Abrahams tro

”Därför är det av tro, för att det ska vara av nåd, och löftet stå fast för alla hans avkomlingar, inte bara för den som är av lagen, utan också för den s...

Gud är god

”Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Men när den som arbetar för lön och inte är herden, och som inte äger fåren, ser vargen komma, ...

Barn till den fria kvinnan

”Säg mig, ni som vill vara under lagen: lyssnar ni inte på lagen? Det står ju skrivet att Abraham hade två söner, den ene med tjänstekvinnan, den andre med den ...

Sanningen gör oss fria

”Då sa Jesus till de judar som trodde på honom: Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska gör...

Kallad till frihet

”För ni är kallade till frihet, bröder. Låt bara inte friheten ge köttet något tillfälle, utan tjäna varandra genom kärleken, för hela lagen är fullbordad...

Bli som ett barn

”Då kallade Jesus fram ett litet barn till sig och ställde det mitt ibland dem och sa: Sannerligen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som små barn, s...

En relation med Gud

”Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Amen.” Mattuesevangeliet 28:20 ”Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rä...

Dela din nöd med Gud

”Jag höjer min röst och ropar till HERREN, jag höjer min röst och ber till HERREN. Jag utgjuter mitt bekymmer inför honom och talar med honom om min nöd. ...

Herren är min starkhet!

”Då sjöng Mose och Israels barn denna sång till HERREN och sade: Jag vill sjunga till HERREN, för han har triumferat med härlighet. Häst och ryttare har h...

Vår roll som människor

”En tacksägelsepsalm. Höj jubel till HERREN alla länder! Tjäna HERREN med glädje, kom inför hans ansikte med jubelrop! Besinna att HERREN är Gud. Han har ...