Gud är god

”Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Men när den som arbetar för lön och inte är herden, och som inte äger fåren, ser vargen komma, då överger han fåren och flyr. Och vargen rövar bort dem och skingrar fåren. Men den som arbetar för lön flyr och bryr sig inte om fåren, eftersom han arbetar för lön. Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig. Såsom Fadern känner mig, så känner också jag Fadern, och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra får, som inte hör till detta fårahus. Dem måste jag också leda, och de ska höra min röst, och det ska bli en hjord och en herde.” Johannesevangeliet 10:11-16

Visst är det lätt att tvivla på att Gud är god? Jag tror att den enkla anledningen till det är att vi människor i grund och botten är onda, vilket gör att vi ofta föraktar det som är gott och istället tycker att det är ont.

Gud är god
Jag tänkte idag skriva något kort om denna fundamentala sanning att Gud är god. Vi kan bland annat läsa om det i bibeltexten ovan. Det är viktigt att vi verkligen förstår denna enkla sanning, för om vi gör det har vi lättare att förstå att vi kan lita på Gud. Om Gud är god kan vi också lita på Honom, och då kan vi med trygghet lägga våra liv i Hans händer. Men om Han är ond, hur ska vi då kunna sätta vår tillit till Honom? Att lita på en ond Gud är såklart fullkomligt ohållbart.

Men Gud är inte ond – Han är den gode Herden som har givit sitt liv för vår skull. Hans kärlek är större än vad vi någonsin kan ana.

Vilken glädje att få vila i att Gud är alltigenom god! Om Gud är god betyder det bland annat att jag inte behöver gå till rätta med Honom – jag behöver till exempel inte undra ifall Gud verkligen handlade rätt i Gamla Testamentet, för jag kan vila i min tro på att Gud är god. Ja, sanningen är till och med att vi människor inte ska gå till rätta med Gud. Vi har helt enkelt inte rätt att göra det.

Du vet inte bäst
Men visst är det väl lätt att tvivla ibland, även på Guds godhet? Ja, och just därför är det så viktigt att vi tar till oss och vilar i detta Gud är god, och att vi människor är usla på att avgöra vad som är gott och ont.

Låt oss vända oss till Honom som har skapat oss, för han vet rimligtvis bäst. Vi har lätt att vilja anpassa Gud efter vår vilja. Vi vill ofta att han ska vara så som vi tycker att Han borde vara. Men om Han är som vi onda människor tycker att han borde vara, är Han då verkligen god? Är Han då inte lika ond som människan?

Vi har så svårt att förstå att Gud är god att vi ibland till och med frestas att anpassa Guds ord efter de samhällsideal som råder i vårt land för tillfället. Förstår du hur upp och nervänt det kan bli om vi inte litar på Guds godhet? Inte ska vi väl sätta in Gud i vår lilla mänskliga låda?

Nej, vila istället i att Gud har koll. Det är inte din uppgift att vara Gud och ha all kunskap, utan du får glatt nöja dig med att vila i Guds godhet och anpassa dig efter den.