Herren är min starkhet!

”Då sjöng Mose och Israels barn denna sång till HERREN och sade:
Jag vill sjunga till HERREN, för han har triumferat med härlighet. Häst och ryttare har han störtat i havet. HERREN är min starkhet och min lovsång och han blev mig till frälsning. Han är min Gud, jag vill ära honom, min fars Gud, och jag vill upphöja honom.” Andra Moseboken 15:1-2

Vem är din starkhet?
Den här sången sjöng Mose och Israels barn för mycket länge sedan till Gud. Nu vill jag fråga dig: Vem är din starkhet? Vem är din lovsång? Är det ditt utseende? Din nya iPhone? Eller kanske dina vänner?

Självklart ska dina vänner vara en starkhet för dig, liksom dina föräldrar och hela din familj. Men vem är din Starkhet, med stort S? Vad är det du bygger din trygghet och din glädje på?

Jag är så glad att vi behöver låta Gud vara vår starkhet! Annars rasar våra hus samman när stormen kommer. Men HERREN är starkare än stormen, och det ska vi vara glada över, för var skulle vi annars kunna finna en äkta trygghet?

Låt HERREN vara din starkhet!

”Men Herren är trofast. Han skall styrka och bevara er från det onda.” Andra Thessalonikerbrevet 3:3