Avfallet och Antikrist

”Men vi ber er, bröder, angående vår Herre Jesu Kristi återkomst och vårt församlande till honom, att ni inte så fort tappar fattningen och blir skrämda, vare sig genom någon ande eller genom något ord eller något brev, såsom det vore sänt från oss, som om Kristi dag stod för dörren. Låt ingen bedra er på något sätt. Ty den dagen kommer inte, utan att avfallet först har skett, och syndens människa, förtappelsens son, har blivit uppenbarad, som är en motståndare och förhäver sig över allt som kallas Gud eller som dyrkas, så att han sätter sig i Guds tempel såsom Gud och utger sig för att vara Gud.” Andra Thessalonikerbrevet 2:1-4

Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med alla orättfärdighetens förförelser bland dem som går förlorade, därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta.” Andra Thessalonikerbrevet 2:9-10

Antikrist
Paulus skriver här om det kommande avfallet: bortfallet från sann kristen tro, och om syndens människa, förtappelsens son eller den laglöse som är olika benämningar på honom som också kallas för Antikrist i Bibeln. Bibeln talar alltså om ett stort avfall som ska ske innan Jesu återkomst, och om någon som kallas för Antikrist som ska komma till jorden och bedra många människor bort från Gud, också innan Jesu återkomst. Därför är det väldigt viktigt att vi läser det som står i Bibeln om Antikrist, så att vi vet vad som kännetecknar den där Antikrist och då känner igen honom när han kommer. För vi vill ju inte bli bedragna!

Det finns fler ställen i Bibeln som talar om Antikrist, men idag ska vi koncentrera oss på det här stället. 

Det första jag vill lyfta fram är att Antikrists ankomst är ett verk av satan. Det är alltså inte någon vanlig människa det är tal om, utan någon som kommer från djävulen. Med andra ord är det djävulen som, genom Antikrist, vill dra oss bort från Jesus och Hans frälsning. Det betyder till exempel att Jesu ord om att vi ska älska vår fiende, absolut inte går att applicera på Antikrist. Antikrist är inte en människa som hamnat fel i livet, utan en riktig fiende till Gud.

Det andra som är viktigt att veta är att denne Antikrists ankomst sker med stor kraft, och med lögnens alla tecken och under. Det går alltså inte att lita på att någon är sänd av Gud, bara för att han kan visa tecken och göra under. Nej, här gäller det att vara vaknare än så. Viktigt, viktigt!

Det tredje som kännetecknar Antikrist är att han säger sig vara Gud själv. Om någon människa kommer och säger att han är Gud, ska vi alltså sluta tro på den personen omedelbart. Jesus själv sa:

”Om någon då säger till er: Se, här är Kristus eller där, så tro det inte. Ty sådana som falskt utger sig för att vara Kristus och falska profeter skall uppstå, och de skall göra stora tecken och under, för att om möjligt föra även de utvalda vilse. Därför om de säger till er: Se, han är i öknen, så gå inte dit ut, eller: Se, han är i de inre rummen, så tro det inte. Ty såsom blixten kommer från öster och syns ända till väster, så skall också Människosonens återkomst vara. Matteusevangeliet 24:23-27

Vi kommer märka när Jesus kommer åter väldigt tydligt, och vi ska därför inte tro på någon som säger att Jesus har kommit tillbaka, eller att han själv är Gud. När den riktiga Jesus kommer, ska ingen kunna ta miste på att ‘där är sannerligen Jesus’. Det är väl skönt att veta?

Kärlek till sanningen
Jag tror att vi behöver be Gud om hjälp att vara vakna, så att vi inte litar på Antikrist, eller falska profeter och messiasgestalter, när de kommer. En sak som är viktig för att vara beredd, tror jag är att ha kärlek till sanningen. Paulus skriver ju såhär:

Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med alla orättfärdighetens förförelser bland dem som går förlorade, därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta. Och på grund av detta skall Gud sända över dem kraftig villfarelse, så att de skall tro lögnen, för att de skall bli dömda, alla de som inte trodde sanningen utan fann behag i orättfärdigheten.”  Andra Thessalonikerbrevet 2:9-11 

Här är det viktigt att nämna att våra gärningar inte spelar någon roll inför Gud. Men var har du ditt hjärta? I sanningen, eller i orättfärdigheten? Om du inte har ditt hjärta i sanningen, så be Gud att han ska förändra ditt hjärta genom sin Helige Ande, så att ditt får glädje i Guds sanning.

Var hittar vi då sanningen? Hos kända predikanter? I kristen litteratur? Nej, i Bibeln! Guds ord är den enda garantin för att hitta sanningen! Läs Bibeln dagligen är mitt råd. Det säger jag inte för att sätta lagisk press på dig, utan för att jag vet att Bibeln förändrar människors hjärtan på ett fantastiskt sätt. Läs Bibeln!

Amen.