Vår roll som människor

”En tacksägelsepsalm. Höj jubel till HERREN alla länder! Tjäna HERREN med glädje, kom inför hans ansikte med jubelrop! Besinna att HERREN är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Vi är hans folk och får i hans hjord. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lov. Tacka honom, lova hans namn! Ty HERREN är god, hans nåd varar i evighet, hans trofasthet från släkte till släkte.” Psaltaren 100

Din roll
Besinna att HERREN är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva. Vi är hans folk och får i hans hjord. Wow! Din roll som människa är inte att vara din egen Gud – nej, det kommer inte att gå! Din roll är att vara ett får i Guds hjord, ett barn hos Gud. Att lita på Gud och hans nåd, att följa Honom som är Herden, det är din roll som människa.

Kortfattat: Halleluja, amen!