Berätta om Jesus!

”Och Jesus gick fram och talade till dem och sade: Mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och lär alla folk. Döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Lär dem att hålla allt det jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Amen.” Matteusevangeliet 28:18-20

”Då sade han till dem: Det är inte er sak att veta tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Men ni skall få kraft efter att den Helige Ande har kommit över er och ni skall vara vittnen åt mig både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” Apostlagärningarna 1:7-8

Missionsuppdraget
Något som är alldeles otroligt viktigt är att berätta för andra människor om Jesus. Jesus gav oss det uppdraget innan han åkte hem till himmelen: Gå ut och gör människor till lärljungar, dvs Jesu lärjungar. Varför är det så viktigt? Jo, därför att ingen människa kan bli frälst utan att först komma till tro på Jesus. Och hur ska en människa kunna komma till tro på Jesus om ingen berättar för henne om Jesus?

Jag skulle vilja efterlysa mer missionsarbete hos kyrkorna! Jag tror att många kyrkor har glömt bort det här uppdraget, som nog kan klassas som det viktigaste uppdraget som Jesus gav oss, att missionera. Är det inte allvarligt? Många kyrkor är förvisso väldigt duktiga på att bjuda in till möten, men hur ofta rör de sig utanför själva kyrkbyggnaden? Hur ofta tar vi oss i kragen och går ut och frågar de människor som går förbi oss ifall vi får be för dem?

Att samla folk och sända ut dem till att berätta om Jesus borde vara minst lika viktigt som att fira gudstjänst varje söndag, för en kyrka. Det handlar ju trots allt om liv och död: evigt liv eller evigt straff. Har vi glömt bort det?

Tänk vilken glädje om bara en av alla de människor som du berättar om Jesus för, blir frälst!

”Jag säger er, att på samma sätt ska det bli större glädje i himlen över en syndare som omvänder sig, än över nittionio rättfärdiga som ingen omvändelse behöver.” Lukasevangeliet 15:7

Kraft från Gud
Det här är inte något som jag bara vill säga till kyrkorna, utan även till mig själv och till privatpersoner. Och jag vill säga såhär: Vi ska inte försöka vara starka och duktiga i oss själva i vårt missionerande, utan vi ska hämta kraft från Gud. Många gånger kan nog missionsbefallningen uppfattas just som en tyngande börda. Men lyssna då till vad Jesus säger:

”Men ni skall få kraft efter att den Helige Ande har kommit över er och ni skall vara vittnen åt mig både i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” Apostlagärningarna 1:8

Be att du ska få kraft och frimodighet att berätta för någon om Jesus! Och får jag ge dig en utmaning? Att innan den här veckan är slut ha berättat om Jesus för en människa som du inte gjort det för förut.