Vikten av att förlåta

”Därför liknar himmelriket en kung, som ville hålla räkenskap med sina tjänare. Och när han började räkna, förde man fram till honom en som var skyldig honom tiotusen talen­ter. Men eftersom han inget hade att betala med, befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt det han ägde skulle säljas så att betalning kunde ske. Då föll den tjänaren ner på sina knän inför honom och bad: Herre, ha tålamod med mig, så ska jag betala dig allt. Då greps tjänarens herre av medlidande och gav honom fri och efterskänkte honom skulden.

Men när tjänaren kom ut fann han en av sina medtjänare, som var skyldig honom hundra denarer. Och han tog fast honom och grep honom om strupen och sa: Betala mig vad du är skyldig. Då föll hans medtjänare ner vid hans fötter och bad honom, och sa: Ha tålamod med mig, så ska jag betala dig allt. Men han ville inte, utan gick och lät sätta honom i fängelse, tills han hade betalat skulden. När hans medtjänare såg vad som hände, tog de mycket illa vid sig och gick och berättade för sin herre allt det som hade hänt. Då kallade hans herre honom till sig och sa till honom: Du onde tjänare! Hela skulden efterskänkte jag dig, därför att du bad mig. Borde inte du också ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig?

Och hans herre blev vred och överlämnade honom åt dem som torterar, tills han hade betalat allt som han var skyldig honom. Så ska också min himmelske Fader göra med er, om ni inte, var och en, av hjärtat förlåter sin broder hans överträdelser.” Matteusevangeliet 18:23-35

Att Jesus var radikal när han vandrade på jorden är detta ett bra exempel på. Bibeltexten är tydlig: Eftersom Gud har förlåtit oss våra synder, måste vi förlåta dem som har gjort fel mot oss, ifall vi vill ha del av Guds förlåtelse.

Få hjälp att förlåta!
Många gånger är det svårt för människosläktet att förlåta. Stoltheten sitter, sedan syndafallet, djupt rotad i oss och kan göra det allt för svårt att förlåta – i alla fall om du mött en större oförrätt. I så fall behöver du Guds hjälp. Du behöver helgas genom Den Helige Ande, så att du blir mer lik Jesus! Stanna upp en stund och fundera över hur många oförrätter Jesus fick genomlida, för att inte tala om alla sådana han fick bära på korset. Trots att han är den enda människa som någonsin levt ett alltigenom gott liv, blev Han motsagd, hånad, förråd, piskad, spottad på, pinad, upphängd på ett kors… Listan kan göras lång! 

Man kan undra vad en sådan man ropar när han under djup smärta lider efter att ha blivit uppspikad på ett kors? ”Fader förlåt dem, ty de vet inte vad de gör”.

Ingen man har någonsin ödmjukat sig som Jesus. Och genom Guds gåva, Den Helige Ande, kan du få del av den ödmjukheten. Du kan få hjälp att bli löst från bitterhet! Du kan få hjälp att förlåta! För Gud är inget omöjligt, inte ens det mest komplicerade fallet.

Kanske finns det någon du behöver förlåta. Var då inte som den onde tjänaren som fick allt förlåtet av sin Fader, men själv vägrade förlåta sin vän. Förlåt medan möjligheten ännu finns!