Döm inte andra

”Döm inte, så att ni inte blir dömda. Ty med den dom ni dömer med skall ni bli dömda, och med det mått som ni mäter med skall det mätas upp tillbaka åt er. Hur kan du se flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Eller hur kan du säga till din broder: Låt mig ta ut flisan ur ditt öga, och se, du har en bjälke i ditt eget öga? Du hycklare, ta först ut bjälken ur ditt eget öga, och sedan kommer du att se klart nog för att ta ut flisan ur din broders öga.” Matteusevangeliet 7:1-5

Att döma andra människor är något som de flesta är väldigt duktiga på. Vi har lätt att störa oss på folk som inte är som vi själva, och vi går ofta och tänker onda tankar om andra människor. Känner du igen dig?

Vad säger då Bibeln? Enkelt! Döm inte andra. Det betyder inte att vi ska älska det som är ont – vi ska snarare hata det som är ont – men vi ska älska människor trots att de är onda. Det är mycket viktigt att skilja mellan människor och gärningar. Människor som gör onda gärningar ska vi älska, men deras onda gärningar ska vi hata. Ser du skillnaden?

Jesu ord i ovanstående bibelcitat är som en rannsakande pil, som borde träffa oss mitt i våra samveten och ödmjuka oss. För hur ser du egentligen på andra människor? Älskar du dina fiender, så som Jesus lärde oss att göra?

Helgelse
Varför har vi då så svårt att låta bli att döma andra människor? Jo, helt enkelt därför att vi är syndiga människor som saknar förmåga att leva som vi borde. Lösningen på det problemet stavas helgelse. Det är nämligen så att Gud har förmåga att förändra våra hjärtan, så att vi till exempel inte ser med onda ögon på andra människor. Det kallas för helgelse, och det är något som det borde predikas mer om i många kyrkor.

Se till att du låter Gud förändra ditt hjärta, så att du vandrar på hans vägar! Det är så viktigt.

”Låt kärleken vara utan hyckleri. Avsky det onda, håll fast vid det goda Älska varandra av hjärtat med broderlig kärlek. Överträffa varandra i inbördes hedersbevisning. Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i anden, tjäna Herren.” Romarbrevet 12:9-11