verka. Om de inte är det, så ligger det här en stor utmaning att förlåta, precis som Jesus har förlåtit dig och mig. Kanske kan det vara bland det svåraste att förlåta just sina föräldrar, men också väldigt befriande.

Så nästa gång din mamma eller pappa gör något som gör dig arg eller irriterad, så tänk i tacksamhet på allt gott de har gjort för dig. Var tacksam och visa din tacksamhet för dem, så hedrar du dem.

Varifrån hämtar du din energi?

I vintras gick jag förbi skylten på bilden ovan och tänkte med en gång att jag skulle skriva ett inlägg om den på bloggen. Jag tycker nämligen att den är väldigt talande för vad samhället vill få oss att tro, att vi borde hämta vår energi i en massa materiella ting. I det här fallet handlar det om energidricka. Är du trött? Ja, då ska du trycka i dig ett par koppar kaffe eller en och annan Red bull, så blir du pigg igen.

Hämta av Guds energi
Men jag tror verkligen inte att vi som är kristna borde låta oss luras av den reklamen. Nej, vi ska hitta en stabil och bra energikälla som inte tar slut efter bara någon timme, nämligen Gud. Är du trött och hängig kan det förvisso bero på väldigt många olika saker, allt från dålig sömn till en dålig dag på jobbet. Men allt för ofta går vi runt med saker som tynger våra hjärtan, som blir till ok vi går och släpar på, och så känner vi oss trötta och matta. Och då är det allt för lätt hänt att vi tänker: ”Aha, en energidricka är lösningen på mitt problem!”. Men det håller inte! När ruset har lagt sig är du lika trött igen.

Så kom istället med dina bekymmer till Gud. Han kan lyfta av dig tunga bördor. Det är till honom du ska gå när något tynger ditt hjärta. För när du gör det, blir du fri på riktigt och inte bara för tillfället. Och bara genom att lyssna till Hans ord, och handla efter dem, så bygger du ditt hus på en stadig grund.

En stadig grund
Detta, att bygga ditt hus på en stadig grund, gäller så många andra delar av livet också. Var hittar du din trygghet? Var någonstans har du din glädje? Svaret bör vara: hos Gud! Själv kämpar jag med detta mycket, för ju mer jag bygger mitt hus på klippan ”Gud”, desto stadigare blir mitt hus. Med det sagt vill jag inte säga att det är fel att känna glädje i vänner, eller att känna trygghet i ens partner, och liknande. Men frågan vi borde ställa oss är, på vilken grund bygger jag? Håller mitt hus för en häftig storm? Håller mitt hus ens för en lite extra jobbig dag? Det är en bra idé att börja kämpa för att bygga ditt hus på en stadig grund. Amen.

”Var och en som kommer till mig och hör mina ord och gör därefter, vem han är lik, det skall jag visa er. Han är lik en man som byggde ett hus och grävde djupt och lade grundvalen på klippan. Och då en vattenflod kom, störtade sig vågen mot huset, men den kunde inte skaka det, eftersom det var grundat på klippan. Men den som hör och inte gör, han är lik en man som byggde ett hus på marken, utan någon grund. Och floden störtade sig mot det, som genast föll och förödelsen blev stor för det huset.” Lukasevangeliet 6:47-49

Guds 10 budord: Bud 2

”Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.” Andra Moseboken 20:7

Respekt
Vi ska ha respekt för Guds namn, det gör det här budet klart för oss. Men då är frågan vad det innebär att ha respekt för Guds namn, och att inte missbruka det. Jo, för det första är vi människor så duktiga på att använda Guds namn som en svordom. ”Åh, Herregud!”, säger vi ofta. Det tror jag inte att vi ska göra. Guds namn är mer värt än att användas som en svordom, eller ett ”styrkeord”. När vi säger Guds namn, ska vi har respekt för Namnet. Det är Gud värd.

En annan botten i budordet är att inte göra ondskefulla handlingar i Guds namn. Om vi kollar i historien så ser vi hur människor gång på gång har gjort väldigt dumma saker ”i Guds namn”. Det har till exempel förts ondskefulla krig av ledare som säger att det är ”i Guds namn”. Det tror jag är ett annat sätt att missbruka Guds namn. Att utföra ondska i Guds namn. Gud är ju kärlek.

Jag tror att Martin Luther har tolkat det här budet väldigt bra i Lilla katekesen, så jag låter honom sammanfatta blogginlägget:

”Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke bruka hans namn till onda önskningar, svordom, vidskepelse, lögn och bedrägeri, utan åkalla det i all nöd, bedja, tacka och lova.”

Guds 10 budord: Bud 1

”Och Gud talade alla dessa ord och sade: Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ut ur träldomshuset. Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig. Du skall inte göra dig någon utskuren avgudabild eller något som liknar något av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte böja* dig ner för dem, inte heller tjäna dem. Ty jag HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning** på barn intill tredje och fjärde släktled på dem som hatar mig. Men som visar barmhärtighet mot tusenden av dem som älskar mig och håller mina bud.” Andra Moseboken 20:1-6

Jag tror att Guds 10 budord är jätteviktiga! Vi är människor och behöver rättesnören, som visar oss vägen.

Väldigt viktigt bud!
Att just det här budordet är det som kommer först bland de 10 budorden, tror jag personligen inte är någon slump. Det är ett så enormt viktigt bud. Har vi missat det här budet, så har vi missat en stor sten i vår grund som kristna. Och det är ett fantastiskt bud! Gud vill inte att vi ska vara otrogna med andra så kallade ”gudar”. Han älskar ju oss!

I praktiken?
Så vad innebär det i praktiken? Jo, för det första innebär det givetvis att vi inte ska tillbe eller tjäna några andra ”gudar” än vår Gud. Han är den enda som är sann och riktig. Så fort vi försöker gå till andra väsen i andevärlden och hitta rätt, hamnar vi genast fel. Och det luriga är att det finns så mycket i andevärlden att hitta, för den som vill söka. Men det är endast Gud som är god. Det är ju han som har skapat världen. Och när jag pratar om Gud, så inkluderar jag Fadern, Sonen (Jesus) och den Helige Ande. Den enda vägen till Guds eviga liv är genom Jesus Kristus. Då förstår vi hur viktigt det första budet är.

Men jag tror även att budet har en annan dimension. Att ha en Gud, innebär nog även att förlita sig bara på honom. Inte på något annat eller någon annan. Betyder det att vi till exempel inte ska lita på våra vänner? Jo, det är klart att vi ska våga ha förtroende för våra vänner. Men i slutändan är det bara Gud som vi verkligen kan lita på och vara trygga i. Han är grunden som vi ska stå på. Och problemet är att det finns så mycket här i världen som vill ta Guds plats, i våra hjärtan. För en del är kanske mobiltelefonen en jättestor trygghet i livet. ”Men kära vän, du kan ju inte förlita dig på din mobil. Det räcker ju med att du tappar den i golvet så är hela framsidan i kras.” För andra är det den sociala statusen som är det viktigaste. Ja, många människor har byggt upp sina liv på grunden: sig själva. Men det är inte hållbart. Vi kan inte på något sätt försöka bära oss själva, och speciellt in i himmelriket. Pröva och lyft dig själv, ska du se.

Buren av Gud
Vi ska vara trygga i att bli burna av Gud. Våra vänner är till fantastisk hjälp många gånger, men Gud är den som bär oss, och inte tappar oss. Vi ska inte låta något annat ta den platsen. Gör vi det så bygger vi vårt hus på en ostadig grund, som faller när det stormar. Jesus är vägen, sanningen och livet.

Glädjen att lida för Guds skull

Här om dagen, när jag läste i Apostlagärningarna, hittade jag ett fantastiskt ställe som gjorde mig glad.

Apostlarna blir förföljda
Det är tiden efter det att Jesus hade tagits upp till himlen, när apostlarna predikade evangeliet (att Jesus har dött för våra synder), och det är stor väckelse där de är. Översteprästen, (som inte tyckte om att Jesus fick sådan uppmärksamhet), och hans anhängare grep då apostlarna och satte dem i fängelse. Men den natten öppnade en Herrens ängel fängelsets portar, så att de blev fria igen. Och nästa morgon ställde de sig i templet och började undervisa igen.

När ledarna för tempelvakten tillsammans med översteprästen fick höra att apostlarna hade kommit ur fängelset blev de villrådiga och undrade hur detta hade kunnat gå till. Ledarna för tempelvakten gick och hämtade apostlarna igen.

Översteprästen frågade nu apostlarna: ”Befallde vi inte er uttryckligen att ni inte skulle undervisa i det namnet? Och se, ni har uppfyllt Jerusalem med er lära och ni vill dra över oss denne mannens blod.” Då svarade Petrus och apostlarna, i korthet, något mycket klokt som vi behöver lära oss av: ”Man måste lyda Gud mer än människor.”

När Petrus och apostlarna hade talat klart, blev rådsmedlemmarna ursinniga och ville döda dem. Men en kille i Stora rådet lyckades övertyga dem om att, ifall det skulle vara så att allt detta (väckelsen och alla undren och tecken) inte var av Gud, utan ett verk av människor, så skulle det rinna ut i sanden av sig självt.

Nu nöjde de sig med att piska apostlarna, och förbjuda dem att tala i Jesu namn. Men det var alltså ingen liten örfil de fick, utan säkert en rejäl omgång. När de sedan gick ut från Stora rådet, står det som gjorde mig så glad:

”Och de gick från Stora rådet, glada över att de ansetts värdiga att lida vanära för hans namns skull.”

Vilka förebilder, va? De var glada för att de hade fått lida för Jesu skull. Är det inte fantastiskt? Vilken kärlek till Gud! Vi i Sverige har nog ofta den synen, att om vi får lida för Guds skull, så är livet riktigt dåligt. Fy, vad hemskt att behöva lida för sin tro! Men Bibeln vittnar om något annat, att om vi får lida för Guds skull, så ska vi vara glada för det, för vi får lön för det i himmelen! Jesus säger till och med att vi ska jubla!

”Saliga är ni, när människorna hånar och förföljer er och lögnaktigt säger allt ont emot er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. Ty så förföljde de profeterna som var före er.” Matteusevangeliet 5:11-12

Glädjen
Med detta vill jag inte säga att förföljelse av kristna är av godo. Men när vi blir förföljda för Guds skull, då säger Jesus till oss att vi ska vara glada. Vi behöver alltså inte hänga läpp, för att folk är taskiga mot oss för vår tro! Och ska vi vara riktigt seriösa, så vet vi aldrig vad som kan hända i framtiden. Vi som är kristna kan tvingas dö som martyrer. Men då ska vi inte krypa ihop i fosterställning, och undra vem som kan rädda oss. Gud har ju redan sagt att han kommer att rädda oss! Och Jesus har redan lidit så mycket mer än vi någonsin kommer att göra, för vår skull. Så låt oss ha apostlarna som förebilder i detta, och be om att få ett hjärta som gläder sig när vi får lida för Guds skull.

”Ty vad är det för berömvärt om ni är tåliga när ni blir slagna för era försyndelser? Men om ni har tålamod, då ni lider för goda gärningars skull, då är det nåd från Gud. Ty till detta blev ni kallade, eftersom också Kristus led för oss och lämnande oss en förebild, för att ni skall följa efter i hans fotspår.” Petrus Första Brev 2:20-21

Om ni vill läsa kapitlet om hur apostlarna fick lida, så står det i Apostlagärningarna 5.

Var ordets görare

”Lägg därför bort all orenhet och all ondska, och ta ödmjukt emot ordet som är inplanterat i er och som kan frälsa era själar. Men var ordets görare och inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Ty om någon är ordets görare och inte dess görare, så är han lik en man som betraktar sitt ansikte i en spegel, ty när han har betraktat sig själv, går han därifrån och glömmer genast hur han var. Men den som ser in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, han är inte en glömsk hörare utan en verklig görare, han kommer att bli välsignad i det han gör.” Jakobs brev 1:21-25

Vad innebär det här? Att vi måste leva ett perfekt liv för att komma in i himmelriket? Nej, det tror jag inte. Jag tror att det handlar om att ta emot Guds ord, in i hjärtat, och sedan inte snabbt glömma det som står, utan istället låta den Helige Ande förvandla det.

Om vi verkligen vill följa Gud, kan vi inte strunta i Hans bud. Vår tro på Gud måste speglas i hur vi handlar. Inte så att om vi syndar, och gör dåliga gärningar, så tror vi inte på Gud. Men om vi syndar utan skam i kroppen, och inte vill lyssna till Guds ord, då bör vi fråga oss själva: ”Tror jag verkligen på Gud?”. Om svaret är nej, så är det inte för sent. Börja sök Gud, och be om att han ska förnya ditt hjärta. Det är inte farligt, men kanske jobbigt. Och var alltid redo på att han kan komma när som helst. Ställ dig frågan, om han kom nu, skulle jag då vara redo?

Mer bibel = mer Gudsfruktan

”Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom till dess det åtskiljer själ och ande, märg och led och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.” Hebreerbrevet 4:12

Det är en sak jag har lagt märke till: hur mycket det påverkar mig att läsa Bibeln. Så fort jag tar upp en Bibel och läser några rader, påverkar det så ofta mitt hjärta med omedelbar verkan. Det behövs ofta inte många bibelrader för att komma på andra (bättre) tankar, och med en gång bli medveten om Gud och hans vilja.

En skatt!
Bibeln är en stor skatt, kära vänner! Glöm inte bort det. Vi behöver varje dag få i oss näring som väcker våra hjärtan, och riktar vår uppmärksamhet upp mot himmelen, till Gud. Har vi inte vårt fokus på Gud, finns det en stor risk att vi börjar somna in, som kristna. Så låt oss hålla våra hjärtan vakna genom att läsa Guds ord! Men även genom att be såklart. Det är viktigt! Om du känner att du behöver bli bättre på att läsa Bibeln, så är mitt tips att börja med att läsa i alla fall ett kapitel om dagen. Det ger stadga åt hela dig! Och det tar inte ens lång tid.

Vaka över ditt hjärta
Egentligen är det väl inte så konstigt att Bibeln påverkar oss så mycket. Det är ju Guds levande ord! Och det vi tar in, det vi ser och hör påverkar oss alltid på något sätt. Därför är det även väldigt viktigt att vi tänker på vad vi tar in. Tar vi in våld- och porrscener på TV:n så kommer det att påverka våra hjärtan. Jag tycker att varje hjärta borde ha en liten vakt som står utanför hjärtats port och inte släpper in det som inte är bra. Den vakten tror jag heter den Helige Ande. Men även Bibeln är en mästare på att avslöja hjärtats alla dumma tankar, och istället rikta hjärtat i kärlek till Gud och medmänniskor. Och en sak jag har lagt märke till är att mer Bibel = mer Gudsfruktan*! Det behöver nog inte vara mycket krångligare än så, många gånger!

*Gudsfruktan innebär att hysa stor respekt för Gud.