Allt är nåd

”För syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv genom Kristus Jesus, vår Herre.” Romarbrevet 6:23

Detta är ett mycket viktigt bibelord, som jag tror att många (även kristna) inte förstår till fullo. Men den dag du börjar förstå denna bibelvers, kommer ditt liv förändras radikalt!

Syndens lön är döden
Vad är det då som är det stora med versen? Jo, det ger oss för det första den skarpa sanningen att vår synd förtjänar ett straff. Med andra ord har vi människor fått ett ansvar av Gud, nämligen att förvalta Guds skapelse på bästa sätt, och att älska vår Skapare. Det är vi inte särskilt bra på. Många gånger varje dag syndar vi. Vår mänskliga natur är att synda, och att alltså sätta oss upp mot vår Skapare. Och det bär med sig ett straff, eftersom Gud är både rättvis och nitälskande.

Straffet säger Bibeln är döden. Evig död i separation från Gud. Ja, Bibeln talar ofta om en brinnande eld som ska bränna de som är syndare.

Men Guds gåva är evigt liv!
Men tack och lov slutar inte bibelordet med att syndens lön är döden. Det fortsätter och meddelar oss de glada nyheterna, att Gud har givit oss gåvan evigt liv genom Jesus! Fadern sände nämligen sin Son, Jesus Kristus, till vår jord för att ta vårt straff. Jesus bar all vår synd i sin kropp, för att vi skulle slippa straffet när vi tar emot gåvan genom att tro på Jesus, Guds son. Han tog ditt straff!

Det är inte kört. Vägen är öppen till Gud för var och en!

Allt är nåd
Så vad betyder detta? Jo, inget mindre än att allt vi har fått från Gud är nåd. Du och jag förtjänar egentligen att dö, ändå lever vi. Vi förtjänar evigt straff, ändå vill Gud ge oss evigt liv. Så om även om svälter och mår dåligt, så är det nåd jämfört med vad du egentligen förtjänar.

Det är en hård men befriande sanning. Vi har ingenting att anklaga Gud för. Han har givit oss mer än vi förtjänar. Låt oss tacka honom för det! Detta är vad den kristna påsken handlar om!