Bli inte ägd av världen

”På samma sätt är det med var och en av er: Den som inte avstår från allt det han äger kan inte vara min lärjunge.” Lukasevangeliet 14:33

Detta är en sådan där vers som riktigt griper tag i en, och kanske väcker den rent av en och annan fråga. Får man inte ha några ägodelar om man är kristen? Eller vad försöker Jesus säga?

Vad menar Jesus?
Det är en viktig vers, eftersom den gör en sak väldigt tydlig: Vi behöver värdesätta Jesus långt högre än allt vi äger. Som du kanske förstår, tror jag inte att Jesus menar att vi inte får lov att ha några ägodelar ifall vill följa Honom. Snarare handlar det nog om att vi ska kunna offra allt vi äger för Hans skull, när det behövs. Som kristna får vi inte låta våra ägodelar ta den plats i våra liv som Jesus ska ha, nämligen kungaplatsen.

Faktum är att vi som är kristna ska se oss själva som ägodelar till Gud. Vi ska ödmjukt låta Honom äga oss och regera över oss. Jesus säger att den som vill följa Honom måste förneka sig själv. Detta är den underbara vila vi kristna får vila i; vi tillhör inte oss själva, utan den levande Guden. Därför ska vi inte låta oss ägas av våra ägodelar, så att de regerar över oss och hindrar oss från att prioritera Gud högst av allt.

En klok kvinnas råd
Jag minns att en gång när jag var liten och precis hade fått en peng av någon, vilket jag naturligtvis var barnsligt glad över, så kom en klok kvinna fram till mig och sa en väldigt viktig sak, som jag uppenbarligen ännu inte har glömt: att jag skulle se till så att det var jag som ägde pengarna och inte pengarna som ägde mig. Visst var det smart sagt! Men sa hon det för att döda min glädje? Nej, jag tror hon sa det för att hon visste hur enkelt det är för oss människor att låta våra ägodelar ta kontroll över oss.

Hur blev det då efter jag hade fått detta goda råd av den kloka kvinnan? Blev jag fri från begär till pengar och ägodelar för all framtid? Knappast. Det här är något som jag fortfarande brottas med. Jag tycker att det är jättelätt att låta sig fyllas av begär till ’den där prylen som jag bara måste ha’. Ja, senast igår kände jag ett sådant begär! Men Jesus vill att vi ska lägga bort alla sådana begär, så att istället Han får vara vårt enda begär.

Samla dina skatter i himlen
Detta hör ihop med en annan vers i Bibeln:

”Samla er inte skatter på jorden, där mal och rost fördärvar, och där tjuvar bryter sig in och stjäl, utan samla er skatter i himlen, där varken mal eller rost fördärvar, och där tjuvar inte bryter sig in och stjäl. För där er skatt är, där kommer också ert hjärta att vara.Matteusevangeliet 6:19-21

Vi behöver fråga oss själva: var har jag min skatt? Har jag den hos Jesus? Eller har jag den här i världen? För om det är så att jag har den här i världen, kommer också mitt hjärta att vara i den här världen. Men om min skatt är hos Jesus, kommer även mitt hjärta att vara hos Jesus.

Slutsats
Så vad ska vi nu dra för slutsats av det här? Är det så att alla som har förmågan att känna begär till ägodelar bara är falskt omvända kristna som kommer att sluta upp i helvetet? Nej, då ligger vi nog risigt till allesammans. Men vi behöver förneka oss själva och låta Jesus vara vår Herre, den saken är klar! Vi behöver låta Honom regera över oss, och värdera Honom långt högre än allt som den här världen har att erbjuda. Och tack och lov har Gud skänkt oss sin Helige Ande till hjälp! Han kan befria våra hjärtan från sådant som inte är gott, som till exempel begär.

Om du kände dig träffad av det här inlägget, ska du inte dra skam över dig själv och gömma dig i ett hörn från Gud. Nej, se det då istället som en uppmaning att söka Gud medan det ännu finns tid till att komma Honom nära!

”Men honom, som förmår bevara er från fall och ställa er fläckfria inför sin härlighet i stor glädje, den ende vise Guden, vår Frälsare, vare ära och majestät, välde och makt både nu och i all evighet. Amen.” Judas brev vers 24-25