Rikedomens fälla

”Men de som vill bli rika faller i frestelser och snaror och i många oförnuftiga och skadliga begär, som drar människorna ner i fördärv och undergång. Ty penningbegäret är en rot till allt ont, vilket somliga har strävat efter och därigenom förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du, Guds människa, håll dig borta från sådant och sök ivrigt efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.” Första Timoteusbrevet 6:9-11

Den stora avguden
För att uttrycka det enkelt: Bibeln är väldigt tydligt med att strävan efter materiell rikedom leder oss bort från Gud. Varför? Därför att längtan efter rikedom väldigt lätt tänder eld på köttet i våra hjärtan, och istället för att sträva efter det som tillhör Guds rike fylls vi då av begär och börjar sträva efter sådant som inte behagar Gud. Pengarna blir till en stor avgud, enkelt uttryckt.

Ett stort ansvar
Jag tror inte att det är en synd att vara rik. Men jag vill påstå att vi som lever i Sverige, ett av världens rikaste länder, har ett stort ansvar att förvalta vår rikedom på ett bra sätt.

Vi ska för det första inte låta rikedomen leda till penningbegär. Ofta kommer jag på mig själv med att vilja ha någonting väldigt mycket, som till exempel en ny kamera. Det behöver inte vara fel ha den viljan, men alltför ofta blir viljan snart till ett begär i mitt hjärta, och det är inte alls bra! Gudsfruktan och självbehärskning har nämligen en tendens att flyga raka vägen ut genom fönstret när ett begär kommer in i ditt hjärta och tar kontrollen över dig.

För det andra skulle jag vilja uppmana de flesta svenskar, inklusive mig själv, att sluta köpa onödiga saker. Ofta köper vi saker som är helt överflödiga, bara för att få en kick. Beteendet kan sammanfattas i ordet överkonsumtion, vilket är något som varken är bra för naturen, u-länderna som producerar de flesta fina prylar, eller dig själv.

För det tredje vill jag uppmuntra dig att vara givmild, liksom Bibeln gör. Det finns människor i den här världen som behöver hjälp på många olika sätt, och där tycker jag att vi som är såpass rika att vi har råd att lägga pengar på annat än det som är nödvändigt, har ett ansvar att hjälpa.

Guds hjälp
Jag vill inte framstå som en moralpredikant! Moral kan predikas i mängder, men utan Jesus blir ändå ingen människa frälst. Istället vill jag säga såhär: Be Gud om kraft och styrka att förvalta din rikedom (om du har en sådan) på det sättet som Han vill, och be att du ska få ett givmilt hjärta som gör att du gladeligen delar med dig av det du fått. I oss själva är vi så svaga, men med hjälp från Guds Helige Ande är vi starka.

”Uppmana dem som är rika i denna värld, att inte vara högfärdiga och inte sätta sitt hopp till ovissa rikedomar, utan till den levande Guden, som rikligen skänker oss allt till att njuta av, och att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara frikostiga och dela med sig, och så samla skatter åt sig som en god grund för framtiden, så att de kan vinna det eviga livet.” Första Timoteusbrevet 6:17-19

Fällor med rikedom
Rikedom kommer alltså med flera fällor, och jag tror att det därför Bibeln är så tydlig med att vi inte ska sträva efter att bli rika i den här världen, utan att istället samla våra skatter i himmelriket. Så idag vill jag höja ett varningens finger och ställa frågan: Är du bunden vid dina pengar, eller är du bunden vid Gud? Om ditt svar blir att du är bunden vid pengarna, så be Gud om hjälp att bli löst!!

Och om du är en god och tacksam förvaltare av den rikedom som du blivit given, kan den också bli till välsignelse, tror jag!

”Då sade Jesus till sina lärjungar: Sannerligen säger jag er: Det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Och ytterligare säger jag er: Det är lättare för en kamel att gå igenom ett nålsöga, än för en rik att komma in i Guds rike. När hans lärjungar hörde detta, blev de mycket förskräckta och sade: Vem kan då bli frälst? Då såg Jesus på dem och sade till dem: För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.” Matteusevangeliet 19:23-26

”Men ve er som är rika, för ni har fått ut er tröst. Ve er som är mätta, för ni ska hungra. Ve er som skrattar nu, för ni ska sörja och gråta.” Lukasevangeliet 6:24-25

”Och nu, ni rika: Gråt och jämra er över de olyckor som skall komma över er. Er rikedom är förmultnad och era kläder har blivit förtärda av mal. Ert guld och silver är förrostat, och rosten därpå skall vara ett vittnesbörd mot er och skall som en eld förtära ert kött. Ni har samlat er skatter i de sista dagarna.” Jaboks brev 5:1-3

Jag vill avsluta med att citera en vers ur den fantastiska Guldgrävarsången:

”Jag reste hit och dit, att söka guld och glans, 
jag strävade och med all flit att vinna ärans krans 
jag ville opp till högsta topp. 
Jag tänkte ej uppå att när min famn var full, 
jag måste bort ifrån det gå och lämna mitt schatull 
på denna jord, och själv bli mull.”