Hur ska vi be?

”Sedan berättade han också en liknelse för dem om att man alltid ska be och inte ge upp. Han sa: I en stad fanns en domare som inte fruktade Gud och inte heller brydde sig om någon människa. Och i samma stad fanns en änka som kom till honom och sa: Hjälp mig att få ut min rätt av min mot­ part. Och till en tid ville han inte, men sedan sa han till sig själv: Även om jag inte fruktar Gud eller bryr mig om någon människa, så ska jag ändå ge denna änka rätt, därför att hon orsakar mig besvär, så att hon inte pinar livet ur mig genom sina ständiga besök. Och Herren sa: Hör vad den orätt­ färdige domaren säger. Skulle då inte Gud ge rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, även om han är fördragsam med dem? Jag säger er: Han ska snart ge dem rätt. Men ska Människosonen finna tro på jorden när han kommer?” Lukasevangeliet 18:1-8

En sak som är värd att notera är att det inte står jättemycket i Bibeln om hur vi ska be, men på några ställen ger den oss ledning i ämnet. Jesus ger oss den älskade bönen Fader vår, vi blir uppmanade att be i Jesu namn, och på ett annat ställe säger Jesus att vi ska gå in i vår kammare och be i det fördolda (vilket betyder att vi inte ska försöka visa oss fromma inför andra människor genom att be så att alla hör).

Uthållig bön
Men så finns det en sak som upprepas i Nya Testamentet ett flertal gånger, och det är uppmaning att vara uthållig i bön. Vi ska be uthålligt. Och vi bör då fråga oss vad det innebär att be uthålligt.

Kanske är det lätt att vi tänker att uthållig bön handlar om att be långa böner, ju längre desto bättre. Men låt oss då lyssna till Jesu ord:

”Och när ni ber ska ni inte vara mångordiga som hedningarna, för de menar att de ska bli hörda för sina många ords skull. Ni ska därför inte likna dem. För er Fader vet vad ni behöver, innan ni ber honom.” Matteusevangeliet 6:7-8

Vi blir inte bönhörda för våra många ords skull, Gud vet ju redan vad vi behöver. Men i liknelsen från Lukasevangeliet 18 verkar det faktiskt som Jesus vill att vi ska tjata på Gud i våra böner. Om du inte får bönesvar med en gång, så ge inte upp, utan fortsätt be. ”Han ska snart ge dem rätt”.

”Men ska väl människosonen finna tro på jorden när han kommer?” Ja, det är intressant att Jesus säger så när Han talar om just uthållig bön. För uthållig bön är ju ett resultat av stark tro på Gud. När vi istället för att förlita oss på oss själva, vänder oss till Gud och ropar till honom dag och natt, så är det ett resultat av att vi satt vår tro och tillit till Honom. Om vi inte sätter vår tillit till Gud, ger vi snabbt upp när vi inte fått bönesvar efter två böner. ”Gud lyssnar inte till mina böner, i alla fall inte den här”, tänker vi kanske då. Eller så tänker vi: ”Jag var nog inte tillräckligt övertygad om att Gud skulle svara på min bön när jag bad, och därför svarade Han inte.” Men tänk inte så, utan var uthållig i din bön!

För att citera pingstpredikanten Emanuel Minos (översatt): ”Missförstå mig inte, men vi kan inte prestera tro. Vi kan inte forcera mirakler. Men vi må vila i tron på att Gud kan göra under.”

”Var glada i hoppet, tåliga i lidan­det, uthålliga i bönen.” Romarbrevet 12:12