En helgad tunga

”Också tungan är en eld, en värld av orättfärdighet. Så är tungan den bland våra lemmar som smutsar ner hela kroppen och sätter livshjulet i brand, och är själv antänd av helvetet. För varje slag av fyrfotadjur och fåglar och ormar och djur som är i havet, kan tämjas och har blivit tämjda av människan.

Men tungan kan ingen människa tämja. Den är ostyrig och ond och full av dödligt gift. Med den välsignar vi Gud och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. Inte ger väl en källa från samma åder både sött och bittert vatten?” Jakobs brev 3:6-10

Tänker du någon gång på hur du använder din tunga, dvs. hur du talar? I Bibeln uppmanas vi att alltid söka det som är gott, och när det kommer till vårt sätt att prata gäller såklart samma sak.

Den elaka tungan
Vi människor är väldigt duktiga på att använda vår tunga till förfärliga saker. Vi sårar varandra, vi talar illa om varandra, vi ljuger, vi skryter, osv… Sådant ska vi – som tror på en Gud som ödmjukat sig själv såpass att han valde att bli en tjänande människa – inte hålla på med. Tungan kan inte tämjas av mänsklig kraft, säger Bibeln. Den är ett alldeles för vilt djur för att kunna kontrolleras av någon människa.

Men tack och lov har vi någon som är starkare än oss! Gud har makt att helga oss, ja, till och med vår tunga. Det är därför viktigt att vi tillåter Honom att göra det, och att vi inser att vi inte gör rätt i att förtala varandra, missbruka Guds namn, ljuga och skryta, osv…

Ställ ditt liv till Guds förfogande och överlåt din tunga till tjänst för Honom, så kommer det att ske förunderliga saker med ditt tal och ditt hjärta.

Förtala inte varandra, bröder. Den som förtalar sin broder och dömer sin broder, han talar emot lagen och dömer lagen. Men dömer du lagen så är du inte lagens görare utan dess domare.” Jakobs brev 4:11