Guds 10 budord: Bud 1

”Och Gud talade alla dessa ord och sade: Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ut ur träldomshuset. Du skall inga andra gudar ha vid sidan av mig. Du skall inte göra dig någon utskuren avgudabild eller något som liknar något av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. Du skall inte böja* dig ner för dem, inte heller tjäna dem. Ty jag HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som hemsöker fädernas missgärning** på barn intill tredje och fjärde släktled på dem som hatar mig. Men som visar barmhärtighet mot tusenden av dem som älskar mig och håller mina bud.” Andra Moseboken 20:1-6

Jag tror att Guds 10 budord är jätteviktiga! Vi är människor och behöver rättesnören, som visar oss vägen.

Väldigt viktigt bud!
Att just det här budordet är det som kommer först bland de 10 budorden, tror jag personligen inte är någon slump. Det är ett så enormt viktigt bud. Har vi missat det här budet, så har vi missat en stor sten i vår grund som kristna. Och det är ett fantastiskt bud! Gud vill inte att vi ska vara otrogna med andra så kallade ”gudar”. Han älskar ju oss!

I praktiken?
Så vad innebär det i praktiken? Jo, för det första innebär det givetvis att vi inte ska tillbe eller tjäna några andra ”gudar” än vår Gud. Han är den enda som är sann och riktig. Så fort vi försöker gå till andra väsen i andevärlden och hitta rätt, hamnar vi genast fel. Och det luriga är att det finns så mycket i andevärlden att hitta, för den som vill söka. Men det är endast Gud som är god. Det är ju han som har skapat världen. Och när jag pratar om Gud, så inkluderar jag Fadern, Sonen (Jesus) och den Helige Ande. Den enda vägen till Guds eviga liv är genom Jesus Kristus. Då förstår vi hur viktigt det första budet är.

Men jag tror även att budet har en annan dimension. Att ha en Gud, innebär nog även att förlita sig bara på honom. Inte på något annat eller någon annan. Betyder det att vi till exempel inte ska lita på våra vänner? Jo, det är klart att vi ska våga ha förtroende för våra vänner. Men i slutändan är det bara Gud som vi verkligen kan lita på och vara trygga i. Han är grunden som vi ska stå på. Och problemet är att det finns så mycket här i världen som vill ta Guds plats, i våra hjärtan. För en del är kanske mobiltelefonen en jättestor trygghet i livet. ”Men kära vän, du kan ju inte förlita dig på din mobil. Det räcker ju med att du tappar den i golvet så är hela framsidan i kras.” För andra är det den sociala statusen som är det viktigaste. Ja, många människor har byggt upp sina liv på grunden: sig själva. Men det är inte hållbart. Vi kan inte på något sätt försöka bära oss själva, och speciellt in i himmelriket. Pröva och lyft dig själv, ska du se.

Buren av Gud
Vi ska vara trygga i att bli burna av Gud. Våra vänner är till fantastisk hjälp många gånger, men Gud är den som bär oss, och inte tappar oss. Vi ska inte låta något annat ta den platsen. Gör vi det så bygger vi vårt hus på en ostadig grund, som faller när det stormar. Jesus är vägen, sanningen och livet.