Byt chef

”Sedan sa han till alla: Om någon vill följa mig, måste han förneka sig själv och ta sitt kors på sig var dag och följa mig. För den som vill bevara sitt liv, han ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. För vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen, men mister sig själv eller går förlorad?” Lukasevangeliet 9:23-25

Bilden ovan symboliserar ganska bra hur mänskligheten i sitt ‘naturliga’ tillstånd fungerar. Vi tror, eller vill åtminstone tro, att vi har kontroll över våra liv. Jag är här för att vittna om motsatsen: Du är en bedrövlig chef över ditt eget liv!

Vem är din chef?
Tänk dig att ditt liv är en arbetsplats. Varje människa föds som chef över sitt eget liv. Låt mig berätta för dig något underbart, nämligen att Jesus vill att du ska ge den platsen till Honom och låta Honom bestämma. Du kan alltså pusta ut, du behöver inte oroa dig för att du själv är en bedrövlig chef över ditt eget liv som fullständigt saknar kontroll. Jesus är en desto bättre chef, som faktiskt har kontroll.

Ifall detta ska kunna ske, att Jesus får bli chef över ditt liv, behöver du stor ödmjukhet. Du behöver ödmjukhet för att kunna förneka dig själv, och låta Honom vara din Herre. Att förneka sig själv innebär kort och gott att förtrösta på Gud istället för sig själv. Lägg ner din egenrättfärdighet, dvs. alla dina försök att förtjäna Guds nåd, och förtrösta istället på Jesus som har dött för dina synder och ger dig förlåtelse när du tror på Honom, endast av nåd. Lägg även ner din egen köttsliga vilja, som går emot Guds vilja, och låt Gud vara din Herde. Låt Honom vara den som bestämmer över ditt hjärta. Låt Honom vara kapten över din båt. Ja, låt Honom vara din chef! Han är Den som du beror på.

Ge ditt liv till Jesus!
Jag ska använda ett gammalt uttryck: Ge ditt liv till Jesus! När du ger ditt liv till Honom och tror på Honom får du ta emot Hans förlåtelse, trots att du varje dag beter dig som ett svin. Ja, för vem gör väl inte det? Och eftersom dina synder är förlåtna, slipper du det eviga straff som dina synder gör att du förtjänar, och får istället lov att komma in i himmelriket, och leva för evigt liv med Gud. När du släpper in Jesus i ditt liv att vara din Herre, låter han en process börja i dig, nämligen helgelsen. I helgelsen blir ditt hjärta mer och mer likt Guds hjärta. Det sker inte i din egen kraft, utan i Guds kraft genom Den Helige Ande.

På vår jord finns ingen mer barmhärtig, nådefull och mäktig chef än Jesus! Skynda dig att byta chef!