Manligt och kvinnligt

Jag ska återigen sticka huvudet i ett getingbo och prata om något kontroversiellt och viktigt: manligt och kvinnligt. Gud har tack och lov en plan med sin skapelse och Bibeln ger oss inblick i den. Man och kvinna ska komplettera varandra! Det är något vackert vi bör ta till vara på, för skapelsen fungerar endast bra när vi låter den fungera så som Gud har tänkt att den ska fungera.

Guds plan med sin skapelse
Vi ska för ett ögonblick likna Gud vid en biltillverkare som lånar ut en bil till någon; låt oss säga Lars. Biltillverkaren är mån om att Lars använder bilen så som den är tänkt att användas. För om han exempelvis försöker plocka bort ratten på bilen och ersätta den med en borrmaskin, kommer det med största sannolikhet inte sluta bra. Ifall han struntar i tillverkarens användningsråd så får han ta sitt straff för det. På samma sätt har Gud givit oss sin skapelse (och vi är en del av den) att förvalta, och då gör vi rätt i att läsa instruktionsboken, Bibeln. Nu ska det sägas att Gud är full av nåd, så att han förlåter oss när vi missbrukat skapelsen, vilket antagligen inte den här biltillverkaren kommer att göra med Lars.

När vi nu pratar om manligt och kvinnligt är det viktigt att vi förstår detta, att Gud har en genomtänkt design för sin skapelse. Och det är endast när vi underordnar oss den som saker och ting fungerar som de ska. Så vad säger Bibeln om manlighet och kvinnlighet? Först och främst:

”Gud skapade människan till sin avbild, till man och kvinna skapade han dem.” Första Mosebok 1:27

Mannen och kvinnan är skapta till Guds avbild och är lika mycket värda. Detta är grundläggande, och det är en sanning som män genom tiderna inte alltid har accepterat. Det tror jag kan vara en anledning till den sjuka form av feminism som idag växer fram.

Men Bibeln säger mer om manlighet och kvinnlighet:

”Ni hustrur, underordna er era män, såsom under Herren, för mannen är hustruns huvud, liksom också Kristus är försam­lingens huvud, och han är kroppens Frälsare. Därför, såsom församlingen är underordnad Kristus, så ska också hustrurna i allt vara det mot sina män. Ni män, älska era hustrur såsom också Kristus har älskat försam­lingen, och utgivit sig själv för den för att han skulle helga den, genom att han renar den i vattnets bad, genom ordet, för att kunna ställa fram den inför sig själv, en härlig försam­ling, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant, utan för att den skulle vara helig och fläckfri. På samma sätt är männen skyl­diga att älska sina hustrur såsom sina egna kroppar. Den som älskar sin hustru älskar sig själv.” Efesierbrevet 5:22-28

”Till kvinnan sade han: ”Jag skall göra din möda stor när du blir havande. Med smärta skall du föda dina barn. Till din man skall din lust vara, och han skall råda över dig.” Första Mosebok 3:16

Dessa texter handlar främst om manlighet och kvinnlighet i äktenskapet. Vi ska givetvis inte använda dessa bibelord för att hävda att en ogift man har rätt att bestämma över alla kvinnor. Så är det tack och lov inte. Men bibelorden kan ändå säga något till alla om vad manlighet och kvinnlighet är.

Mannen och kvinnan är inte tänkta att vara likadana, utan att vara varandras komplement. Detta är mycket vackert, och tyvärr är det en sanning som världen håller på att slita i stycken idag. Helst ska det ju inte finnas någon skillnad mellan män och kvinnor. Vissa tycker till och med att det är upp till var och en att bestämma vilket kön de har. Om vi får leva kvar hundra år till på denna jord, är jag övertygad om att detta är något som våra barnbarn kommer att undra över. ”Hur i all världen kunde en sådan sjuk idé få fäste?”

Manlighet i äktenskapet
Om vi tittar på bibelorden ovan, är nog det som drar till sig mest uppmärksamhet att mannen är kvinnans huvud (i äktenskapet). Eller som det står i Första Mosebok: mannen ska råda över kvinnan. Kan det bli mer kontroversiellt år 2016? Knappt. Om du börjar känna dig provocerad när du läser det här, bara andas, för detta är mycket vackert när vi förstår hela bilden. Det ligger något viktigt här, en ordning som Gud har planerat för äktenskapet och det kristna hemmet.

Ordningen är denna: Kristus är församlingens huvud, och mannen är kvinnans huvud. Mannen ska älska kvinnan lika mycket som Kristus älskade församlingen.

Det är vackert! Kristus älskade församlingen så mycket att han gav sitt liv för den. Med så mycket kärlek ska vi män älska våra kvinnor. Detta är givetvis en omöjlighet, men Gud har i alla fall givit oss ett mål. Om du som man strävar mot denna kärlek, ger det dig goda egenskaper att på ett bra sätt vara en ledare för din fru.

Manlighet i praktiken
Att vara din kvinnas huvud innebär alltså rent praktiskt att det är du som har ansvar för de beslut som fattas i din familj, att du offrar dig för din familj och tar den beskyddande rollen vid eventuella hot, och att du älskar din fru så mycket att du varje dag är beredd att dö för att hon ska kunna leva.

För några år sedan hände något fruktansvärt på en biograf i USA. Under en film öppnar plötsligt en man eld mot publiken och börjar skjuta häftigt. Tre killar som var där med sina flickvänner valde då att göra det hjältemodiga att skydda dem med allt vad de hade: sina kroppar. Två av dem drog ner sina älskade på golvet och la sin egen kropp över dem för att skydda. Ingen av killarna överlevde, men det gjorde alla tjejerna. De tog skotten för sina flickvänner. Där snackar vi manlighet! Det är ingen sådan där falsk manlighet som går ut på att vara uppblåst och bete sig illa.

Att mannen är kvinnans huvud betyder alltså inte att han ska förtrycka sin kvinna, något som många verkar tro. Nej, om en man struntar i sin hustrus vilja och istället gör som han själv vill av egoistiska skäl, undrar jag ifall han älskar henne som Kristus älskade församlingen. För Jesus lyssnar när vi ber. Tänk om alla Sveriges män kunde ta till sig detta ord, att de ska älska sina hustrur såsom Kristus älskade församlingen. Vilken skillnad det skulle bli i våra familjer!

Jag tror att många män är rädda för att ta den ledande positionen i sina familjer, just för att de inte vill vara dominerande eller kärlekslösa. Men lyssna män: Ta er plats och var en trygghet för era kvinnor! Gud har givit er uppdraget att vara er familjs huvud och älska den med samma kärlek som Kristus älskar sin församling. Om du gör det, är jag övertygad om att er familj kommer förvandlas till en vacker symfoni, där alla instrument är unika och har sin egen funktion. Var inte rädda, för Gud har kallat er att vara huvudet på kroppen.

Kvinnlighet i äktenskapet
Nu har vi mestadels pratat om vad det vill säga att vara man. Hur är det då att vara kvinna? Ja, för det första är ödmjukhet och mildhet något som Bibeln lyfter fram som kvinnligt.

”Er prydnad ska inte vara något utvärtes, med håruppsättningar och påhängda guldsmycken eller fina kläder, utan hjärtats fördolda människa med den milda och stilla andens oförgängliga skönhet. Det är dyrbart inför Gud.” 1 Petrusbrevet 3:3-4

Ska kvinnan helst sitta tyst i ett hörn och göra som hennes man säger? Nej, det är inte det kvinnlighet går ut på. Ödmjukhet och tysthet är två olika saker. Jag tror att kvinnor är väldigt bra på att skapa visioner och drömmar, och dessa ska ni inte hålla inom er. Ofta kan det nog behövas en kvinna för att sätta lite fart på en man, så gör det för all del! I Bibeln liknas som sagt kvinnan vid församlingen, och lyssna vad Jesus säger till den:

”Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, för att er glädje ska bli fullkomlig.” Johannesevangeliet 16:24

Det betyder alltså att mannen inte är kallad att vara en nej-sägare till sin älskade hustru, utan han ska brinna för att ge henne det hon ber om, för att hennes glädje ska bli fullkomlig. Kvinnor, lägg fram era önskemål för era män!

Mannens uppgift är förstås även att ibland säga just nej, exempelvis när det beslutet hans kvinna ber om är inte är vist.

Naturlig kommunikation
Nu framstår det kanske som att detta ska gå till på ett nästan politiskt sätt: Kvinnan lämnar in ett förslag till mannen, helst skriftligt, och mannen sätter sig sedan ner för att överväga vilket beslut han ska fatta i frågan. Det är givetvis inte så det ska gå till i ett sunt äktenskap. I verkligheten sker de flesta besluten väldigt naturligt i kommunikation mellan båda parter.

Ett exempel på hur det inte ska gå till: Kvinnan behöver gå på toaletten och går till sin man för att fråga om lov. Jag vet, löjligt exempel, men det förklarar något fundamentalt: Frihet ska råda i en sund relation. Kvinnan ska inte behöva fråga om lov innan hon åker och träffar sina tjejkompisar, ifall det inte känns relevant. Mannens ledarskap ligger djupare än så.

Sammanfattning
Mannens ledarskap ska ske med kärlek till en ödmjuk kvinna, som inte är rädd att ha visioner och drömmar, men som låter sin man vara hennes huvud. Allt sker med naturlig kommunikation och med blicken riktad mot Jesus.

Nu finns det massa saker kvar att nämna: hur Gud har kallat kvinnor i Bibeln till att vara ledare, faderskapet hos en man kontra moderskapet hos en kvinna, kvinnan och mannen i församlingen, med mer. Detta är bara en liten del av vad manlighet och kvinnlighet innebär. Själv är jag inte så gammal att jag har hunnit samla någon erfarenhet kring äktenskapet, och det vill jag uttrycka en ödmjukhet inför.


Bibelcitat från GT är hämtade från Svenska Folkbibeln ’98, medan bibelcitat från NT är hämtade från Svenska Reformationsbibeln.