En relation med Gud

”Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Amen.” Mattuesevangeliet 28:20

”Men så många som tog emot honom [Jesus], åt dem gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. De som blev födda, inte av blod, inte heller av köttets vilja, inte heller av någon mans vilja, utan av Gud.” Johannesevangeliet 1:12-13

Att ha en relation med Gud
Att leva som kristen handlar i stor grad om att ha en relation med Gud, där Gud får vara den högste. Han är ju vår pappa! Vi får be till Honom, vi får hjälp av Honom, vi får tilltal från Honom, vi får trygghet hos Honom, det är Honom vi ska följa, det är Honom vi ska låtas förändras av och det är Han som frälser oss in i himmelriket, genom tron på Jesus Kristus. Många människor får nog lätt uppfattningen att kristendomen är en bunt regler och krav som människor av någon anledning väljer att ta på sig, i utbyte mot att få en låtsaskompis att prata med. Det är inte vad tron på Jesus handlar om.

Visst är det så att Gud har givit oss lagen som vittnar om vad som är rätt och fel. Men lagen i sig själv är endast döda bokstäver. Det är därför vi behöver låta Gud förvandla oss genom sin Helige Ande. Gud vill skriva sin lag på våra hjärtan, snarare än att vi i egen kraft ska försöka pränta in den i våra hjärnor och kämpa allt vi har för att följa den. Visst kan vi behöva brottas med vad som är rätt och fel, och vi behöver ge oss hän åt sanningen, men utan Guds Ande blir detta bara till en hopplös kamp. Tron på Jesus handlar alltså inte om att spänna sina andliga muskler för att komma närmre Gud, utan om att just tro på Jesus, att Han är Guds son som dött och uppstått för våra eländiga synders skull, och låta Gud vara den som leder våra hjärtan! Märker du skillnaden?

”Och en sådan tillit har vi till Gud genom Kristus, inte så att vi av oss själva skulle kunna tänka ut något på egen hand, utan vår förmåga kommer från Gud. Han som också gett oss för­mågan att vara tjänare åt det nya förbundet, inte bokstavens utan Andens. För bokstaven* dödar, men Anden ger liv. Andra Korintierbrevet 3:4-6

”Det är uppenbart att ni är ett Kristi brev, genom vår tjänst, skrivet inte med bläck utan med den levande Gudens Ande, inte på tavlor av sten utan på hjärtats tavlor av kött. Andra Korintierbrevet 3:3

Bön och bibel
Något som är väldigt viktigt att göra som kristen är att be. Att be till Gud är att prata med Honom. Bibeln säger att vi ska be ständigt, så vi förstår att det är något som vi inte bara ska göra på söndagar när vi går till kyrkan, utan kontinuerligt under alla dagar. Bönen är såklart en jätteviktig del av att ha en relation med Gud, för vem har en relation med någon som han eller hon inte pratar med?

”Närma er Gud, så ska han närma sig er.” Jakobsbrevet 4:8

Att läsa Bibeln är också oerhört viktigt, för Bibeln är Guds ord. Gud talar alltså genom Bibeln. Gud kan också tala direkt till människor, men jag tror att Han har givit oss Bibeln för att vi alltid ska ha tillgång till Hans ord här på jorden. Bibeln är den klippa som vi behöver ställa oss på, så att vi inte faller när stormen kommer.

”Därför, var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem, honom vill jag likna med en vis man, som byggde sitt hus på klippan. Och slagregn föll, och floderna kom, och vindarna blåste och stötte mot huset, men det föll inte omkull, eftersom det var grundat på klippan. Men var och en som hör dessa mina ord och inte gör efter dem, han liknar en oförståndig man, som byggde sitt hus på sanden.  Och slagregn föll, och floderna kom, och vindarna blåste och stötte mot huset, och det föll omkull, och dess fall var stort.” Matteusevangeliet 7:24-27

Uppmaningar av kärlek
Du som inte tror på Jesus, se till att söka en relation med Gud, och tro på Jesus så att du kan bli frälst! En dag kommer det att vara försent, och den dagen kan komma plötsligt. Du som kallar dig kristen men som känner att du inte har en relation med Gud, det finns upprättelse! Ännu finns det tid att få en relation med Gud. Och du som är kristen och som har en sann relation med Gud, gläd dig och var tacksam! Det är en gåva från himmelen. Och se till att andra människor får reda på evangeliet om Jesus – det är så viktigt att det inte får hållas tyst om.

I Bibeln står det såhär underbart:

”Be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och det ska öppnas för er. För var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för honom som bultar ska det öppnas.” Matteusevangeliet 7:7-8


*Bokstaven: det vill säga lagen.