Var beredd inför Jesu återkomst

”Då svarade Jesus och sade till dem: Se upp så att ingen för er vilse. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Kristus, och de skall föra många vilse.” Matteusevangliet 24:4-5

”Och många falska profeter skall träda fram och föra många vilse.” Matteusevangeliet 24:11

Falska messiasgestalter
Det här är väldigt allvarliga ställen i Bibeln! Jesus varnar oss för att det i den sista tiden kommer att komma många som säger att de är Messias, så kallade falska messiasgestaleter, och många falska profeter. Många ska tro på dem och bli förledda. Visst hade det varit skönare om det stod att ”några kommer att komma i mitt namn och föra några få vilse”? Men så står det inte! Det står att många
 ska förledas av många.

Jag tror att vi som är kristna har lite lätt att tänka: ”Äh, jag kommer i alla fall inte att låta mig förledas”, och sedan gör vi ingenting för att se till att verkligen vara förberedda för Jesu återkomst. Men det här är något vi bör vara ödmjuka inför, och vi behöver göra oss själva vaksamma inför vad som väntar.

Tecken och under från falska profeter
Vad som är så lurigt är att dessa falska messiasgestalter och falska profeter ska göra stora tecken och under. Det betyder alltså att vi inte kan lita på att någon är en god profet bara för att han eller hon gör stora tecken. V
i behöver alltså vara på vår vakt!

Vad som gör en profet trovärdig är dess frukt.

”Men akta er för de falska profeterna, som kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är rovgiriga vargar. Av deras frukt skall ni känna dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnen, eller fikon från tistlar? Så bär vart och ett gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt.” Matteusevangeliet 7:15-17 

Förkunnar profeten det evangelium som står i Bibeln? Är profeten förankrad i Guds ord, eller för den folk vilse i deras tro? Inträffar profetens profetior (behöver inte nödvändigtvis betyda att profeten är sann)?

Jesus kommer med dunder och brak
Att missa Jesu verkliga återkomst lär vara svårt. Det är nämligen inget som kommer att ske diskret, utan snarare med dunder och brak.

”Därför om de säger till er: Se, han är i öknen, så gå inte dit ut, eller: Se, han är i de inre rummen, så tro det inte. Ty såsom blixten kommer från öster och syns ända till väster, så skall också Människosonens återkomst vara.” Matteusevangeliet 24:26-27

Ingen kommer att missa denna stora händelse – så om någon påstår sig vara Messias, och du inte har sett någon Jesus komma ner från skyn med dunder och brak, så tro honom inte.

Var beredd!
Se till att vara beredd inför Jesu återkomst. Jag tror att vi kristna behöver be om hjälp från Gud i detta. Vi behöver be om hjälp att aldrig komma på fall för någon falsk profet eller messiasgestalt.

Det är även väldigt viktigt att läsa det profetiska ordet i Bibeln, inte minst det som handlar om den sista tiden, det vill säga tiden innan Jesu återkomst. Det är för vår skull det står nedskrivet i Bibeln vad som ska ske innan Jesus kommer tillbaka, för att vi ska kunna vara förberedda. Många av oss behöver kunna vår Bibel mycket bättre än vad vi kan! Och tyvärr är det väldigt tyst om detta ämne i många kyrkor.

Var alltså beredd, precis så som Jesus har kallat dig att vara, så att du inte blir överraskade av Hans återkomst!

”Var därför också ni redo, ty i den stund ni inte tänker det, kommer Människosonen. Vem är nu en trogen och klok tjänare, som hans herre har satt över sitt husfolk för att ge dem mat i rätt tid? Salig är den tjänaren som hans herre finner göra så, när han kommer.

Sannerligen säger jag er: Han skall sätta honom över alla sina ägodelar. Men om den onde tjänaren säger i sitt hjärta: Min herre dröjer med att komma, och han börjar slå sina medtjänare, och äter och dricker med de druckna, så skall den tjänarens herre komma, en dag när han inte väntar honom, och i en stund han inte vet om, och han skall hugga honom i stycken och ge honom hans del med hycklarna. Där skall vara gråt och tandagnisslan.” Matteusevangeliet 24:44-51