Barn hos Gud

”Han sade: Hjärtligt kär har jag dig, HERRE, min starkhet, HERRE, mitt bergfäste, min borg och min räddare, min Gud och min tillflykts klippa, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn.” Psaltaren 18:2-3

”Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad. Därför skall vi inte frukta, om än jorden skakar och bergen störtar ner i havsdjupet, om än havets vågor brusar och svallar, så att bergen bävar vid dess uppror. Sela.” Psaltaren 46:2-4

Detta är ett glädjens budskap! Vi får lov att luta oss mot Gud, och lita på att vi är trygga hos honom.

Barn hos Gud
Ofta blir vi människor oroliga för saker och ting. Vi kan bli oroliga för det mesta faktiskt: framtiden, livets vägval, att vi inte känner att vi har kontroll över något, skolan, jobbet, eller till och med vårt utseende. Listan kan givetvis göras bra mycket längre än så. Och det är kanske inte så konstigt med tanke på hur världen ser ut. Vem kan väl gå trygg på den här jorden som är så full av ondska?

Men tack och lov har vi fått ett enastående erbjudande av Gud: vi får vara Hans älskade barn, när vi tror på Honom och låter Honom vara vår Herre. Och om vi är Guds barn vill jag lova en sak: det finns ingenting att vara rädd för. Gud har nämligen allting i sina händer och allt under kontroll, och Jesus har lovat att vara med oss alla dagar intill tidens ände. Vi kan luta oss mot Honom och behöver inte söka vår trygghet i något som den här världen har att erbjuda. Allt vi behöver finns att hämta hos Gud.

Faktum är att det inte finns någon annan trygghet än Gud som är hållbar. All trygghet som inte bygger på Gud är ej att räkna med. När stormarna kommer och regnet blåser finns det bara en trygghet som vi vet består provet: den som finns i Gud. All annan trygghet kan braka sönder vilken sekund som helst.

Sätt därför din tillit och ditt hopp till Gud, och be om hjälp att vila hos Honom om det är svårt.