Antikrist

I Bibeln talas det om någon som ska komma i den yttersta tiden, som vi kristna brukar kalla för Antikrist. Med den lilla kunskap jag har, ska jag försöka ge en bild av vad Bibeln säger om denne Antikrist.

”Låt ingen bedra er på något sätt. För den dagen kommer inte, om inte avfallet först har skett, och syndens människa, fördärvets son, har blivit uppenbarad…” 2 Thessalonikerbrevet 2:3

Antikrist
Syndens människa eller Fördärvets son, som här omnämns, är den vi brukar kalla för Antikrist. Han har i Bibeln flera olika namn. Några verser senare det ovanstående bibelordet omnämner Paulus honom som Den laglöse, och i Uppenbarelseboken beskrivs han som ett vilddjur.

Benämningen Antikrist finns egentligen bara i två av Johannesbreven, så man kan fråga sig hur vi kan vara så säkra på att den som Paulus benämner som Syndens människa, är samma person som Johannes benämner som Antikrist.

Helt säkra kan vi såklart aldrig bli, men det är tydligt att det går en röd tråd genom Bibelns undervisning om den yttersta tiden: Det kommer att komma en mäktig och ond man som ska bedra många människor. Och vi kan minst sagt ana att de bibelställen som talar om en sådan man, talar om samma person.

De första kristna fick höra om Antikrist
Lägg märke till att Johannes i 1 Johannesbrevet skriver på ett sådant sätt att vi förstår att de som fick brevet redan tidigare hade fått höra om Antikrist.

”Kära barn, nu är den sista tiden. Och såsom ni har hört att antikrist ska komma, så har också redan många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att det är den sista tiden.” 1 Johannesbrevet 2:18

Det intressanta är att Paulus skriver ungefär på samma sätt:

”Minns ni inte att jag sa er detta, när jag ännu var hos er?” 2 Thessalonikerbrevet 2:5

Det troliga är alltså att undervisningen om Antikrist var något som apostlarna gav till alla sina församlingar, vilket betyder att det är viktigt för oss kristna att undervisas om Antikrist även idag.

Hurdan är Antikrist?
Vem är då denne Antikrist, och hur ska vi kunna känna igen honom när han kommer? Den första frågan kan besvaras med hjälp av följande bibelord:

”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med alla orättfärdighetens förförelser bland dem som går förlorade, därför att de inte tog emot kärleken till sanningen, så att de kunde bli frälsta. Och på grund av detta ska Gud sända över dem kraftig villfarelse, så att de ska tro lögnen, för att de ska bli dömda, alla de som inte har trott sanningen utan har haft sin glädje i orättfärdigheten.” 2 Thessalonikerbrevet 2:9-12

Jag tror inte att det är för vågat att säga att Antikrist är en prövning som Gud kommer låta drabba mänskligheten strax före Jesu återkomst. Antikrist är ett verk av djävulen och inte av Gud, men Gud låter Antikrist träda fram utan att hindra honom.

De som inte vill ta emot kärleken till sanningen, utan vill finna sin glädje i orättfärdigheten, kommer att bli bedragna av Antikrist. Gud själv kommer att sända en kraftig villfarelse över dessa människor, för att de ska bli lurade. Det är inte mina ord, det är Bibelns.

Detta är av allt att döma en dom över de som undertrycker sanningen.

Bibeln lär vidare att många kommer bli bedragna av Antikrist. I Uppenbarelseboken benämns som sagt Antikrist som ett vilddjur, och om det vilddjuret står det såhär:

”Och alla som bor på jorden ska tillbe det, de vilkas namn inte är skrivna i livets bok hos Lammet som har blivit slaktat från världens grundläggning. Den som har öra, han må höra.” Uppenbarelseboken 13:8-9

Troligt är att Antikrist kommer verka vara en bra man, kanske en som löser världens stora problem och på så sätt drar många människor till sig. När han kommer, ska alla som inte är Jesu sanna lärjungar, tillbe honom. Så pass tilldragande kommer han att vara. Men bli inte lurad! Jesus har varnat oss för sådana som till det yttre ser ut som får, men i sitt inre är rovlystna vargar.

Ta emot kärleken till sanningen
Därför är det livsviktigt att ta emot kärleken till sanningen. Uppmärksamma att det står att de som inte tog emot kärleken till sanningen blev lurade av Antikrist. Med andra ord är kärleken till sanningen ingenting vi i egen kraft måste eller ens kan prestera, utan vi får ta emot den. Är inte det något att vila i?

Då kommer vi till frågan hur vi ska kunna känna igen Antikrist? Låt oss fortsätta på det första bibelordet jag citarade:

”…som är en motståndare och upphöjer sig själv över allt som kallas Gud eller som dyrkas, så att han sätter sig i Guds tempel såsom Gud och utger sig för att vara Gud. Minns ni inte att jag sa er detta, när jag ännu var hos er?” 2 Thessalonikerbrevet 2:4

Visst är det skönt att veta att vi kan känna igen Antikrist på ett så tydligt sätt: Han kommer att säga att han själv är Gud. Vi ska alltså inte lita på några människor som säger att de är Gud. För detta har även Jesus varnat oss:

”Om någon då säger till er: Se, här är Kristus eller där, så tro det inte. För sådana som falskt utger sig för att vara Kristus och falska profeter ska uppstå, och de ska göra stora tecken och under, för att om möjligt bedra även de utvalda.” Matteusevangeliet 24:23-24

Viktigt att säga är dock att det inte bara är Antikrist som kommer att säga sig vara Gud, utan Jesus säger även:

”För många ska komma i mitt namn och säga: Jag är Kristus, och de ska bedra många.” Matteusevangeliet 24:5

Var ödmjuk och vaksam
Detta leder mig in på nästa ämne. Jag har uppmärksammat att en del människor, som tar Jesu återkomst på stort allvar, är alltför ivriga att peka ut vem Antikrist är/kommer att vara, eller varifrån han ska komma. Man kan till exempel höra någon säga att Antikrist kommer att komma ur Katolska kyrkan, eller till och med att Antikrist kommer att vara en påve.

Bibeln har aldrig givit oss några sådana ledtrådar. Att vi ska tolka det profetiska ordet är självklart, men det måste vi göra med ödmjukhet. Ifall vi bestämmer oss för att Antikrist med största sannolikhet kommer att komma ur Katolska kyrkan (vilket för övrigt inte är otroligt), riskerar vi att missa honom ifall han kommer från annat håll.

Låt oss istället ödmjukas av Paulus ord till Korintierna…

”För vi förstår till en del och pro­feterar till en del.” 1 Korintierbrevet 13:9

…och anamma det bibliska budskapet: Vaka!