Förbli i Jesus!

Vad innebär det att förbli i Jesus? Varför är det så viktigt?

”Förbli i mig, och jag i er. Såsom grenen inte kan bära frukt av sig själv, om den inte förblir i vinträdet, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinträdet, ni är grenarna. Den som förblir i mig, och jag i honom, han bär mycket frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra.” Johannesevangeliet 15:4-5

Det här är ett oerhört viktigt ställe i Bibeln som alla kristna borde uppmärksamma! Jesus säger att vi måste förbli i honom, för utan honom kan vi ingenting göra.

Att förbli i Jesus är något helt fantastiskt, och oerhört viktigt! Som kristna borde vi inte nöja oss med att säga att vi tror på Jesus, utan vi måste även förbli i Jesus. Och jag tror att de båda går hand i hand: den som har en levande tro på Jesus, förblir i Jesus.

Förbli i Jesus?
Så vad innebär det att förbli i Jesus? För det första tror jag att det innebär att ta emot Jesus och hans kärlek till oss i våra liv, och även att ta emot Den Helige Ande som vi fått från Gud till hjälp. Men jag skulle jag också vilja ställa frågan: Vem är Herre i ditt liv? Vem är din Herre? För om den frågans svar är något annat än Jesus eller Gud, behöver du överlåta den platsen som Herre i ditt liv till Honom. Att förbli i Jesus handlar nämligen även om att tro på honom, att ha honom som sin Herre och hålla sig till hans bud.

(Jesus talar): ”Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, såsom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek.” Johannesevangeliet 15:10

Detta betyder inte att om vi syndar, så blir vi bortplockade från Guds kärlek. Alla människor syndar, och alla är vi beroende av Guds förlåtelse och nåd. Men om vi struntar i Jesu bud, och istället följer våra syndiga begär, då vittnar det om att vi inte har omvänt oss till Honom. Det är därför vi måste ha Gud, och inte synden, som Herre över våra liv.

Istället är det så att när vi förblir i Kristus, det vill säga tror på Honom och låter Honom vara vår Herre, då bär vi frukt. Vi kan inte göra några goda gärningar som gör vår tro levande – även de som inte tror på Gud gör goda gärningar – utan istället ska vi på riktigt överlåta oss till Jesus, så att vår tro blir levande, och då blir frukten att vi gör goda gärningar.

Paulus skriver:

”Ty synden skall inte härska över er, eftersom ni inte är under lagen utan under nåden. Hur är det då? Skall vi synda, eftersom vi inte är under lagen utan under nåden? Nej, inte alls! Vet ni inte att när ni ställer er i någons tjänst för att lyda honom, så är ni tjänare under den som ni lyder, antingen det är synden till död, eller lydnaden till rättfärdighet?” Romarbrevet 6:14-16

Det är ganska enkelt: om vi låter synden härska över oss, och inte ger oss själva till Jesus, så kommer det att leda till att vi dör, andligt sett, bort ifrån Jesu nåd och kärlek. Vi kan lite låta synden vara vår Herre om vi vill förbli i Jesus. Det är oerhört viktigt att veta! Synden kan nämligen inte frälsa oss, men det kan Jesus.