Här i världen får ni lida

”Detta har jag talat till er, för att ni ska ha frid i mig. I världen kommer ni att lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen.” Johannesevangeliet 16:33

Bibeln är inte främmande för lidande. Jag skulle tro att varje människa som det står skrivet om i Bibeln fick lida på ett eller annat sätt, och många av dem inte så lite heller. Några exempel är Abraham, Jakob, Josef, Mose, Job, David, Daniel, Jesu lärjungar, Paulus, för att inte tala om Jesus, vår Frälsare.

Gud låter oss lida
Så det är tydligt att Gud inte skäms för att Han låter sitt folk få lida. Snarare verkar det vara en naturlig del av våra jordeliv. Att vi får lida har en mycket enkel förklaring, och det är att människan har släppt in synden i världen, vilken genomsyrar hela skapelsen och varje människa. Synden förstör skapelsen och gör den förvriden så att den lever i uppror mot Gud, vilket naturligtvis orsakar en hel del lidande.

Men trots det så lider vi inte förgäves. Gud använder vårt lidande för att forma oss som människor, och till att få oss förstå att vi är beroende av Honom. När vi lider blir vår egen bräcklighet som människor tydlig, vilket gör att Guds starkhet lyser så mycket klarare. Och genom din svaghet kan du ge utrymme för Gud att vara din starkhet. Så det finns en poäng med att Gud låter oss lida.

Jag tror till och med att vi inte skulle klara oss särskilt bra utan lidande. Vi blir snabbt högmodiga och börjar lätt tro på lögnen att vi är starka i oss själva.

”Och för att jag inte skulle förhäva mig över de utomordentligt höga uppenbarelserna, fick jag en törntagg i köttet, en Satans ängel som ska slå mig, för att jag inte ska förhäva mig. Angående denna bad jag till Herren tre gånger att den skulle vika ifrån mig.
 Men han sa till mig: Min nåd är dig nog, för min kraft fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre med glädje berömma mig av mina svagheter, för att Kristi kraft ska vila över mig. Därför är jag vid gott mod, i svaghet, i förakt, i nöd, i förföljelser, i svårigheter för Kristi skull. För när jag är svag, då är jag stark.” Andra Korintierbrevet 12:7-10

Allt kretsar kring Gud
Människan älskar sig själv och vill helst att allt ska kretsa kring henne. Därför blir vi lätt sura på Gud när vi får utstå lidande. Men den befriande sanningen är att allt inte kretsar kring oss, utan kring Gud. Hela skapelsen finns till för att ära Gud! Det betyder inte att Gud inte bryr sig om oss. Tvärt om lyser Guds kärlek så mycket starkare när han ger oss kärlek, trots att endast Han är värdig att ta emot kärlek. Tänk om vi kunde förstå att endast Gud är värd ära, och att den kärlek vi får, den får vi av nåd!

Jesus har tagit oss ur den här världen
Jesus säger att vi kommer att få lida så länge vi är i den här världen. Men vi ska vara vid gott mod trots detta! För Jesus har övervunnit världen och tagit oss ur den, så att den som tror på Honom inte går förlorad i evigt straff, utan får ett evigt liv tillsammans med Gud. Och när det eviga livet kommer, då kommer inte något lidande att finnas mer. Då ska Gud torka alla våra tårar och låta oss njuta av Hans stora makt och kärlek. Missa inte den stora poängen med hela Bibeln!

”Och jag såg en ny himmel och en ny jord. För den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Och jag, Johannes, såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från himlen säga: Se, Guds tabernakel är bland människorna, och han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara med dem och vara deras Gud. Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon. Och döden ska inte vara mer, inte heller sorg, inte heller gråt, och ingen smärta ska finnas mer, för det som förr var är borta.” Uppenbarelseboken 21:1-4

Tänk vilken Gud vi har.