Låt Herren vara din Herde

Psalm 23
”Herren är min herde, mig skall intet fattas.

Han låter mig vila på gröna ängar,
han för mig till vatten där jag finner ro.
Han vederkvicker min själ,
han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull.

Om jag än vandrar i dödsskuggans dal,
fruktar jag intet ont, ty du är med mig.

Din käpp och stav, de tröstar mig.

Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn.
Du smörjer mitt huvud med olja
och låter min bägare flöda över.
Idel godhet och nåd skall följa mig i alla mina livsdagar,

och jag skall bo i Herrens hus evinnerligen.”

Låter du Herren vara din Herde?


Bibelcitat hämtat ur Svenska Folkbibeln ’98.