Evangeliet: anstötligt & kraftfullt

”För jag skäms inte för Kristi evangelium, för det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror, först för juden, så också för greken.” Rom 1:16

”För talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som är frälsta är det Guds kraft.” 1 Kor 1:18

Har du någonsin undrat varför det många gånger är jobbigt att predika evangeliet för en människa som inte är frälst? Bibeln säger att korset är en dårskap för de som går förlorade, och jag är övertygad om att det är just därför som det många gånger är så jobbigt. I världens ögon är evangeliet både anstötligt och tokigt, och det är väl egentligen inte så märkligt, för inte bara vittnar evangeliet om människans ondskefulla natur, utan det vittnar även om Guds kärlek och rättfärdighet.

Evangeliet säger ju att människan är en fallen skapelse som i sin synd är på väg mot ett evigt fördärv, men att Jesus har räddat henne av nåd genom att låta sin Son dö och sedan uppstå, så att vi som är beredda att tro på Honom blir frälsta till evigt liv med Gud. Ja, det låter både märkligt och stötande ur ett avfallet mänskligt perspektiv.

Men tack och lov säger Bibeln att det istället för världslig visdom finns kraft i evangeliet. Jag tror att det betyder att vi ska förtrösta på Guds kraft att omvända människor och alltså inte vår egen förmåga att övertala människor till frälsning. Är inte det något att vila i, så säg?

Världslig visdom
Vi kristna är så duktiga på att vilja göra om evangeliet till världslig visdom. Vi vill locka med det som inte är anstötligt för den fallna människan: trygghet, frid, gemenskap, roliga lekar, ibland till och med pengar, osv… Och visst, vi ska vittna om den frid, trygghet och glädje som Gud ger oss när vi tror på Honom – det är verkligen inget fel i det.

Men inte är det väl det evangeliet går ut på? Inte är det väl Guds frid som ger en människa frälsning? Därför ska vi heller inte centrera vårt vittnesbörd om Gud kring det, när vi pratar med de som inte är frälsta. 

Många kyrkor idag köper tyvärr hellre pingisbord, häftiga ljudanläggningar och TV-spel för att locka människor till kyrkan än att vittna om det sanna evangeliet. Dessvärre blir givetvis frukten av detta att kyrkobesökarna inte blir sanna lärjungar till Jesus, utan snarare anhängare till den festliga kyrkan. Undervisningen om Jesus blir allt mer urvattnad och handlar till sist endast om det som hör den här världen till. Det är synd att behöva vara så hård, men detta är faktiskt hur det ser ut på många håll idag, inte bara i Sverige. Jag menar inte att pingisbord och roliga lekar inte hör hemma i kyrkan, men låt oss aldrig ens riskera att detta blir vad som får människor att bli kyrkliga.

Predika Bibelns evangelium
Vi som är kristna har ett ansvar att predika det evangelium som finns i Bibeln, och inte det som världen vill höra. Läs vad Paulus skrev för ca 2000 år sedan:

”När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom jag förkunnade Guds vittnesbörd för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom korsfäst. Och jag var hos er i svaghet och med fruktan och med mycken bävan. Och mitt tal och min predikan var inte med övertalande ord av mänsklig visdom, utan genom bevisning i Ande och kraft, för att er tro inte skulle bero på människors visdom, utan på Guds kraft.” 1 Kor 2:1-5

Redan då måste frestelsen ha funnits att predika ett oanstötligt evangelium, vilket Paulus såg till att undvika. Han ville inte att deras tro skulle byggas på en ostadig grund, utan han ville att den skulle byggas på Guds stadiga klippa.

Låt oss göra det samma! Låt oss peka på den smala vägen och inte på den breda motorvägen. Var inte rädd att predika ett sant evangelium om synd och nåd, trots att du kan bli utskrattad och trots att människor kan bli upprörda. Kristi evangelium är en kraft till frälsning för var och en som tror.