Bli som ett barn

”Då kallade Jesus fram ett litet barn till sig och ställde det mitt ibland dem och sa: Sannerligen säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som små barn, ska ni inte komma in i himmelriket. Därför, den som ödmjukar sig som detta lilla barn, han är den störste i himmelriket.” Matteusevangeliet 18:2-4

Jesus säger att vi måste omvända oss och bli som små barn för att kunna komma in i himmelriket. Jag tänkte därför att vi ska kolla på tre egenskaper som ett litet barn har, för att vi bättre ska förstå vad Jesus menar när han säger på det där sättet. Den här liknelsen är verkligen helt enastående till att förklara hur vårt förhållande till Gud ska vara.

Egenskap 1: Beroende av sina föräldrar
Ett barn är beroende av sina föräldrar. Barnet klarar sig helt enkelt inte utan dem, och det vet det om! Ett litet barn vänder sig instinktivt till sina föräldrar för att söka trygghet och hjälp, för utan sina föräldrar kan ett litet barn inte klara av livet särskilt länge. Ett barn behöver dels sina föräldrars kärlek och omsorg, men det är även beroende av att föräldrarna förser det med mat och dryck.

När ett barn ramlar och slår sig är det genast till mamma och pappa det springer för att få tröst. Det försöker inte klara sig på egen hand, för det är liksom inbyggt i barnets sinne att söka sig till sina föräldrar i varje situation.

Minns ni liksom jag de gångerna då ni tappade bort någon av era föräldrar i mataffären när ni var små och genast blev förtvivlade? Och hur stor lyckan blev när ni åter lyckades finna mamma eller pappa?

Nu är det dock så att jag även har hört från de som har barn, att ett barn så småningom kommer in i en ålder då det vill klara av saker och ting på egen hand. ”Kan själv!” På samma sätt är det med vuxnare människor – allt för ofta tänker vi att vi klarar oss själva. Och jag kan tänka mig att Gud gärna låter oss försöka klara oss på egen hand ibland, just för att vi ska inse att vi inte gör det. Jag tror förvisso att det är sunt att ett litet barn vill bli mer självständigt och mer och mer kunna stå på egna ben, men i vår relation med Gud är detsamma inte sant. Det jag vill säga är helt enkelt att vi inte kan ta varje egenskap hos ett barn och säga att det är så Gud vill att vi ska vara – det är inte poängen med Jesu liknelse. Jesus är ute efter ödmjukheten hos ett litet barn!

Egenskap 2: Underordnar sig sina föräldrar
Ett litet barn underordnar sig sina föräldrar – det är också naturligt inbyggt bland barnets egenskaper. Barn vet om att de står under sina föräldrar och att de måste underkasta sig det som de säger. Det betyder inte att de alltid kommer att lyda sina föräldrar. Men om ett ödmjukt barn gör fel och blir tillrättavisat av sina föräldrar försöker det inte försvara sig, utan det blir istället genast medvetet om att det gjort fel. Förhoppningsvis fylls även barnet av ånger.

Även här ska vi vara medvetna om att barn gärna är trotsiga mot sina föräldrar, inte minst i vissa åldrar. Och så är det även med oss människor; i vår köttsliga natur vill vi vara trotsiga mot Gud. Detta trotset är naturligtvis inte något som vi ska eftersträva, utan istället säger Bibeln att vi ska döda köttets gärningar genom Anden. Vi ska alltså i kraft av vår hjälpare, Den Helige Ande, döda vårt trots mot vår Gud.

Egenskap 3: Tar emot allt av nåd
Den sista egenskapen jag vill ta upp är att ett barn ju får allting av nåd. Allting barnet får är med andra ord en gåva från dess föräldrar. Inte kan väl barnet förtjäna att få mat och kärlek? Åtminstone har det varit så i den familjen jag vuxit upp i – inte ens veckopengen har jag behövt förtjäna. Det är helt naturligt för ett barn att få mat och kärlek som en gåva utan att behöva göra sig förtjänt av den.

Vi människor tror gärna att vi kan förtjäna Guds kärlek och att få komma in i himmelriket. Kanske har vi till och med en smygande längtan att bli så högt uppsatta och heliga kristna, att vi kan titta ner på andra kristna som inte är lika duktiga som vi. Att tänka så är dessvärre högmod. Alla människor är syndare, och det är därför helt omöjligt att kunna förtjäna Guds nåd. Istället behöver vi som ett barn överlåta oss till Gud och ta emot himmelriket som en gåva från Honom genom tron på Jesus.

Har du överlåtit dig till Gud så som ett barn överlåter sig till sina föräldrar? Om du inte har det finns fortfarande möjlighet att få göra det!