Döm inte andra

”Döm inte, så att ni inte blir dömda. Ty med den dom ni dömer med skall ni bli dömda, och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp tillbaka åt er...