Varifrån kommer kraften till omvändelse?

Du som varit kristen ett tag känner kanske igen dig i att det inte alltid känns lika enkelt att följa Gud. I dessa stunder är det lätt att vilja kompensera för det med egen kraft. Kanske känner du att du borde ta dig i kragen, och efter att ha försökt med detta av all din kraft infinner sig måhända en frustration över din maktlöshet.

I det läget behöver du ställa dig frågan: Varifrån kommer kraften till efterföljelse?

Som barn funderade jag över varför det inte går att lyfta sig själv. I vuxen ålder är svaret naturligtvis uppenbart, nämligen att det behövs en extern kraft för att övervinna gravitationen. Att samma princip gäller i den andliga världen är svårare att ta till sig. Anledningen till det är nog bland annat att vi tillräknar oss den kraft till efterföljelse som vi trots allt har som vår egen, oaktat att den i själva verket kommer från Gud och strömmar ut från honom utan att vi märker så mycket.

Att förstå sin egen hjälplöshet är viktigt! För så länge du tror att det i dig själv finns en källa till godhet så är det naturligt att också gå till sig själv för att hämta av det goda ur den källan. Men så har inte Gud skapat dig. Av jord är du kommen och jord ska du åter bli. Den goda kraften som finns i dig har sitt ursprung i Gud och du har den endast till låns. Din uppgift är att reflektera den likt månen reflekterar ljuset från solen.

I samma stund människan gav sig på försöket att skaffa sin egen källa till godhet var syndafallet ett faktum. Att döma av bibeltexten tycks det ha varit en lätt match för satan att få människan på fall. Det var inte svårare än att fresta människan med att hon själv kunde bli lik Gud med kunskap om gott och ont. Och för den frestelsen föll människan som en fura. Samma frestelse bor således kvar i våra hjärtan idag. Vi vill bli som Gud och bära vår egen godhet och ära. Tanken att det i själva verket är Gud som förtjänar all ära och den enda som är god finner människan i sin köttsliga natur både främmande och provokativ. Vår värld cirkulerar kring oss själva och om Gud vill ta åt sig av vår ära så är han inget annat än egoist.

Så kraften till omvändelse och efterföljelse finns alltså att hämta hos Gud. Skriften talar ofta om att lagen leder till andlig död snarare än till omvändelse. Bland annat kan vi läsa följande i Andra Korintierbrevet:

”En sådan tillit har vi till Gud genom Kristus, inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han har gjort oss dugliga till att vara tjänare åt ett nytt förbund, som inte är bokstavens utan Andens. Ty bokstaven dödar, men Anden ger liv.” 2 Kor 4-6

Har du kommit så långt att du accepterat din egen oduglighet och insett ditt behov av Guds kraft infinner sig troligen nästa fråga: Hur får jag del av denna kraft?

Det korta svaret är genom att vara med Gud. I Guds närhet får du del av Guds skapandekraft som förvandlar ditt hjärta och gör dig mer lik honom. Den du tillbringar tid med blir du lik. Guds godhet smittar av sig. Viktigt för din relation med Gud är att du dagligen läser hans ord, Skriften, att du ständigt går bedjande fram och att du regelbundet firar gudstjänst med kristna bröder och systrar. Utöver det kan du söka Gud i nattvarden och genom att lyssna till god predikan, som skapar tro.

Avslutningsvis några ord av den store väckelsepredikanten Charles Spurgeon:

”Helgelse växer ur tron på Jesus Kristus. Kom ihåg att helighet är en blomma, inte en rot; det är inte helgelse som frälser utan frälsningen som helgar.”