Jesus är inte en plusmeny

Plusmeny?
Vad menar jag med detta? Jo, jag tror att en Gudstro för en del människor kan framstå som någon slags ”plusmeny” i livet. Alltså att Gudstron bara är ett tillval, som kan höja livskvalitén. Om vi liknar livet vid ett stort pussel, så är i så fall den kristna tron endast en pusselbit i mängden.

Men så är det alltså inte! Jesus är vägen, sanningen och livet. Utan Gud finns det ingen poäng med att vi finns till. Eller är poängen att försöka ha så roligt här på jorden, den lilla stund vi lever, innan vi dör?

Nej, vi behöver förstå att vi är beroende av Gud! Utan Honom är vi bara syndiga människor, som inte är till någon nytta. Det är på Honom vi ska bygga hela våra liv! I Bibeln står det såhär:

”Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.” Lukasevangeliet 10:27

Frihet?
Jag tror att vi människor har en tendens älska frihet, vilket är bra. Men problemet är att vi älskar fel sorts frihet. Istället för att förstå djupen i den frihet som finns att hämta i kärleken och barnaskapet hos Gud, så vill vi vara våra egna gudar. Vi vill inte ha någon som lägger sig i våra liv, hur vi bör leva. Det vill vi klara av på egen hand!

Det är bara det, att det inte är så du är skapt att leva. Du är inte skapt att försöka klara dig på egen hand. Nej, den sortens frihet leder bara till att du blir bakbunden av din egen oförmåga att klara dig själv. Men du är skapt att vara barn till Gud, och i barnaskapet hos Gud finns en fantastisk frihet som inte bär några bojor.

”Kom ihåg att Jesus Kristus, av Davids säd, har uppstått från de döda, enligt det evangelium jag predikar, för det lider jag och bär till och med bojor som en förbrytare. Men Guds ord bär inte bojor.” Andra Timoteusbrevet 2:8-9

Här kommer några ord ur Graham Cochranes låt Terrible Freedom:

”I thought freedom would satisfy For better or for worse
At least my choices were my own Now I think I was sold a lie
There must be more to this Maybe my life is not my own

So I wait, yes I wait
For freedom to bring, to bring me life
But I’m chained and enslaved
To freedom’s demands, it demands my life But you came, yes you came
Jesus to bring, to bring me life
You’ve broken my chains
What’s rightfully yours has been made mine

This is love, terrible freedom”

Gud är mer än vad vi förstår! Han är vägen, sanningen och livet. Och hos Honom finns äkta frihet.