Guds 10 budord: Bud 2

”Du skall inte missbruka HERRENS, din Guds, namn, ty HERREN skall inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn.” Andra Moseboken 20:7

Respekt
Vi ska ha respekt för Guds namn, det gör det här budet klart för oss. Men då är frågan vad det innebär att ha respekt för Guds namn, och att inte missbruka det. Jo, för det första är vi människor så duktiga på att använda Guds namn som en svordom. ”Åh, Herregud!”, säger vi ofta. Det tror jag inte att vi ska göra. Guds namn är mer värt än att användas som en svordom, eller ett ”styrkeord”. När vi säger Guds namn, ska vi har respekt för Namnet. Det är Gud värd.

En annan botten i budordet är att inte göra ondskefulla handlingar i Guds namn. Om vi kollar i historien så ser vi hur människor gång på gång har gjort väldigt dumma saker ”i Guds namn”. Det har till exempel förts ondskefulla krig av ledare som säger att det är ”i Guds namn”. Det tror jag är ett annat sätt att missbruka Guds namn. Att utföra ondska i Guds namn. Gud är ju kärlek.

Jag tror att Martin Luther har tolkat det här budet väldigt bra i Lilla katekesen, så jag låter honom sammanfatta blogginlägget:

”Vi skola frukta och älska Gud, så att vi icke bruka hans namn till onda önskningar, svordom, vidskepelse, lögn och bedrägeri, utan åkalla det i all nöd, bedja, tacka och lova.”