Lägg ditt liv i Guds händer

Har du någonsin sagt till Gud: ”Gud, jag lägger mitt liv i dina händer, använd mig till det du vill. Jag vill följa dig!”?

Låt Gud vara din Herre
Det är en väldigt fin bön, som jag tycker att alla krstna människor ska be, med ett ärligt hjärta. Vi behöver låta Gud vara Herren över våra liv, och ge honom friheten att använda oss som han vill. För om vi inte vill att Gud ska kunna bestämma över våra liv, trots att vi tror att han faktiskt är både god och allsmäktig, hur stort förtroende har vi då för Gud egentligen?

Jag tror att många kristna, (jag försöker inte klanka ner på någon), är lite rädda för att ge platsen som Herre över sina liv, till Gud. Det är på ett sätt kanske inte är så konstigt eftersom att ge låta Gud var din Herre innebär att du själv måste ta ett steg tillbaka, för att i första hand lyssna på Guds röst och följa Hans ord (Bibeln). Det är något många människor gärna inte vill. Vi vill många gånger helst vara så fria från Gud som möjligt, även om vi tror på honom, och bestämma våra egna vägar. Men Gud vill vara med och bestämma i ditt liv, och hjälpa dig att göra Hans vilja.

Vi måste lyssna till de ord som Jesus en gång sa:

”Sedan sa han till alla: Om någon vill följa mig, måste han förneka sig själv och ta sitt kors på sig var dag och följa mig. För den som vill bevara sitt liv, han ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det.” Lukasevangeliet 9:23-24