Bygg inte ett fallfärdigt hus

”Därför, var och en som hör dessa mina ord och gör efter dem, honom vill jag likna med en vis man, som byggde sitt hus på klippan. Och slagregn föll, och floderna kom, och vindarna blåste och stötte mot huset, men det föll inte omkull, eftersom det var grundat på klippan. Men var och en som hör dessa mina ord och inte gör efter dem, han liknar en oförståndig man, som byggde sitt hus på sanden. Och slagregn föll, och floderna kom, och vindarna blåste och stötte mot huset, och det föll omkull, och dess fall var stort.” Matteusevangeliet 7:24-27

Idag skulle jag med kärlek vilja ställa en fråga till dig: Bygger du ditt hus på den stadiga grund som Jesus pratar om, eller bygger du ett fallfärdigt hus på sanden?

Klippan och sanden
Den klippa som Jesus pratar om är Hans ord. Vi ska bygga våra liv på Hans ord, för Guds ord är både levande och sant. Sanningen, som pekar på Gud, kan aldrig bedra oss – om den kunde det hade ju inte sanningen varit sann, utan en bedragare.

Denna sanning håller i vått och torrt, i storm och i vindstilla väder. Att leva efter Guds sanning, som givetvis är den enda sanningen, är att ödmjuka sig och ställa sig själv under Gud. När vi gör det och låter Gud regera, då kan vi veta att Han regerar i rätt riktning.

O vilken trygghet att få bygga sitt liv på Guds klippa!

Däremot den sand som Jesus pratar om, är vårt eget ord, vår egen vilja. Vi människor har en inbyggd vilja att klara oss utan Gud och att själva avgöra vad som är rätt och fel. Ett gigantiskt problem med denna sand är att den är fullkomligt opålitlig. Sanden är ingen stadig grund, utan den flyter lite som den själv vill. Och den är extremt känslig för vindpustar!

Att förkasta Guds klippa, för att istället använda sin egen sand till grund, är bland det dummaste du kan göra. Om jag hade givit dig rådet att göra det, att följa ditt eget ord, hade jag varit en dåre! Därför gör jag det motsatta: Bygg ditt hus på den fasta klippan! Då kommer ditt hus inte att rasa ens när det stormar.

Leva perfekt?
Att bygga sitt hus på Guds klippa är inte samma sak som att leva perfekt och alltid handla rätt. Nej, det är inte det Gud är ute efter. Visst är det så att Gud vill att vi ska göra det som är rätt – det är bland annat därför Jesus säger som Han gör i detta bibelord. Men Jesu ord är inte en uppmuntran att göra som fariséerna: att försöka spänna sina andliga muskler och i egen kraft leva perfekt, till sin egen ära. Sanningen är att vi inte klarar av att leva det perfekta kristna livet. Men det vi ska göra är att underkasta oss Guds ord, och alltså börja rätta oss efter Hans vilja. Helt enkelt handlar det om att i våra liv låta Gud vara den Han är, nämligen Gud och Herre. När vi gör det kan vi räkna med att Gud kommer att förändra våra hjärtan, så att vi börjar göra det som är Hans vilja.

Bygg inte ditt hus efter egen vilja, utan efter Guds vilja. På egen hand är du bara en hopplös byggnadsarbetare som är i full färd med att bygga ett fallfärdigt hus. Men bygg ditt hus efter Guds vilja! Det har Han givit oss sin Helige Ande att hjälpa oss med. Låt Anden vara din byggmästare, så kommer ditt hus att bli stadigt.

”För Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, efter sin goda vilja.” Filipperbrevet 2:13