Jesus och äktenskapsbryterskan

”Men tidigt på morgonen kom han tillbaka till templet, och allt folket kom till honom. Och han satte sig ner och undervisade dem. Då förde de skriftlärda och fariseerna till honom en kvinna som hade ertappats med äktenskapsbrott. Och när de hade ställt henne i mitten, sade de till honom: Mästare, denna kvinna greps på bar gärning när hon begick äktenskapsbrott. Och Mose har befallt oss i lagen, att sådana skall stenas. Men vad säger du? Detta sade de för att sätta honom på prov, för att de skulle ha något att anklaga honom för.

Men Jesus böjde sig ner och skrev på marken med fingret. När de nu fortsatte att fråga honom, reste han sig upp och sade till dem: Den av er som är utan synd kastar första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta och kände sig överbevisade av samvetet, gick de ut, den ene efter den andre, de äldste först ända till de sista, och Jesus blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där framför honom. När Jesus reste sig upp och inte såg någon utom kvinnan, sade han till henne: Kvinna, var är dina anklagare? Har ingen dömt dig? Hon sade: Herre, ingen. Då sade Jesus till henne: Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer.” Johannesevangeliet 8:2-11

Detta tycker jag är en av Bibelns mäktigaste texter! Den visar verkligen Jesu nåd och barmhärtighet över oss människor, trots att vi är syndare allihop. Det skulle gå att säga mycket om den saken, men idag skulle jag vilja lyfta fram hur texten liksom beskriver hela det kristna budskapet. Jag tycker nämligen att den gör det på ett väldigt bra sätt!

Bekänna sin synd
Det första som händer i texten är att ett par skriftlärda och fariséer kommer fram till Jesus med en kvinna som de tagit på bar gärning när hon var otrogen mot sin man. De vill stena henne eftersom det står skrivet i Mose lag att äktenskapsbrytare ska stenas. Men först vill de sätta Jesus på prov och fråga honom vad han tycker att de ska göra med henne. Kvinnan måste ha varit väldigt nervös inför hennes kommande dom, men hon hade givetvis inget annat val än att stå för det hon har gjort, eftersom ett antal vittnen hade sett henne när hon var otrogen. Detta är något av det första vi behöver göra som kristna: våga vara ärliga och bekänna att vi är syndare inför Jesus, för att vi sedan ska kunna få förlåtelse.

Döm inte
Det som händer sedan är mycket märkligt. När Jesus säger till de skriftlärda och fariséerna att den av dem som är utan synd får kasta den första stenen, verkar det som de allihop inser något: ”jag har ju också syndat i mitt liv, vad har jag för rätt att stena henne?”. Det jag tycker är så märkligt är att fariséerna och de skriftlärda, som annars var väldigt stolta och gärna såg sig själva som perfekta, helt plötsligt ödmjukar sig efter att ha hört Jesu ord och går därifrån. Det måste ha varit så att hans ord trängde rakt in i deras hjärtan, och bröt ner deras stolthet. Och det här är också en del av att vara kristen! Till följd av att vi vet att vi alla är syndare, så ska vi inte heller döma någon annan. För utan Jesus är vi ändå alla förlorade.

Ta emot förlåtelsen
Därefter säger Jesus till kvinnan som varit otrogen att han inte dömer henne. Hon är förlåten! Istället för att berätta för henne hur illa hon har betett sig, väljer Jesus att gå rakt på sak: ”inte heller jag dömer dig”. Att vara kristen innebär att göra sig beroende av Guds nåd. Ingen av oss är syndfri. Vi förtjänar inte ens att titta på Gud. Men eftersom Gud har sådan stor nåd för oss, kan vi få förlåtelse för våra synder när vi tror på Honom.

”Gå och synda inte mer”
Det sista som händer i texten är att Jesus säger: ”Gå och synda inte mer.” Han säger inte: ”Eftersom jag ändå förlåter dig för dina synder, så kan du fortsätta att leva lite som du själv vill”. Nej, det skulle han aldrig göra. Och detta är väldigt viktigt att uppmärksamma! När vi nu fått denna fantastiska nåd från Gud, ska vi alltså inte missbruka den! Nåden kan aldrig användas som en ursäkt för att fortsätta att synda medvetet. När vi har blivit medvetna om vår synd, bör vi istället vända oss bort från det felaktiga vi gjort och gå på Guds smala väg! 

Vad har vi då lärt oss av den här texten?

  • Vet om att du är en syndare och bekänn detta för Jesus. Han har förlåtelsen.
  • Eftersom du själv är en syndare; döm inte andra!
  • Ta emot förlåtelsen för dina synder från Jesus!
  • ”Gå och synda inte mer”. Alltså, när du blivit medveten om din synd, vänd dig bort från den och gå på Guds väg!