Svensk kristenhets stora problem

”Men detta ska du veta, att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Ty människorna skall då bara tänka på sig själva, vara penningkära, skrytsamma, stolta, hädiska, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, oheliga, kärlekslösa, oförsonliga, förtalare, omåttliga, obehärskade, de skall hata det goda, förrädiska, besinningslösa, uppblåsta. De skall älska njutning mer än Gud. De skall ha ett sken av gudsfruktan, men förneka dess kraft. Vänd dig bort från sådana.” Andra Timoteusbrevet 3:1-5

Ett budskap till oss kristna
Man skulle kunna tro att det här skarpa budskapet, skrivet av Paulus, främst är riktat till dem som inte är kristna, i den sista tiden. Men tittar vi efter noga, så ser vi att budskapet handlar om dem som tror på Gud: ”De skall ha ett sken av gudsfruktan, men förneka dess kraft”. Det är allvarligt – det handlar om oss som är kristna!

Därför är det en bra idé att ta en titt på sig själv. Är du penningkär? Är du skrytsam? Är du kanske otacksam? Om du är som jag kommer du snart att inse att texten inte bara handlar om ‘de där andra’, utan även om dig själv, och att du behöver vända dig till Jesus, ödmjuka ditt hjärta och säga: ”Herre förlåt mig för min synd! Hjälp mig att vända mig bort från synden!”. Tack och lov får vi vända oss till Gud med våra svagheter och med vår synd, eftersom han dog för din skull!

Svensk kristenhets stora problem
Jag upplever att det vilar ett gigantiskt problem över svensk kristenhet, som jag vill lyfta fram idag: vi älskar njutning mer än Gud, precis så som Paulus har profeterat. Detta gäller naturligtvis inte bara svenskar, men jag tror att vi är väldigt duktiga på att hamna i den här lömska fällan. Vi vill liksom både ha en fot i Guds värld och i den ‘världsliga’ världen, och tvingas vi välja mellan de båda världarna blir vi snart bekymrade. Vi är så upptagna med att fundera ut hur vi vill att vår karriär ska vara, att vi glömmer bort att fråga Gud vad han vill med våra liv. Vi är så besatta av pengar att det tar emot i våra hjärtan att vara givmilda. Vi vill inte längre helga oss till Gud, utan vi vill istället vinna ‘den här världen’ – rätta mig om jag har fel.

Ge hela ditt hjärta till Jesus
Jesus vill ha hela ditt hjärta, inte bara en del av det! Han vill att du ska följa honom dagligen, och att du ska älska Gud mer än all njutning som finns i den här världen.

”Sedan sa han till alla: Om någon vill följa mig, måste han förneka sig själv och ta sitt kors på sig var dag och följa mig. För den som vill bevara sitt liv, han ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det.” Lukasevangeliet 9:23-24

Även om du alltid kommer att vara en syndare, hur mycket du än försöker att inte synda, kan du fortfarande ge hela ditt hjärta till Gud. Du kan låta Honom förändra dig och låta Honom vara din Herre. Det är så otroligt viktigt att Han får platsen som Herre i ditt liv, och inte bara som ‘en trevlig hjälp på vägen’!

Be om hjälp att ge hela ditt hjärta till Gud, och att vara beredd för hans återkomst!