Är porr synd?

Det här är en fråga som jag vet att många kristna ungdomar brottas med, och därför tänkte jag försöka bringa klarhet i saken – inte för att döma, utan för att uppbygga!

Svaret är enkelt: Ja, porr är synd!

Bibelns fantastiska syn på sex
I Bibeln möter vi en syn på sex som går helt emot de normer som finns i Sverige idag. Sex är något väldigt vackert som inte ska missbrukas! Det är något som endast ska delas mellan en man och en kvinna i ett äktenskap, och hör alltså inte hemma någon annan stans.

”Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de skall bli ett kött.” Första Moseboken 2:24

”Men kan de inte leva avhållsamt, så bör de gifta sig, eftersom det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär.” Första Korintierbrevet 7:9

”Jag säger er: Den som ser med begär på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta*. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en del av din kropp går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Matteusevangeliet 5:28-29 (Svenska Folkbibeln ’15)

Med att bli ”ett kött” menas att mannen och kvinnan ska förenas, för att de ska höra ihop med varandra. Logiken är att Gud skapade oss till att leva med en och samma partner livet ut, och att den partnern är den enda vi ska dela vår sexualitet med.

Då förstår vi också att vi knappast ska sitta framför datorn och fylla våra hjärtan med begär till främmande porrskådisar! Det ligger helt och hållet utanför den sexuella ram som Gud har givit oss: äktenskapet.

Även namnet pornografi vittnar om dess orenhet. Det ord som i Nya Testamentet översätts med ”otukt”, är nämligen det grekiska ordet ”porneia”, från vilket vi har fått ordet pornografi. Otukt är i Bibeln ett begrepp som beskriver en rad olika sexuella felaktiga handlingar, som till exempel prostitution.

Bibeln om otukt
Vi ska se vad bibeln säger om otukt:

”Men kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren för kroppen. … Fly otukten. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den som bedriver otukt syndar mot sin egen kropp.” Första Korintierbrevet 6:13,18

”Men köttets gärningar är uppenbara. De är hor**, otukt, orenhet, lösaktighet…” Galaterbrevet 5:19

”Men otukt och all orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, såsom det anstår heliga,” Efesierbrevet 5:3

”Så döda nu era lemmar som hör jorden till: otukt, orenhet, lusta, ont begär och girigheten som är avgudadyrkan,” Kolosserbrevet 3:5

Som kristna har vi ansvar för vår egen kropp, eftersom den ska vara ett tempel för Gud. Paulus går så långt att han säger att vi ska ”fly otukten”! Vi ska med andra ord inte ha någonting med otukt att göra, och porr är väldigt starkt förknippat med otukt.

När jag gick i högstadiet var normen bland killarna att som kille skulle man titta på porr. Det var det som var det normala! Till och med lärarna verkade tycka att porr-tittande var helt okej. Och jag är medveten om att min högstadieskola tyvärr inte är den enda skolan där det ser ut på det sättet. Porr har blivit något som gärna ”okej-stämplas”, eller till och med ”bra-stämplas”, och eftersom internet gör porr mer lättillgängligt än någonsin vilar det en förödande stor frestelse över dagens ungdomar. Jag som själv har varit ungdom de senaste 5 åren, vet vad jag pratar om.

Jag tror att vi som är kristna behöver kliva fram och vara tydligare förebilder för Sveriges kristna ungdomar i denna fråga! Vi får inte vara fega med att med mycket kärlek säga som det är, att porr bara är till fördärv.

Upprättelse
Jag vet som sagt att det här med porr är något som många brottas med, och till dig som gör det vill jag säga:

Det finns upprättelse från vår nådefulla Gud! Det finns förlåtelse och omvändelse, eftersom Jesus har dött för din synd! Låt inte dina skamkänslor dra dig bort från Gud, utan kom istället med problemet till Honom och be om hjälp. Ta chansen att omvända dig, medan det ännu finns tid att göra det, för som kristna får vi aldrig låta någon synd ta kontroll över oss!


* Ordagrant: ”ser på en kvinna för att ha begär till henne”
** Alternativ översättning: ”äktenskapsbrott”