Mer bibel = mer Gudsfruktan

”Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom till dess det åtskiljer själ och ande, märg och led och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.” Hebreerbrevet 4:12

Det är en sak jag har lagt märke till: hur mycket det påverkar mig att läsa Bibeln. Så fort jag tar upp en Bibel och läser några rader, påverkar det så ofta mitt hjärta med omedelbar verkan. Det behövs ofta inte många bibelrader för att komma på andra (bättre) tankar, och med en gång bli medveten om Gud och hans vilja.

En skatt!
Bibeln är en stor skatt, kära vänner! Glöm inte bort det. Vi behöver varje dag få i oss näring som väcker våra hjärtan, och riktar vår uppmärksamhet upp mot himmelen, till Gud. Har vi inte vårt fokus på Gud, finns det en stor risk att vi börjar somna in, som kristna. Så låt oss hålla våra hjärtan vakna genom att läsa Guds ord! Men även genom att be såklart. Det är viktigt! Om du känner att du behöver bli bättre på att läsa Bibeln, så är mitt tips att börja med att läsa i alla fall ett kapitel om dagen. Det ger stadga åt hela dig! Och det tar inte ens lång tid.

Vaka över ditt hjärta
Egentligen är det väl inte så konstigt att Bibeln påverkar oss så mycket. Det är ju Guds levande ord! Och det vi tar in, det vi ser och hör påverkar oss alltid på något sätt. Därför är det även väldigt viktigt att vi tänker på vad vi tar in. Tar vi in våld- och porrscener på TV:n så kommer det att påverka våra hjärtan. Jag tycker att varje hjärta borde ha en liten vakt som står utanför hjärtats port och inte släpper in det som inte är bra. Den vakten tror jag heter den Helige Ande. Men även Bibeln är en mästare på att avslöja hjärtats alla dumma tankar, och istället rikta hjärtat i kärlek till Gud och medmänniskor. Och en sak jag har lagt märke till är att mer Bibel = mer Gudsfruktan*! Det behöver nog inte vara mycket krångligare än så, många gånger!

*Gudsfruktan innebär att hysa stor respekt för Gud.