Sex utanför äktenskapet?

Så vad är grejen? Varför säger kristna att man inte ska ha sex innan man gift sig? Detta är en fråga som jag vill lyfta fram år 2017, när samhällets sexualmoral kan sammanfattas i en enda regel: Så länge du inte gör något mot någons vilja så är det mesta okej. Detta vill jag inte skriva för att döma någon, utan för att öka förståelsen för varför Bibeln så skarpt varnar för att ha sex utanför äktenskapet.

”Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.” 1 Mosebok 2:24

”Men köttets gärningar är uppenbara. De är hor, otukt*, orenhet, lösaktighet, avguderi, trolldom, hat, gräl, avund, vredesutbrott, stridslystnad, splittringar, villoläror, missunnsamhet, mord, fylleri, frosseri och annat sådant. Om sådant säger jag er i förväg, som jag också tidigare har sagt, att de som gör sådant ska inte ärva Guds rike.” Galaterbrevet 5:19-21

”Fly otukten. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den som bedriver otukt syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den Helige Ande, som är i er och som ni har fått från Gud, och att ni inte tillhör er själva?” Första Korintierbrevet 6:18-19

Positiv syn på sex!
En gammal myt är att Bibeln har en negativ syn på sex, och att sex alltså skulle vara något fult och syndigt. Det stämmer inte. Bibeln har en mycket positiv och vacker syn på sex. Faktum är att det finns en hel bok i Bibeln som beskriver den sexuella kärleken mellan en man och en kvinna, vilket även skulle kunna vara en bild på Kristus och församlingen.

Enligt Bibeln är sex något mycket vackrare och djupare än de flesta sekulära människor idag vill föreställa sig. Och just det är en anledning till att vi inte ska behandla vår sexualitet som en gammal sliten tröja: lite släng hit och dit, osv… Nej, snarare ska vi behandla vår sexualitet som en bilentusiast som precis köpt en ny skinande Ferrari. Minsta repa på bilen och han blir förtvivlad. Därför är han enormt försiktig med den. Gud har givit oss något mycket vackert att förvalta, och han har givit oss en ram inom vilken vi ska hålla vår sexualitet.

Varför inte sex utanför äktenskapet?
Okej, så vi ska behandla vår sexualitet med respekt. Varför går det inte att göra det med någon man inte är gift med?

Två saker: Det första är att sex kommer med den finurliga finessen att ett nytt liv kan bli till i samband med användning. Oavsett om du använder preventivmedel eller inte så finns alltid en risk eller chans att kvinnan blir med barn. Dessutom, låt oss vara ärliga och konstatera att det är väldigt lätt hänt att i stundens hetta strunta i att skydda sig. Hade det inte varit så, hade inte 35 000 – 38 000 kvinnor varje år valt att abortera sina foster.

Vad jag försöker säga är att det inte är ansvarsfullt att ha sex med någon du inte kan tänka dig att ha barn med, och dessutom förvalta barnen tillsammans med den personen hela livet. Och den enda garantin för det är ett äktenskap som tas på allvar.

För det andra så händer det något djupare än det fysiska när två personer har sex. Du delar med dig av din själ. Ja, till och med så ger du din själ till en den andra personen. När två människor har sex förenas de inte bara fysiskt, utan även själsligt. De blir ett! Och det är något som många försöker förneka idag.

Sex är något som kräver djupt förtroende mellan båda parter för att det ska fungera bra. Och om vi ska vara ärliga så är detta känslomässigt viktigare för kvinnan än för mannen. Jag är övertygad om att många kvinnor mår dåligt efter att ha haft sex med någon de inte haft förtroende till. Varför det är på det sättet ger oss Bibeln också svar på, men det är ett annat ämne.

Många människor blir sårade på grund av att de har sex med fel person. På det sättet hade det inte varit ifall sex endast var en fysisk akt. Det finns något djupare i sexet, som många moderna västerlänningar inte vill kännas vid.

Kaminliknelsen
Vi kan likna äktenskapet vid en kamin, och sexet med eld. Eld är något väldigt bra och nödvändigt. Men den som är klok sprider inte ut massa ved över vardagsrumsgolvet och tuttar på, för att sedan säga till sin fru: ”Titta vad vackert det blev!” Elden sprider sig snabbt och blir till allvarlig skada. Nej, den som är klok skaffar sig en kamin. I kaminen kan han elda på ordentligt utan att någon behöver vara orolig för att han ska skada sig.

Sex är enormt vackert
Och det är just därför som sex är så vackert. Det handlar inte bara om ett känslorus, utan om att faktiskt dela allt med en person. Det handlar om att ge en person allt sitt förtroende, hela sitt liv, och med andra ord dela med sig av det absolut intimaste och vackraste man har både själsligt och kroppsligt, och i förlängningen om att ett nytt liv ska bli till som ska förvaltas väl. Allt detta kan endast fungera bra inom äktenskapet, där mannen och kvinnan ingår ett heligt förbund med varandra att inte lämna varandra varken i regn eller solsken, utan att vara trogna mot varandra till dess döden tvingar dem att skiljas åt.

Det är något enormt vackert!

Vi behöver förstå är att vår sexualitet fungerar som bäst när vi låter Han som skapat oss berätta för oss hur vi ska använda den. Gud har givit oss ett ansvar att bruka den så som han har tänkt. Därför ser Bibeln det som en allvarlig synd att ha sex utanför äktenskapet. Någon skulle säga att vi inte ska förstora upp vissa synder och göra dem större än andra, men jag vågar påstå att Bibeln faktiskt gör det. Bibeln säger att när vi är otuktiga, så syndar vi mot vår egen kropp, som är tänkt att vara ett tempel för Den Helige Ande.

Gud vill förlåta dig!
För dig som har haft sex före äktenskap: Gud älskar dig och det finns förlåtelse att få. Vi har en nådefull Gud som är sen till vrede och som så gärna vill förlåta våra synder, när vi sätter vårt hopp till Jesus.


*Ordet otukt har den generella betydelse utomäktenskapligt sex.