Ska vi älska världen?

Ta dig en titt omkring och fundera över hur världen ser ut. Jag behöver nog inte ens nämna alla eländigheter som finns på vår jord för att du ska förstå att vi lever i en mycket sjuk och snedvriden värld. Hur är det då, ska vi som är kristna älska den?

”Ni äktenskapsbrytare och äktenskapsbryterskor, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Därför, den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Eller menar ni att det är tomma ord då Skriften säger: Med avund längtar Anden som bor i oss?” Jakobsbrevet 4:4-5

Svaret är alltså nej, vi kristna är inte kallade att älska världen. Bibeln går så långt att den säger att den som älskar världen blir Guds fiende. Varför det, kan vi fråga oss? Är det inte vi kristna som ska vara världen ljus och älska den?

Vad menar Bibeln med världen?
Först måste vi förstå vad Bibeln menar när den säger världen. En bra definition tror jag är ”det som genom syndafallet blev snedvridet i världen”. Det betyder alltså att det finns saker i världen som är skapade av Gud, som vi ska älska.

Sex är ett bra exempel. Gud skapade sex till att vara något mycket vackert mellan man och kvinna, i äktenskapet. Men när synden kom in i världen perverterades snabbt mänsklighetens sexualitet, och människor började missbruka den, så att den blev till skada. Därför ska vi älska sex, som är en fantastisk del av Guds skapelse, men vi ska inte älska världens snedvridna syn på sex.

Världens natur och Guds natur
Det finns med andra ord mycket som är vackert i världen, men vi ska inte älska själva världen och dess natur. För världens, dvs. den syndiga världens, inställning är: ”Jag klarar mig utan Gud”. All synd har sin rot i denna inställning, att vi är starka i oss själva och minsann inte behöver Gud.

Därför är det inte märkligt att Bibeln säger att den som älskar världen blir Guds fiende. För den som vill följa den syndiga världens natur, kan inte samtidigt älska Guds natur. Guds natur och världens natur är två motpoler. Världen säger ”var stark i dig själv”, medan Gud säger ”var beroende av mig”.

Har ni någon gång funderat över varför det står ”ni äktenskapsbrytare och äktenskapsbryterskor” i bibelordet ovan? Det kan tyckas märkligt att bibeln börjar tala om otukt i en text som handlar om att vi inte ska älska världen. Men tänk såhär: Vi som är kristna tillhör Gud. Bibeln liknar ofta oss kristna vid en brud som ska gifta sig med Jesus. När vi börjar ”älska med världen”, och vill följa den istället för Gud, då är vi otrogna mot Gud. Därför är det så viktigt att vi låter våra hjärtan tillhöra Gud.

Älska alla människor!
Låt mig även göra tydligt att vi ska älska alla människor som är i världen, även om människorna är syndiga (det är vi alla). Vi är som sagt världens ljus, och det är meningen att vi ska sprida Guds kärlek i denna syndiga värld. Men därmed inte älska den syndiga världen.

”Ni har hört att det är sagt: Du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: Älska era fiender, välsigna dem som förbannar er, gör väl mot dem som hatar er, och be för dem som hånar er och förföljer er, så att ni kan vara barn till er Fader som är i himlarna. För han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. För om ni älskar dem som älskar er, vad får ni för lön för det? Gör inte också tullindrivarna detsamma?” Matteusevangeliet 5:43-46