Gud är den Han Är

”Gud sade till Mose: ”Jag är den Jag Är.” Andra Moseboken 3:14

”Jag tror gärna på Gud, så länge han är som jag vill att han ska vara”. Det är inte ovanligt att människor tänker på det sättet. Det är inte ens ovanligt att människor som kallar sig kristna gör det. Nu ska jag förklara varför det inte är ett hållbart tankesätt, så att du som tänker så får en chans att tänka om. Jag är alltså inte ute efter att trampa dig på tårna, utan hjälpa dig!

Problemet är detta: Den som själv vill definiera vem Gud är, och hur Han är, är egentligen inte intresserad av vem faktiskt Gud är, utan endast av sin egen livsfilosofi. Och det är ju uppenbart, att om alla fick göra sin egen version av Gud så skulle vi få ca sju miljarder olika gudar, varav ingen skulle vara sann.

”Helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet.” Jesaja 6:3

Gud är helig!
Låt oss aldrig glömma att Gud är helig! Han är med andra ord fullkomlig – ingen brist finns hos Honom. Vilka är då vi människor, som är fulla av brister, att döma Gud? Vilka är vi att säga hur Gud borde vara? Står inte Gud över allt, och är det inte Han som har givit dig förmågan att fundera över vad som är rätt och fel?

Gud är den Han är. Ingen har skapat Gud, utan Gud är och har alltid varit. Gud är sann, god och helig – det är inte vi. Faktum är att när Gud presenterar sig i Bibeln så säger Han: ”Jag är den Jag Är.”

Därför är varje försök att lura ut hur Gud är, dömt att misslyckas. Sannolikt kommer du som gör det endast skapa en bättre version av dig själv, som är starkt färgad av de tankar om moral som finns i den tid du lever.

Ingen ny företeelse
Detta är ingen ny företeelse. Människor har i alla tider velat göra Gud till den de vill att Han ska vara. För nästan 1000 år sedan trodde många människor att det var rätt att tvinga människor till tro på Jesus genom dödshot. Det finns naturligtvis inget stöd för att göra så i Bibeln, men ändå ville dessa människor att Gud skulle stå bakom deras handlingar.

Idag tycker vi att det är hemskt att tillskriva Gud dessa människors åsikter, men fortfarande vill vi ge Gud åsikter som egentligen endast är våra egna.

Vem är Gud?
Bibeln säger att bland annat att Gud är: rik på nåd och kärlek, helig, domare, frälsare, ljus, Fader, herde, Ordet, vägen sanningen och livet, livets bröd och inte minst en förtärande eld.

Låt dig ödmjukas för den Gud som inte låter sig definieras av något som är skapat av Honom själv, och som en dag ska döma oss alla.

”Alla som bor på jorden räknas för intet, han gör vad han vill med himlens här och med dem som bor på jorden. Ingen kan stå emot hans hand eller säga till honom: ”Vad är det du gör?” Daniel 4:32