Samla dina skatter i himlen

”Ni skall inte samla er skatter på jorden, där mal och rost fördärvar, och där tjuvar bryter sig in och stjäl, utan samla er skatter i himlen, där varken mal eller rost fördärvar, och där tjuvar inte bryter sig in och stjäl. Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara.” Matteusevangeliet 6:19-21

Den här bibeltexten bär naturligt med sig en rannsakande fråga: var samlar du dina skatter?

Hurdå?
Så vad innebär det då att samla sina skatter i himlen? Att vi ska flyga upp med våra pengar bland molnen och försöka förvara dem där? Nej, ta inte bilden ovan alltför bokstavligt. Det innebär snarare att i första hand sträva efter Gud och det som behagar honom. Vi ska ge våra hjärtan till Gud och Han ska vara vår största skatt! Jag tycker Jesus själv sammanfattar det väldigt bra med orden: ”Men sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt detta också.”. När Han säger ”allt detta”, syftar han egentligen på mat och dryck för dagen och kläder att ha på oss.

Vi människor är inte kallade till att försöka bli så lyckliga som möjligt på denna jord, även om jag tror att Gud gärna ger oss lycka eftersom Han älskar oss. Vi är kallade till att söka Guds rike och hans rättfärdighet. Och när denna korta tid på jorden är slut, då börjar det riktiga livet: livet med Gud i evigheten.

Världen drar i oss
För oss som är kristna i Sverige 2015, är det inte lätt att samla skatter i himlen! Det är  mycket som vill dra oss bort från Gud. Slår vi på TV:n så möts vi av tv-program och filmer som näst intill genomgående går emot Guds ord. Går vi genom stan är det nästan oundvikligt att se reklamskyltar med snygga modeller som försöker få oss att tro att vi måste se ut på ett visst sätt. I skolan och på våra jobb sköljs vi ofta över av så mycket arbete att det är svårt att hinna tänka på något annat än allt som måste göras. Listan kan sannerligen göras lång. Problemet är alltså att allt det här drar våra hjärtan bort från Gud, när vi låter detta ”världsliga” vara våra skatter, det vill säga när vi har vår glädje och strävan i det istället för i Gud.

Hur ska vi kunna ha vår skatt i himmelen om vi hela tiden är så fokuserade på att följa meningslösa TV-serier, köpa kläder som vi egentligen inte behöver eller att få A på alla prov i skolan? Vi glömmer ofta Gud mitt i allt detta och en vacker dag märker vi att det inte längre är Gud som är viktigast för oss, utan vår världsliga lycka. Men lyssna noga nu: Vi får inte glömma bort Honom!

Ty där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara.