Barn till den fria kvinnan

”Säg mig, ni som vill vara under lagen: lyssnar ni inte på lagen? Det står ju skrivet att Abraham hade två söner, den ene med tjänstekvinnan, den andre med den fria kvinnan. Men den med tjänstekvinnan var född efter köttet, men den med den fria kvinnan genom löftet. 

Detta har en djupare mening: För dessa är de två förbunden, det ena från berget Sinai som föder till slaveri, vilket är Hagar, för denna Hagar är Sinai berg i Arabien. Det motsvarar det nuvarande Jerusalem, och är i slaveri med sina barn. Men det Jerusalem som är där ovan är fritt, och det är allas vår moder.”  Galaterbrevet 4:21-26

”Men vi, bröder, är löftets barn liksom Isak. Men liksom den som var född efter köttet då förföljde honom som var född efter Anden, så är det också nu. Men vad säger Skriften? Driv ut tjänstekvinnan och hennes son, för tjänstekvinnans son ska inte ärva tillsammans med den fria kvinnans son. Så är vi då, bröder, inte barn till tjänstekvinnan utan till den fria.” Galaterbrevet 4:28-31

De två förbunden
Paulus talar om de två förbunden: det gamla förbundet där människan var slav under lagen, och det nya förbundet där vi blivit friköpta med Jesu blod. Vi som tror på Jesus är barn till den fria kvinnan som Paulus pratar om, vilket betyder att vi är födda till rättfärdighet genom Guds löfte om Jesus Kristus, och inte till slaveri under lagen. För några veckor sedan skrev jag om friheten i Kristus och vad den innebär, vilket du kan läsa här.

Man kan då fråga sig ifall lagen är satt ur kraft och om den inte längre är till någon nytta, eftersom vi är fria från slaveri under den. Nej, lagen är inte satt ur kraft! Lagen är fullbordad genom Jesus, och den vittnar om vad som är rätt och fel. Men lagens största uppgift är att bevisa för oss att vi är hjälplösa syndare som är totalt beroende av en frälsare.

Men vi som tror på Jesus blir inte rättfärdiga genom att hålla lagen, utan genom tron på Jesus Kristus. I det nya förbundet vill Gud förändra våra hjärtan genom Den Helige Ande, så att vi vill börja göra de gärningar som hör Gud till.

Paulus skriver lite längre fram i samma brev:

”Men jag säger: Vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet har begär till, för köttet har begärelse mot Anden, och Anden mot köttet, och dessa två strider mot varandra, för att ni inte ska kunna göra det ni vill. Men om ni leds av Anden, så är ni inte under lagen.” Galaterbrevet 5:16-17

När vi tror på Jesus och låter Guds Ande leda oss är vi inte längre dömda av lagen, utan vi är fria genom Jesu Kristi blod. 

Så tro på Jesus och låt Guds Ande leda dig. För att kunna göra det måste du såklart förstå att du är en syndare och omvända dig från dina synder, med andra ord ’göra sinnesändring’. När du vill följa Jesus kan du inte fortsätta var din egen Gud och Herre, utan det måste du låta Gud vara.

Och om du är troende och inte är döpt, så gör det snarast!

”Då sa Petrus till dem: Omvänd er och låt var och en av er döpa sig  i Jesu Kristi namn till syndernas förlåtelse och ni ska få den Helige Andes gåva.” Apostlagärningarna 2:38