Ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus

”Därför finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus, som inte vandrar efter köttet, utan efter Anden. Ty livets Andes lag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.” Romarbrevet 8:1-2

Vi är friköpta
Det här är en sådan där riktig ‘halleluja-vers’ i Bibeln! Fördömelse existerar inte för dem som är i Kristus Jesus, dvs. de som tror på Honom och därmed också underordnar sig Honom, samt inte vandrar efter köttet, utan efter Anden. Synden som finns i våra kroppar tvättas bort av Jesu blod när vi tror på Honom. Kanske tycker någon att det låter läskigt när jag säger att vi tvättas rena i Jesu blod, men det är inte så konstigt som det verkar, utan det handlar helt enkelt om att Jesus tog straffet för våra synder och dog för oss när han hängde på korset. Eftersom han gjorde det, kan vi få ta emot Guds förlåtelse och vi står då inte längre skyldiga inför Gud.

Vadå skyldiga inför Gud?
Ni vet att en person som har gjort något som är emot lagen förtjänar ett straff. Det spelar ingen roll om personen i fråga även har gjort en hel del goda ting, utan har han gjort sig skyldig till ett enda brott, så förtjänar han ett straff. Det finns ingen seriös domare som skulle säga att: ”Ja… Du har förvisso mördat en person och det är ju inte bra… Men jag vet även att du genom livet har haft ett antal fadderbarn, skänkt mycket pengar till fattiga människor och mestadels varit en bra människa… Så du slipper straffet för ditt mord!” Nej, den domaren hade blivit avskedad med en gång.

På samma sätt skulle Gud aldrig frikänna någon som är skyldig till ett brott mot Guds lag, dvs. en synd. Men nu ska du höra! Jesus kom till jorden för att ta ditt straff, och därför kan du bli frikänd från dina synder när du tror på Honom. Och om du blir frikänd från dina synder, är du inte längre skyldig till några brott mot Guds lag. Halleluja? 

Vandra i Anden
Om du kollar i din egen bibel, kommer du antagligen att märka att orden ”som inte vandrar efter köttet, utan efter Anden”, inte står med. Detta beror på att de har tagits bort från den nya versionen av grundtexten. Jag menar dock att den gamla versionen av grundtexten, som utgår från Textus Receptus, är mer äkta och tillförlitlig. Hur som är helst är dessa ord mycket viktiga, eftersom de förtydligar att: att vara i Kristus Jesus inte bara innebär att tro på att han är Guds son. Vi behöver även förstå att vi är syndare som måste omvända oss till Honom för att få förlåtelse, och börja följa Honom i kraft av Den Helige Ande. Man kan säga att detta handlar om att förneka sig själv och låta Gud vara Herre över ditt liv, och inte låta synden vara det. Man kan även säga att det handlar om att låta den Helige Ande helga dig.

Du kan få förlåtelse
Så om du inte har tagit emot Jesus och låtit Honom bli din Herre, så vill jag verkligen rekommendera dig att göra det! Gud är sann, levande, god och verksam även idag. Och om det skulle vara så att du inte känner att du är tillräckligt duktig för att vara en kristen, så vill jag säga: släpp dem tankarna, för det inte är vad kristendomen handlar om. Det är inte för att vi är så väldigt duktiga som vi får lov att vara Guds barn, utan för att Gud älskar oss så mycket och har offrat sig själv för vår skull.

Visste du om att när Jesus hängde på korset, så hängde det en rövare bredvid Honom. Den rövaren omvände sig i sista sekund, där han hängde på korset, och Jesus sa till Honom: ”Sannerligen säger jag dig, i dag ska du vara med mig i paradiset.” Han blev förlåten och fick evigt liv. Om en rövare, som på den tiden förtjänade dödstraff, kunde bli frälst, så kan även du det. Faktum är att det kristna budskapet är till för sådana som är så ödmjuka att de förstår att de är otillräckliga i sig själva, och alltså behöver Guds förlåtelse för sina synder. Att sedan göra Guds vilja är något som vi får hjälp med av Den Helige Ande, för i vår egen kraft är vi så svaga.