Trogen i det lilla

”Den som är trogen i det minsta, är också trogen i stort, och den som är ohederlig i det minsta är också ohederlig i stort.” Lukasevangeliet 16:10

”Hans herre sade till honom: Bra gjort, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag skall sätta dig över mycket. Gå in i din herres glädje.” Matteusevangeliet 25:23

Var trogen i det lilla
Vikten av att vara trogen i det lilla är stor, säger Bibeln. Om vi inte är trogna i det som är litet, hur ska vi då kunna påstå att vi är trogna i det som är stort? Bibeln är väldigt tydlig med att Gud inte tittar på oss och tänker: ”Äh, han gjorde ju bara ett litet snesteg… Det är inte så farligt!” Nej, Gud bryr sig om oss och vill att vi ska vandra på rätt väg, och på den vägen är sådant som i mänskliga ögon är ‘bagateller’ inte alls några ‘bagateller’. Jag tror att Gud ser med sorg på oss när vi anammar mentaliteten: ”Äsch, det är ju inte så farligt. Vem bryr sig?”

Men vadå; är Gud ett monster som sitter där uppe och dömer minsta snesteg vi gör? Är inte Gud full av nåd? Jo visst är han det, och här gäller det att inte blanda ihop saker och ting. Gud, som är full av nåd, har dött för våra synder och ger oss förlåtelse när vi tror på Honom och låter Honom vara vår Herre. Det är evangeliet som vi måste förtrösta på och sätta vår tillit till. Men det betyder inte att vi ska fortsätta att leva som om vi inte hade någon Gud. Hur kan vi då säga att Gud är vår Herre, om vi struntar i Hans vilja?

”Ty synden skall inte härska över er, eftersom ni inte är under lagen utan under nåden. Hur är det då? Skall vi synda, eftersom vi inte är under lagen utan under nåden? Nej, inte alls! Vet ni inte att när ni ställer er i någons tjänst för att lyda honom, så är ni tjänare under den som ni lyder, antingen det är synden till död, eller lydnaden till rättfärdighet?” Romarbrevet 6:14-16

Bli inte ‘lagisk’
Jag ska även göra en sak tydlig: Du ska inte i egen kraft försöka tvinga dig själv att göra Guds vilja i minsta detalj för att bli ‘heligare’. Nej, det är inte det jag försöker säga. Gör du det, hamnar du väldigt lätt i lagiskhet; att du försöker förtjäna Guds nåd. Vi kan inte förtjäna Guds nåd! Hur skulle nåden i så fall kunna kallas för nåd? Istället ska du låta Gud vara din Herre som får råda fritt över ditt hjärta.

Ta en titt på det här bibelordet:

Ni har blivit skilda från Kristus, ni som vill bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. Vi väntar nämligen i Anden genom tron på rättfärdighetens hopp. För i Kristus Jesus betyder varken omskärelse eller förhud något, utan tro som är verksam genom kärlek.” Galaterbrevet 5:4-6

Vi behöver ha en tro som är verksam genom kärlek. En tro som inte är verksam genom kärlek är en tro som väldigt lätt tänker ”Äsch, det är ju inte så farligt. Vem bryr sig?” Hur ska vår tro bli verksam då? Genom Den Helige Ande! När våra hjärtan blir förvandlade av Gud, dör den apatiska mentaliteten mer och mer. Vi ska låta Guds Ande förändra våra hjärtan, så att vi följer Gud genom Anden. Detta gör inte att det kristna livet plötsligt blir prövningsfritt, utan det kommer fortfarande att finnas strider mellan köttet och Anden i ditt hjärta. Men med Gud som Herre över båten är det inte längre din uppgift att ensam försöka styra båten efter bästa förmåga, utan du någon som är Herre över båten, och han vill styra i rätt riktning.

”Men jag säger: Vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet har begär till, för köttet har begärelse mot Anden, och Anden mot köttet, och dessa två strider mot varandra, för att ni inte skall kunna göra det ni vill.” Galaterbrevet 5:16-17

”Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, efter sin goda vilja.” Filliperbrevet 2:13

”Ty det som var omöjligt för lagen, i det den var försvagad av köttet, det gjorde Gud, då han sände sin Son i syndigt kötts liknelse och för syndens skull, fördömde synden i köttet, för att lagens rättfärdiga krav skulle uppfyllas i oss som inte vandrar efter köttet utan efter Anden. Romarbrevet 8:3-4

Låt Gud råda!
Låt Gud vara din Herre in i minsta detalj, är vad jag försöker säga. Vi måste låta Gud förändra oss precis så som han vill. Vi får inte stänga ute Gud från vissa rum i våra hjärtan, utan vi ska ge Honom fritt tillträde till alla rum och ge Honom tillåtelse att inreda dem hur Han vill.

”Ty på samma sätt som ni har ställt era lemmar i orenlighetens och orättfärdighetens tjänst till orättfärdighet, så ställ nu era lemmar i rättfärdighetens tjänst till helgelse. Ty då ni var syndens tjänare, då var ni fria från rättfärdigheten. Vilken frukt hade ni då? Det ni nu skäms för. Ty slutet på sådant är döden. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds tjänare, blir er frukt att ni helgas och till slut får evigt liv.” Romarbrevet 6:19-22