Sanningen gör oss fria

”Då sa Jesus till de judar som trodde på honom: Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar. Och ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria.” Johannesevangeliet 8:32

Jesus säger att sanningen ska göra oss fria. Vad innebär det?

Fria från oss själva
Det är lätt att tänka att kristendomen är en jobbig samling moraliska regler som gör människor bundna så att de inte vågar leva sina liv som de vill. Ur världens ögon måste det se ut som vi kristna är väldigt ofria och kanske till och med rädda att göra fel.

Detta beror på att världen inte förstår något som är mycket viktigt: att sanningen sätter oss fria. När vi underordnar oss Guds sanning blir vi med andra ord inte bundna, utan istället fria, vilket kan låta paradoxalt. 

Vi blir inte fria i den bemärkelsen att vi får Guds tillåtelse att leva utsvävande så som vi själva har begär till – den typen av frihet är inte någon sann frihet. Istället handlar den frihet som vi får hos Gud om något mycket större: friheten från oss själva.

Det är fascinerande hur fri en människa kan bli fri från allt som är förknippat Gud och moraliska regler, men ändå vara väldigt bunden; bunden vid sig själv

Den som inte vill underordna sig sanningen, som endast finns i Gud, kommer snart att bli bunden av begär, ilska, otålighet, otrygghet och liknande. När vi däremot börjar förlita oss på Gud och Hans sanning, händer något med oss. Vår bundenhet vid oss själva och lögnen upphör. Ja, för det första blir vi frälsta in i himmelriket genom tron på Jesus Kristus. Och när vi inte längre är bundna vid oss själva, börjar Gud göra ett verk i våra hjärtan genom sin Helige Ande, så till exempel ilskan och otåligheten försvinner mer och mer.

Ett barns frihet
Kanske har du någon gång lagt märke till hur fria barn kan vara. Beror det kanske på att de är ansvarslösa och oförståndiga? Nej, det beror i första hand på att de inte förlitar sig på sig själva, tror jag. De förlitar sig på sina föräldrar, att det är de som ger dem vad de behöver. Barn som har omsorgsfulla föräldrar är inte bundna vid sina egna svagheter.

Den här världen sätter dock gärna likhetstecken mellan frihet och självständighet. Det vill säga, den som är självständig är fri. Men det tror inte jag! Jag tror att den som vill vara självständig istället blir bunden vid sig själv. I själva verket är det först när vi gör oss beroende av Gud som vi blir fria på riktigt.

Sanningen föder frihet
Sanningen med stort S har den fantastiska egenskapen att den föder frihet, eftersom den pekar på Gud. Lögnen däremot binder människor. Den bedrar människor, bort från Gud. Och den kan ge ett sken av att erbjuda frihet, men istället binder den människor och gör dem ofria.

Så var inte rädd att förlita dig på Guds ord och följa det, för Guds ord kommer aldrig att göra dig bunden! Vad förlitar du dig på? Guds sanning eller världens lögner?