Kontantlöst samhälle?

Vårt samhälle är på väg mot kontantlöshet, och jag anar att Bibeln har förvarnat oss om detta.

Det allra vanligaste sättet att betala i mataffären idag är med kort. Och eftersom allt fler väljer att ”swisha” pengar mellan varandra istället för att ge varandra kontanter, kan vi tydligt se att behovet av kontanter håller på att försvinna. Många älskar den nya tekniken och tycker att det är skönt att slippa dessa eländiga kontanter som bara är i vägen i plånboken.

Problemet med kontantlöshet
Det finns dock ett problem med kontantlöshet, och det är att vi vanliga människor praktiskt taget skänker bort makten över våra pengar till banker och myndigheter. Ju mer pengar vi har på banken, desto mer av våra pengar kan bankerna bruka, och därmed växer deras makt. Denna makt menar många att bankerna missköter redan idag, och du behöver inte spekulera länge för att förstå att de kan missköta pengarna mer än så.

När våra pengar inte längre består i något fysiskt, utan endast i digitala siffror, är det givetvis enkelt för makthavare att ta kontroll över dem. Kontanter däremot, har de mindre makt över.

Märket
Låt oss titta på ett mycket diskuterat bibelord:

”Och det får alla, små och stora, rika och fattiga, fria och slavar, till att ta emot ett märke på sin högra hand eller på sina pannor, så att ingen ska kunna köpa eller sälja, utom den som har märket eller vilddjurets namn eller dess namns tal. Här är visdomen. Den som har förstånd kan räkna ut vilddjurets tal, för det är en människas tal och dess tal är 666.” Uppenbarelseboken 13:16-18

Texten talar om ett Vilddjur från jorden, som gör alla människor på jorden beroende av ett märke på sin högra hand eller panna för att kunna köpa eller sälja. Bibeln varnar oss för att ta emot detta märke, eftersom det kommer från djävulen. Intressant är att denna text har ett globalt perspektiv. Den talar inte om en viss folkgrupp i ett visst land som kommer behöva märket för att kunna handla, utan den talar om en tid då alla människor som vill kunna handla måste att ta emot märket. Detta globala perspektiv måste varit märkligt för Johannes när han såg synen, för snart 2000 år sedan.

Nu ska vi ställa oss en intressant fråga: Är ett samhälle där människor är beroende av ett märke för att kunna handla möjligt ifall det finns kontanter? Jag tror knappast det. För om du ska lyckas hindra alla människor på jorden som saknar märket att köpa och sälja, så behöver du på något sätt kunna kontrollera dem. Och så länge det finns kontanter i omlopp kan ju vem som helst handla med vem som helst. Om du däremot plockar bort kontanterna är det enkelt att endast tillåta de som har märket att ha tillgång till de digitala pengarna.

Ett chip?
Det finns många som tror att detta märke kommer att bestå i ett någon form av chip, som enkelt opereras in i handen, eller pannan. Detta är mycket intressant eftersom dessa chip redan börjat komma och de med stor sannolikhet i framtiden kommer ersätta bankkorten.

Det skulle också kunna handla om något ännu mer modernt, som en unik DNA-kod i huden, med vilken du kan identifieras.

Att detta är relevanta teorier som bör uppmärksammas tycker jag är självklart, men som alltid behöver vi behålla vår ödmjukhet och inte låsa fast oss vid föreställningar om exakt vad märket kommer bestå av eller innehålla. Låt oss istället hålla ögonen öppna.

Hur förbereder vi oss?
Hur ska vi då göra för att förbereda oss för detta märke? Eller snarare: Hur förbereder vi oss för att inte ta emot märket. För det är mycket viktigt att du inte tar emot märket:

”Och en tredje ängel följde efter dem och sa med hög röst: Om någon tillber vilddjuret och dess bild och tar dess tecken på sin panna eller på sin hand, så ska också han få dricka av Guds vredes vin, som är hällt oblandat i hans vredes bägare. Och han ska bli plågad med eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. Och röken av deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter, och de har ingen ro varken dag eller natt, de som tillber vilddjuret och dess bild och var och en som tar emot märket med dess namn. Här är de heligas uthållighet. Här är de som håller Guds bud och Jesu tro.” Uppenbarelseboken 14:9-12

Jo, för att vara förberedda behöver vi ta till oss detta bibelord:

”Den som älskar sitt liv ska mista det, och den som hatar sitt liv i denna världen ska bevara det till evigt liv. Om någon tjänar mig, ska han följa mig, och där jag är, där ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska Fadern ära honom.” Johannesevangeliet 12:25-26

Låt alltså ingenting som finns att vinna i denna världen hindra dig från att vandra nära Gud. Älska inte ditt liv här på jorden så mycket att du inte kan tänka dig att mista det för Guds skull. Med andra ord, värdera en evighet med Jesus högre än ditt jordiska liv. När du gör det tror jag att Gud kommer ge dig kraft nog att stå emot märket!

Låt oss även be om beskydd för våra hjärtan, så att vi kan stå emot ondskans alla frestelser. Frestelsen att ta emot märket kommer vara stor, eftersom du inte kommer kunna handla mat utan det. Vi behöver be Gud om hjälp att i alla frestelser stå emot det onda.

Låt inte detta skrämma dig, utan låt det föra dig närmre Gud. För det finns ingen annan än Gud att lita på i denna stormiga värld.