Profetia om tredje världskriget

Idag ska jag ta upp ett mycket allvarligt ämne:

År 1968 kom en 90 år gammal kvinna till den välkända norske pingstpredikanten Emanuel Minos, med ett profetiskt budskap – hon hade sett en syn om vad som kommer att ske innan det tredje världskriget bryter ut och även lite om tiden därefter. Emanuel skrev ner hela profetian på en lapp och kvinnan bad honom att läsa upp den offentligt när Gud manar till det. Men när han kom hem tänkte han att: ”Det här kan jag inte läsa upp i någon offentlig församling, det är för radikalt”. Så lappen blev liggandes i en byrålåda fram till 1993, då han hittade den när han städade på vinden. Han läste profetian och häpnade, eftersom mycket av profetian hade gått i uppfyllelse.

För alla profetior som inte är bibliska gäller:

”Förakta inte profetior. Pröva allt, behåll det som är gott.” Första Thessalonikerbrevet 5:20-21

När det gäller den här profetian behöver den alltså prövas och granskas, men den ska inte på förhand föraktas. Eftersom mycket av profetian gått i uppfyllelse anser jag den vara värd att ta del av och pröva.

Innan du läser profetian vill jag säga: Bli inte rädd! Om du har lagt ditt liv i Guds händer behöver du inte vara rädd för något världskrig, för i Guds hand är du trygg hur mycket världen än skakar.

Här är profetian indelad i fyra olika delar:

Fred och nedrustning
”Jag fick se världen som en karta som blev upprullad framför mig. Jag såg Europa – land efter land. Jag såg Skandinavien och jag såg Norge. Jag såg vissa saker som skulle ske strax innan Jesus kommer tillbaka (och församlingens tid är slut) och strax innan den stora olyckan bryter lös över människorna. En olycka som vi aldrig tidigare har upplevt maken till.

Innan Jesus kommer tillbaka och det tredje världskriget bryter lös, blir det en tid med avspänning* som vi aldrig förr har haft. Det blir fred, och freden kommer att vara länge. Under den fredsperioden blir det avrustning i många länder, också i Norge. Det tredje världskriget kommer att starta på ett sätt som ingen hade väntat och från ett oväntat håll, och vi är lika oförberedda som vi var 9 april 1940.”

Ljumhet och avfall i kristenheten
”Jag såg att det kommer en ljumhet utan motstycke bland kristna. Ett avfall från sann och levande kristendom. De kristna kommer inte att vara öppna för rannsakande förkunnelse tiden före Jesu återkomst. De kommer inte att lyssna om synd och nåd, lag och evangelium, bot och bättring. I stället kommer en annan slags förkunnelse, en slags lyckokristendom. Det gäller att bli framgångsrik och nå fram. Det handlar om materiella saker, på ett sätt Gud aldrig hade lovat det. Kyrkor, frikyrkor och bönehus blir mer och mer tomma. I stället för en förkunnelse om att ta sitt kors och följa Jesus, blir det underhållning, konst och kultur, där det skulle vara väckelse, nöd och omvändelsemöten. Detta kommer att ske i stor utsträckning strax innan Jesus kommer tillbaka och olyckan bryter lös över oss.”

Moralupplösning i samhället
”Det blir en moralupplösning som Norge inte har sett maken till. Folk kommer att leva som gifta utan att vara gifta. Det blir stor orenhet före äktenskapet och det blir mycket otrohet i äktenskapen. Ja, också i de kristna äktenskapen gör sig otroheten gällande och de blir upplösta. Också perversa synder, synd mot naturen, börjar att utbredas, och de blir till och med godtagna i kristna kretsar. Strax innan Jesus kommer tillbaka kommer det att visas TV-program som vi aldrig tidigare har upplevt. TV kommer att bli fylld av ett våld så hemskt att det kommer att lära folk att mörda och ta kål på varandra, och det blir otryggt att gå på gatorna.

Folk kommer att ta efter det de ser och det kommer inte att bara finnas ett utbud på TV, utan massor av utbud. Det kommer att bli precis som vi har det på radion. Vi kommer att kunna skruva in det ena programmet efter det andra, och det kommer att vara fyllt av våld och folk kommer att ha detta som underhållning. De värsta tänkbara scenerna av mord och våld mot varandra kommer att visas och detta kommer att sprida sig i samhället. Det kommer att visas samlagsscener. De mest intima saker som sker i ett äktenskap kommer att visas i rutan. Det kommer att ske och du (riktat till Emanuel Minos) kommer att se det uppfyllas. Lagar som vi nu har kommer att brytas ner och det mest osedliga kommer att visas mitt framför våra ögon.”

Invandring och det tredje världskriget
”Folk från fattiga länder kommer att strömma in i Europa. De kommer också till Skandinavien och Norge. Folk kommer att ogilla att de är här och kommer att vara hårda mot dem. De kommer mer och mer att bli behandlade som judarna blev innan kriget. Då är måttet för våra synder nått. Detta kommer att ske strax före Jesu återkomst – och det tredje världskriget bryter lös.

Kriget börjar först som en liten konflikt, en obetydlig konflikt. Men den slutar inte. Den tilltar och breder ut sig. Till slut utvecklar det sig till ett stort krig. Mot slutet av det stora kriget blir fruktansvärda vapen tagna i bruk, bland annat atomvapen. Luft, jord och vatten blir förgiftat och ödelagt. Luften kommer att bli så förorenad att det är omöjligt att andas den, och det kommer att drabba flera kontinenter, Amerika, Europa, Japan, Australien – de rika länderna. 

Vattnet kommer att förstöras. Vi kan inte bruka jorden där. Resultatet blir att en liten rest blir kvar. De som finns kvar i de rika länderna kommer att försöka fly till de fattigaste länderna, som inte är skadade, men de kommer att behandla oss som vi har behandlat dem och inte vara så villiga att ta emot. Jag är glad att jag inte får uppleva detta, men när tiden närmar sig, måste du ta mod till dig och resa runt och varna och berätta för folket detta som jag har sett.” (Här slutar profetian.)

Var redo!
Vi behöver vara redo att möta Jesus när Han kommer åter! Se alltså till att ha det rätt ställt med Gud. Tro på Jesus och förlita dig på hans renande blod.

Jesus sa: ”Men så som det var på Noas tid, så skall också Människosonens återkomst vara. Ty så som det var i dagarna före floden: De åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting, förrän floden kom och tog bort alla. Så skall det också vara vid Människosonens återkomst. Då skall två vara ute på åkern, den ene skall tas med, den andre lämnas kvar. Två skall mala på kvarnen, den ena skall tas med, den andre lämnas kvar.

Vaka därför, ty ni vet inte vilken stund er Herre kommer. Men det skall ni veta att om husägaren visste vid vilken tid på natten tjuven skulle komma, så hade han vakat och inte tillåtit att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni redo, ty i den stund ni inte tänker det, kommer Människosonen. Vem är nu en trogen och klok tjänare, som hans herre har satt över sitt husfolk för att ge dem mat i rätt tid? 

Salig är den tjänaren som hans herre finner göra så, när han kommer. Sannerligen säger jag er: Han skall sätta honom över alla sina ägodelar. Men om den onde tjänaren säger i sitt hjärta: Min herre dröjer med att komma, och han börjar slå sina medtjänare, och äter och dricker med de druckna, så skall den tjänarens herre komma, en dag när han inte väntar honom, och i en stund han inte vet om, och han skall hugga honom i stycken och ge honom hans del med hycklarna. Där skall vara gråt och tandagnisslan.” Matteusevangliet 24:37-51


*avspänning: med andra ord nedrustning