10 Guds budord: Bud 5

”Du skall inte dräpa.” Andra Moseboken 20:13 Det femte budordet är mycket enkelt: du ska inte mörda en annan människa. Jag tror inte att det är myck...

10 Guds budord: Bud 4

”Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land, som HERREN, din Gud, ger dig.” Andra Moseboken 20:12 Visa tacksamhet Om det är någo...

Guds 10 budord: Bud 2

”Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.” Andra Moseboken 20:7 Respek...

Guds 10 budord: Bud 1

”Och Gud talade alla dessa ord och sade: Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ut ur träldomshuset. Du skall inga andra gudar ha v...