Kärlek till sanningen

”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med alla orättfärdighetens förförelser bland dem som går förlorade, därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta. Och på grund av detta skall Gud sända över dem kraftig villfarelse, så att de skall tro lögnen, för att de skall bli dömda, alla de som inte trodde sanningen utan fann behag i orättfärdigheten.”  Andra Thessalonikerbrevet 2:9-11

Älska sanningen
Idag vill jag nämna något om vikten av att ha kärlek sanningen. I bibelordet ovan skriver Paulus mycket allvarligt om den laglöses, dvs Antikrists, ankomst. Det är ett bibelord som med stor kraft visar på vikten av att ha vårt behag i sanningen. Paulus skriver att Gud kommer att sända en villfarelse över dem som inte tror på sanningen utan istället finner behag i orättfärdigheten, så att de kommer att tro på lögnen och bli förförda av Antikrist.

Vi som är kristna ska inte vara känsliga för lögnen! Med det menar jag inte bara att vi ska låta bli att ljuga, utan också att vi ska tro på det som är sant, och vara djupt rotade i sanningen. Då är frågan var vi finner den där sanningen? Jo, nu ska du höra: i Bibeln finner du den!

Världens lögner
Det finns idag i vårt samhälle mycket lögn som många människor tror på. Ja, till och med de Gudstroende kan finna behag i lögnen. Det kan vara behagligt att låta sig tro på det som samhället säger är rätt och fel, för blir du ”världens” vän kommer du inte heller att möta något motstånd från världen. Men så fort du väljer att hänge dig åt de bibliska sanningarna och tro på dem, kommer du att möta motstånd från världen, eftersom världen är Guds fiende. Med världen menar jag alltså ”den okristna världen”.

Kyrkornas avfall
Tyvärr är det även så att många kyrkor idag har börjat lämna de bibliska sanningarna för att istället följa världens sanningar. Många kyrkor vågar inte längre stå upp för vad Bibeln säger om till exempel äktenskapet mellan man och kvinna, abort eller andra ”gudar” än Vår Gud. Guds ord tas inte på allvar längre. Och det är det som är så lurigt med den tid vi lever i nu; inte ens alla kristna ledare tar Bibeln, som alltså är sanning, på allvar.

Vi som är kristna behöver bli rotade i sanningen och ha kärlek till den. Vi behöver be Gud om hjälp att inte bli lurade av världens lögner och att inte låta oss finna behag i orättfärdigheten. För Gud är sanning, och sanningen har segrat! Förlitar du dig på Gud, som är Sanningen, har du ingenting att vara rädd för.

Ifall du läser detta och märker att du inte alltid har kärlek till sanningen, be då att Gud ska ge dig kärlek till den! Och läs Bibeln! Den förändrar människors hjärtan!

”Ty Guds ord är levande och kraftigt och skarpare än något tveeggat svärd, och tränger igenom till dess det åtskiljer själ och ande, märg och led och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar.” Hebreerbrevet 4:12