Underordna er era överheter

”Varje människa ska underordna sig överheterna. För det finns ingen överhet som inte är av Gud. De överheter som finns är förordnade av Gud. Därför, den som sätter sig upp mot överheten står emot vad Gud har förordnat, och de som står emot detta ska få en dom över sig.

De styrande är ju inte till skräck för dem som gör goda gärningar, utan för dem som gör det onda. Vill du vara utan fruktan för överheten, gör då det goda, så ska du få beröm av den, för den är Guds tjänare, till ditt bästa. Men om du gör det onda ska du frukta, för den bär inte svärdet förgäves. Utan den är Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig, inte bara för straffets skull, utan också för samvetets skull.” Romarbrevet 13:1-5

Gud har givit oss överheter
Det är lätt hänt att man tänker att ”nu har väl Paulus ändå fått något om bakfoten?”, när man läser detta stycke. Det tog lång tid för mig att förstå detta bibelord. Men när jag förstod det, blev det klart för mig hur viktigt och vackert denna bibliska princip är, och att den går som en röd tråd genom Nya Testamentet. Gud har givit oss överheter!

Det finns många exempel på ledare som missbrukat sin makt och förtryckt sitt folk. Vad Paulus här försöker säga är inte att varje styrande människa är god. Paulus var romersk medborgare och visste mycket väl att varje människa i ledande ställning inte brukar sin makt på rätt sätt. Han visste att Jesus blev korsfäst under Pontius Pilatus, som var ståthållare i Judéen. Och han hade själv känt på hur det var att bli satt i fängelse och misshandlad av de styrande.

Ändå säger Paulus att de överheter som finns är förordnade av Gud och att de är Guds tjänare. Hur kan detta stämma om människor som inte gör Guds vilja?

Myndigheterna eller Guds lag?
Först och främst ska det sägas att Bibeln är tydlig med att man måste lyda Gud mer än människor (Apg 5:29). Det betyder alltså att, i de fall där våra myndigheter går emot Guds vilja, måste vi lyda Gud istället för myndigheterna. Gud är naturligtvis en högre överhet än våra myndigheter. Detta är mycket viktigt! Guds lag går alltid före myndigheters lagar.

Jag ska även göra det tydligt att detta inte har något med människovärdet att göra. Den som har en ledande roll är inte mer värd än den som inte har det!

Men Gud är inte oordningens Gud, utan han har ordnat det så att vi människor ska ha auktoriteter som står över oss. Gud har givit de styrande auktoritet att styra, och därför ska vi ha stor respekt för de auktoriteter som Gud har satt in. Överheterna är ju Guds tjänare. Det är det jag tror att Paulus förklarar för oss i bibelordet ovan. Och det är egentligen ganska självklart; om ett samhälle ska fungera, behövs ordning och reda, och då behövs ledare som har respekt av de som står under ledarna.

Som sagt är detta med överheter och auktoriteter något som genomsyrar hela Nya Testamentet. Och det finns fler överheter än de som styr vårt samhälle som Gud har satt in:

Frun ska underordna sig sin man
Bibeln säger att kvinnan ska underordna sig sin man i äktenskapet. Äktenskapet är en stark bild på hur Kristus och församlingen älskar varandra. Kvinnan spelar rollen som församlingen, och mannen spelar rollen som Kristus i äktenskapet. Församlingen, dvs. vi som är kristna, älskar Kristus som är vårt huvud, och underordnar oss Honom. Och Kristus älskar oss så mycket att han själv var beredd att dö för vår skull. Så ska det fungera i ett sunt äktenskap. När det fungerar på det sättet i ett äktenskap, är förutsättningarna som bäst för att mannen och kvinnan ska kunna blomstra tillsammans.

”Ni hustrur, underordna er era män, såsom under Herren, för mannen är hustruns huvud, liksom också Kristus är församlingens huvud, och han är kroppens Frälsare. /…/ Ni män, älska era hustrur såsom också Kristus har älskat församlingen, och utgivit sig själv för den…” Efesierbrevet 5:22-23, 25

Barnen ska underordna sig sina föräldrar
Bibeln säger även att barnen ska underordna sig sina föräldrar. Föräldrarna är en överhet till sina barn.

”Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, för det är rätt. Hedra din far och din mor, vilket är det första bud som har ett löfte med sig, för att det ska gå dig väl och du ska leva länge på jorden.” Efesierbrevet 6:1-3

Tjänarna ska underordna sig sina herrar
Det står vidare att tjänarna ska underordna sig sina herrar. Det svenska samhället idag är inte uppbyggt på samma sätt som det samhälle dit Paulus skrev Efesierbrevet, men samma princip gäller idag. Till exempel: Ifall jag jobbar någonstans, ska jag naturligtvis underordna mig min chef. Chefen är då min överhet. Vi är kallade att jobba hårt när vi är på jobbet, för att ära Gud. De jordiska herrarna har på samma sätt ett ansvar inför Gud att behandla sina tjänare med kärlek.

”Ni tjänare, lyd era jordiska herrar med fruktan och bävan, av uppriktigt hjärta, såsom mot Kristus, inte som ögontjänare för att behaga människor, utan såsom Kristi tjänare som av hjärtat gör det Gud vill. Gör er tjänst med villighet, som för Herren och inte för människor. Ni vet att var och en som gör något gott ska få igen det av Herren, vare sig han är slav eller fri. Och ni herrar, gör detsamma mot dem. Lägg bort alla hotelser, och vet att också er Herre är i himlarna och han gör inte skillnad på människor.” Efesierbrevet 6:5-9

De yngre ska underordna sig de äldre
Nu till något som vår svenska kultur tyvärr förkastar idag. De yngre ska underordna sig de äldre. Vi som är yngre ska ha respekt för de som är äldre. De har levt längre, har större erfarenhet och har varit med och byggt upp det samhälle vi lever i. Självklart ska vi ha stor respekt för de äldre! Det betyder inte att vi ska göra som varje gammal människa säger att vi ska göra, men vi ska hysa stor ödmjukhet och respekt för de äldre och lyssna på vad de har att säga.

”Likaså ska ni yngre underordna er de äldre. Ja, ni ska alla underordna er varandra och klä er i ödmjukhet. För Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd.” 1 Petrusbrevet 5:5

Vi ska underordna oss varandra
Sist men inte minst ska vi underordna oss varandra. Vi är kallade att vara varandras tjänare, och ödmjuka oss för varandra. Det gäller även de som har fått auktoritet av Gud. För den som är störst ska vara som den minste!

”Då sa han till dem: Hedningarnas kungar uppträder som herrar över dem, och de som har makten kallar sig välgörare. Men så ska det inte vara bland er, utan den som är störst bland er, han ska vara som den yngste, och den som leder ska vara som den som tjänar.” Lukasevangeliet 22:26

Sonen underordnar sig Fadern
Det som jag har beskrivit här är inte bara bibliskt, utan även himmelskt. För även i himmelen råder det ordning. Sonen underordnar sig Fadern! Det talar vi inte så ofta om idag, men detta är något som Bibeln faktiskt är tydlig med. Och änglarna är naturligtvis underordnade Gud. Tänk att det vi gör här på jorden, får vara en bild på hur det fungerar i himmelriket!

”Men jag vill att ni ska veta att Kristus är var mans huvud, och att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud.” 1 Korintierbrevet 11:3

”För liksom Fadern har liv i sig själv, så har han också gett Sonen att ha liv i sig själv.
 Och han har också gett honom makt att döma, eftersom han är Människosonen.” Johannesevangeliet 5:26-27

Då svarade Jesus och sa till dem: Sannerligen, sannerligen säger jag er: Sonen kan ingenting göra av sig själv, utan endast det han ser Fadern göra. För allt det han gör, det gör också Sonen.” Johannesevangeliet 5:19

Vår kultur idag
Vår kultur idag tycker inte om ordet ”underordna”. Vi förknippar ordet med förtryck och ofrihet. Vi vill vara fria, och ifall någon säger att vi ska underordna oss någon annan känner vi oss kränkta. Det är ett högmod som vilar över vår kultur idag. Men när vi med Kristi kärlek underordnar oss de som vi ska underordna oss, och de som har fått auktoritet av Gud leder med kärlek, är det något mycket vackert som skapar frid och inte förtryck.

Ske Din vilja, så som himmelen, så också på jorden!


Bild på familjen hämtad från: http://maxpixel.freegreatpicture.com/Dad-Parents-Female-Mother-Father-Girl-Mom-1782017